WFF / WBBF forum

Full Version: 2012. TARPTAUTINIS FITNESO FORUMAS RYGOJE
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
2012. TARPTAUTINIS FITNESO FORUMAS RYGOJE

2012 metų kovo 31 - balandžio 1 dienomis Rygos tarptautiniame parodų centre Kipsaloje vyks kasmetinis fitneso forumas.
Šio tarptautinio forumo lankytojai – fitneso sporto klubų savininkai, treneriai, viešbučių, kosmetikos, sporto medicinos bei sveikatingumo specialistai.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS pakviestas skaityti paskaitą 3-me tarptautiniame fitneso forume Latvijoje
Daugiau informacijos rasite tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą.

FOTO: International President WFF-WBBF EDMUNDAS DAUBARAS

2012. TARPTAUTINIS FITNESO FORUMAS RYGOJE

2012 metų kovo 31 - balandžio 1 dienomis Rygos tarptautiniame parodų centre Kipsaloje vyko kasmetinis fitneso forumas. Forumą Rygoje organizavo Pasaulinės WFF-WBBF federacijos atstovė Latvijoje ANŽELINA ROMANOVIČ.
Šio tarptautinio forumo lankytojai – fitneso sporto klubų savininkai, treneriai, viešbučių, kosmetikos, sporto medicinos bei sveikatingumo specialistai.
3-me tarptautiniame fitneso forume Latvijoje Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS perskaitė paskaitą apie dabarties tarptautinę situaciją mūsų sporte, aptarė Latvijos problemas bei kelius jas spręsti.
Daugiau informacijos rasite tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą.

FOTO: International Fitness Forum, March 31 – April 1, 2012, Riga Kipsala Exhibition Centre, Latvia

FOTO: International Fitness Forum, March 31 – April 1, 2012, Riga Kipsala Exhibition Centre, Latvia