Thread Rating:
  • 12 Vote(s) - 4.42 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WADA ir Anti-dopingo kodekso pasirašymas
KĄ GERO DUODA IFBB NARYSTĖ WADA ORGANIZACIJOJE???
(čia klausimas "specialistui" Arūnui Petraičiui)

Lietuvos IFBB didžiuojasi, kad Rafaelio Santochos privati kompanija IFBB yra pasirašiusi sutartį su WADA.
Bet kieno sportininkai miršta, jei ne IFBB?
Ne per seniausiai gedėjome jauno Lietuvos IFBB Panevėžio sportininko, prieš kelis mėnesius Indijoje IFBB pasaulio čempionato metu mirė kitas jauniolis. Šiandien amerikiečiai jau labai susirūpino legendinio Ronnie Collemano sveikata ir gyvybe:

"‎"What is going to happen to 8 time Mr O. Ronnie Coleman? Who is going to help him with his recovery?" Anyone know what this means? Is Coleman on the receiving end of self-abuse...has it caught up to him? Or am i reading too much into what Robby wrote above?"
Reply
2012 Kęstutis Jonavičius, laiškas
ATVIRAS LAIŠKAS FEDERACIJOS NARIAMS

Pirmiausiai faktai trumpai: Jūsų federacijos valdybos narys, teisėjų kolegijos pirmininkas Bimba savo forume, po 2010 m. Klaipėdoje įvykusio čempionato, norėdamas pažeminti, mane viešai apkaltino klastojant teisėjų įvertinimo lapelius ir tai buvo dingstis atsiradimui nekorektiškų ir mane žeidžiančių komentarų. Pareikalavus pateikti teisėjų lapelius, kaip ginčytino įvykio įrodymus, to nebuvo padaryta.
Tik 2011 metų pabaigoje, prabėgus beveik dvejiems metams, federacijos valdyboje buvo konstatuotas faktas „jog viešojoje erdvėje pareikšti kaltinimai Kęstučiui Jonavičiui neturi pagrindo“.
Todėl dabar, po federacijos valdybos išteisinamojo „nuosprendžio“ manau turįs moralinę teisę pareikšti savo nuomonę apie šią, sakyčiau banalią istoriją, paanalizuoti kodėl taip ilgai buvo delsiama spręsti šią problemą, apie Jūsų federacijoje vyraujančią moralinę atmosferą, esantį dabartinį teisinį nihilizmą.
Jei atvirai, Bimba šiaip gal ir neblogai dirba, bet per pastarųjų porą metų įvyko ir tai, kas verčia rimčiau susimastyti. Keletą įvykių, kurie įvyko federacijoje pirmą kartą per beveik 30 metų, kai aš dalyvauju federacijos veikloje, norėčiau paminėti:
• Jūsų federacijoje jau galima NEBAUDŽIAMAI apšmeižti savo bendražygius;
• Jūsų federacijoje įvesta BAUDŲ SISTEMA, – o tai grasinimai, įtampos didinimas, funkcionierių susipriešinimas su sportininkais bei jų treneriais;
• Jūsų federacijoje jau galima varžybų metu keisti varžybų nuostatus (situacija dėl “T – walkingas” 2011 Taurės varžybose Raseiniuose), – manau, kad tai asmens, kuris privalo kontroliuoti kaip laikomasi priimtų nuostatų, atsakomybės trūkumas.
Dažniausiai arogantiškumo, savęs priešpastatymo visiems, grasinimų ir įtampos atmosferos aplink save formavimo griebiasi ne tie, kas iš tikrųjų stiprūs, gebantys apsiginti bei kontroliuoti situaciją, o tie, kas silpni ir bijo prarasti savo pozicijas.
Jei ir toliau tokias žingsniais bus einama autoritarinio valdymo link, tada kitos kadencijos pabaigoje federacija tikrai aplenks kitas šio sporto šakos federacijas pagal neobjektyvumą ir autoritarizmą. Jei federacijos nariams tai tinka – tada pirmyn!

Šiuo metu norėčiau pakalbėti apie pačios federacijos situaciją ir kai kurių asmenų požiūrį į situaciją su manimi.
Šią situaciją panagrinėsiu plačiau, nes į tokią situaciją galėjo patekti bet koks federacijos narys, asmuo ar sportininkas. O tai juk įvyko su manimi, kuris gerai žino Jūsų federacijos vidaus virtuvę, prisidėjo prie tos federacijos varžybų reglamento kūrimo, nuo nulio sukūrė pačios Drausmės ir Apeliacinės komisijos (DAK) nuostatus.
Dabar trys dokumentuoti faktai:
1. 2010.05.13 dėl Bimbos kaltinimų aš parašiau pareiškimą adresuotą federacijos valdybai ir naujai sukurtai DAK, kad būtų išsiaiškinta susidariusi padėtis ir nuspręsta kas teisus šioje situacijoje.
2. 2011-01-22, praėjus 10 mėn., matydamas, kad nėra jokios reakcijos iš valdybos pusės į mano pirmą pareiškimą, parašiau federacijos valdybai dar vieną pareiškimą, primindamas situaciją ir protestuodamas dėl to, grąžinau federacijos Nacionalinės kategorijos teisėjo atributus (beje, už kuriuos aš kažkada mokėju pinigus).
3. 2011.11.12, praėjus beveik 2 m. nuo istorijos pradžios, internete federacijos naujienlaiškyje atsiranda informacija, kurioje konstatuojama „jog viešojoje erdvėje pareikšti kaltinimai Kęstučiui Jonavičiui neturi pagrindo“.

Kodėl pirmą pareiškimą adresavau ir DAK, ir valdybai? Todėl, kad žinojau, kad DAK bus neveikli, nes net neturi savo veiklos nuostatų! Juk tada įvyko paradoksali situacija: manęs, kuris kreipėsi valdybą ir DAK, buvo paprašyta sukurti pačios DAK veiklos nuostatus. Šiuo atveju aš DAK narių net nekaltinu ir juos pilnai suprantu. Juk DAK buvo sukurta be jos veiklą reglamentuojamų nuostatų ir kai iškilo būtinybė DAK dirbti, ji buvo bejėgė.
Federacijos valdybos įvertinimo, be DAK nuosprendžio, tikėjausi 2010.05.22 Raseiniuose per valdybos posėdį. Į tą posėdį mane pakvietė valdybos nariai R. Česnaitis, A. Guseva, kurie buvo neabejingi šiai situacijai ir žadėjo, kad ji bus išspręsta. Deja, mano nuostabai gen. sekretorius A. Petraitis pareiškė, kad be DAK jie negali nieko spręsti ir reikia laukti! O atrodo reikėjo tiek nedaug, kad federacijos valdyba pareikalautų pasiaiškinti pačio Bimbos ir situacija būtų buvusi išspręsta. Juk valdybos kompetencija ir dar žinant, kad DAK neveikli, tai leido padaryti. Ko bijojo A. Petraitis, kodėl nenorėjo greit išspręsti tokios nesudėtingos situacijos, - neaišku.
Po to, sukūriau tuos DAK nuostatus, suderinau su suinteresuotais asmenimis per nepilnas dvi savaites ir jie buvo patvirtinti federacijos valdyboje. DAK gali veikti. Deja.
Tolimesnius A. Petraičio aiškinimus, kad DAK vėl neveikli, nes viena DAK narė Edita randasi Anglijoje - atmetu. Kas neleido to klausimo svarstyti komunikacijos pagalba? Juk DAK nuostatai tai leidžia, tuo labiau, kad tiek su Edita, kuri jau buvo beveik surinkusi medžiagą svarstymui, tiek su Arūnu pastoviai bendraudavom Skype pagalba.
Na tiek to, laukiu toliau. Karts nuo karto el. laišku primenu A. Petraičiui apie tai, tarp mudviejų vyksta bevaisė diskusija apie galimybes kuo greičiau spręsti šį reikalą. Reikia pripažinti A. Petraičio meistriškai įvaldytą sugebėjimą atsakyti į konkrečius klausimus tuščiais biurokratiškais žodžiais. Čia jam lygių nėra! Šaunuolis!
2011 metų vasarą, bendraujant su federacijos prezidentu R. Kairaičiu, priminiau jam šią situaciją. Jis nuoširdžiai nustebo, manydamas, kad tas reikalas seniai išspręstas. Ir pilnai tuo tikiu, nes juk ne prezidento reikalas kontroliuoti tokius antraeilio svarbumo sprendimus. Aš prezidentui su apgailestavimu užsiminiau, kad jau sutvarkiau popierius ir duodu federaciją į teismą, kad teismas įpareigotų (priverstų) Jūsų federaciją, kaip juridinį atsakovą, atsakyti į du mano pareiškimus.
Ir įvyko stebuklas. Pats Petraitis buvo privertas suorganizuoti DAK posėdį. Tiesa, DAK narė Edita jau buvo Lietuvoje. Posėdis įvyko Kėdainiuose. Nežinau kodėl, bet grubiai nusižengiant DAK nuostatams aš, kaip suinteresuotas asmuo, net nebuvau į jį pakviestas! Apie DAK oficialų sprendimą sužinojau daug vėliau ir tik po to, kai vėl apie tai kalbėjau su federacijos prezidentu R. Kairaičiu ir jis paragino Petraitį oficialiai informuoti mane apie DAK nutarimą.
Po to vėl tyla. Ilgas, bevaisis susirašinėjimas su Petraičiu.
Štai viena ištrauka iš mano laiško A. Petraičiui, kuriame atsispindi mano nuomonė į visą šį bjauriai ilgai spendžiamą klusimą:
„Gerai atsimenu 2010.05.22 Raseinius, (...) Kas tada, Arūnai, neleido Jūsų, valdybos narių, be jokių DAK'ų pareikalauti pasiaiškinti bimbos? Ne, tada tu tą reikalą užgesinai... Jau tada pajutau, kad tu žaidi kažkokius žaidimus. Prisimindamas, kad tu kažkada sakei, kad matai bimba prezidento poste, priėjau išvados, kad pradėsi dangstyti bimbą tavo kompetencijos rėmuose. Aš 1,5 metų vaikštau su apjuodinta dėme. (...) Įtariu, kad tu galvojai, kad aš spjausiu į šį reikalą ir viskas pasimirš, - ir bimba liks švarus pretendentas į prezidentus ir tu ramus. Deja.
Tavo nenoras manęs pasikviesti į DAK posėdį Kėdainiuose, tik dar labiau sustiprina įtarimus tavo ne visai sąžininga ir nelabai švaria veikla.
(...), aš nežinau valdybos posėdžio nutarimo, nežinau valdybos atsakymų į mano užduotus pareiškimuose klausimus. Čia juk tavo darbas, Arūnai!“.
A. Petraitis tada man atrašė savo nepakartojamu stiliumi atsakymą, kurio pabaigoje buvo tokie žodžiai: „Pats irgi prisidedi prie šito - reiklumas yra visada stimulas skatinantis judėti pirmyn.“.
Retorinis klausimas: o jei aš bučiau „reikliai“ spjovę visą šį reikalą ir palikęs jį „judėti pirmyn“, ar jis būtų iš viso pajudėjęs?
Ir štai pagaliau 2011 m. pabaigoje, praėjus beveik dvejiems metams po mano pirmo pareiškimo, internete pasirodo valdybos sprendimas, Petraičio redaguojamame naujienlaiškyje.
Pabrėžiu - paminant bet kokias teisines normas, aš kaip suinteresuotas asmuo vėl nebuvau pakviestas į mano pareiškimo svarstymą. O tai juk paprasčiausias teisinis nihilizmas! Beje, mano antras pareiškimas iš viso net nebuvo svarstomas, apie jį paprasčiausiai užmiršta! Ką veikia generalinis sekretorius, kurio pagrindinis darbas su popierizmu? Gal jį svarstysite dar po dviejų metų?
Nežinau kas, bet greičiausiai tokį, koks yra valdybos sprendimas, suformulavo A. Petraičio vedžiojama plunksna, o iš jo, tiems, kas nežino šio istorijos, neaišku niekas, išskyrus „kaltinimai Kęstučiui Jonavičiui neturi pagrindo“ ir kad, "Valdyba ir DAK atsiprašė pareiškėjo už neoperatyvų šio klausimo išnagrinėjimą". Neaišku nei kas apkaltino K. Jonavičių viešojoje erdvėje, nei ar tas kaltintojas buvo svarstomas, ar buvo prašoma jo pasiaiškinti. Apie kažkokį tai atsiprašymą ar paneigimą, kad buvau viešai apšmeižtas čia matyt net neverta diskutuoti, - valdyba Bimbos to padaryti kažkodėl nereikalauja, o ir pačiam Bimbai jo arogancija to padaryti neleidžia. Kur nukeliavęs federacijos valdybos principingumas – neaišku!
Beje, bet kokios teisinės normos reikalauja, kad jei į įstaigą raštu kreipiasi interesantas, pareiškėjui būtina atsakyti raštu. Matyt federacijoje tos teisinės normos negalioja, nes aš iki šiol negavęs jokio atsakymo į mano du pareiškimus. Tos teisinės normos turėtų būti žinomos generaliniam sekretoriui, kuris turėtų būti atsakingas ir už Jūsų įstaigos popierizmą. Nors Petraitis yra tikrai nusimanantis savo srities atstovas, tačiau tai neužpildo jo teisinių žinių spragų. Neužmirškim, kad čia galioja ne tik federacijos įstatai, bet ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Bandau suprasti, kodėl jaučiu p. Petraičio ranką šios, atrodo paprastos situacijos sudarkyme. Ir prisimenu 2008 m. kai po vienų varžybų Šiauliuose diskutuojant apie vieną, Petraičiui garbės nedarantį incidentą (apie jį pakalbėsiu vėliau) buvo užsiminta ar aš nebijau, kad stojus skersai kelio Petraičiui, tas atvejis man atsirūgs, nes, anot pašnekovo, Petraitis tai tas žmogus, kuris ilgai laiko pyktį savyje ir reikiamu momentu pasinaudos. Aš tik trūktelėjau pečiais: o ką jis man gali padaryti?
Po incidento su Bimba pamačiau – gali, ir dar kaip gali. Šio reikalo tyrimo trukmė, jo išvados, už kurias atsakingas p. Petraitis padarytas taip, kad iki šiol nesuprasi kas čia kaltas, kas ne, kokios išvados padarytos, nėra oficialių atsakymų į mano pareiškimus.
Matyt A. Petraičiui atsistojau skersai tako dar 1996 metais, kai federacijos prezidento R. Kairaičio palaiminimu sukūriau unikalią lietuvišką varžybų pravedimo programą. Beveik dešimtmetį Petraitis kompiuterinę programą dubliavo pieštuku ir skaičiavimo mašinėle, nepasitikėdamas mano programa, nes buvo užgauta jo savimeilė – kompiuteris atlieka jo darbą .
Vėliau, matyt, skersai tako Petraičiui atsistojau ir 1999 metų pabaigoje, kai kartu su R. Kairaičiu pradėjom plėtoti naują projektą - federacijos internetinį tinklapį. Keistai dabar atrodo, kai Petraitis mane tituluoja tinklapio krikštatėviu, turbūt duodamas suprasti, kad tėvas tai jis. Na, atrodo, kad – ne! Tuo metu iš p. Petraičio pusės jautėsi ik stiprus priešinimasis visokiai kompiuterizacijai, šiuolaikiniai inovacijai. Po ketverių metų, supratęs, kad kitaip jau nebus, p. Petraitis perėmė iš manęs tinklapio redagavimą, o čia ne paskutinėje vietoje čia buvo ir finansiniai reikalai. Rezultatas gavosi toks: kai aš administravau federacijos tinklapį, - tinklapio lankytojų mėnesio vidurkis buvo beveik 400 lankytojų, o paskelbus kokį konkursą siekdavo ir 1000 . Dabar gi, p. Petraičio redaguojamo tinklo vidutinis mėnesio apsilankymas nesiekia ir 30 lankytojų. Išvadas darykite patys.
Mano subjektyvia nuomone, dabar tas tinklapis tai grynai stagnacinis kūrinis, kuris papildomas informacija tik 6 – 8 kartus per metus. Dizainas toks pats nuo pat 2004 m. Taip jau senokai buvo diskutuota, kad tinklapio sudėtyje turėtų būti mūsų pačių forumas, kuriame galėtų diskutuoti realūs žmonės. Bet ir vėl deja, Petraičiui turbūt maloniau skaitinėti tokio stiliaus pasisakymus: „Susikompromitavus, apsivogus ar kitais ekskrementais susiteršus savo garbę ir orumą dažniausiai pasitraukiama.“ Beje, šie žodžiai buvo taikomi man, po antro, viešai įteikto pareiškimo.
Te nesupyksta šių metų tinklapio nominacijos nugalėtojas, bet logiškumas reikalauja, kad dėl nominacijos tinklapyje būtų paskelbtas koks nors konkursas ar apklausa. Ar tai buvo padaryta? Negi nominacijas skiria pats Petraitis pasitaręs su savimi? Kas tai? Savęs susireikšminimas, kaip ir abejotino reikalingumo Petraičio vardo Pereinamojo prizo „Victor“ įsteigimas?
Persikelkime į 2008 m. Šiaulių III Tarptautines sporto žaidynes, kurių direktorius ir vyr. teisėjas p. Petraitis. Čia įvyksta man nemalonus bei pačiam Petraičiui garbės nedarantis incidentas. Tada vyr. teisėjas p. Petraitis man gan įsakmiai liepė, be svėrimo ir ūgio matavimų, įtrauktį į registracinį protokolą, jau dabar amžiną atilsį, Roderiką Kuodį, motyvuodamas tuo, kad sportininkas labai nusilpęs, neturi jėgų ir jam reikia ilsėtis. Aš aišku, paprieštaravau, susiginčijom. Baigėsi viskas tuo, kad atsisakiau registruoti dalyvius kompiuteriu. Ranka registracijos protokolą sudarinėjo pats vyr. teisėjas. Bebaigiant registracijai keliems treneriams iškilo klausimas ar tikrai Roderikas buvo registracijoje ir oficialiai svėrėsi bei matavosi. Treneris V. Lukys oficialiai manęs, kaip žaidynių sekretoriaus užklausė ar svėrime dalyvavo Roderikas. Taip išaiškėjo bandymas klastoti registracijos protokolus. Ačiū Dievui, tada buvo tik vienas užsienio svečias, nes šiaip šis išaiškėjęs atvejis galėjo pakvipti tarptautiniu skandaliuku. Kyla teisėtas klausimas, kas gali paneigti tikimybę, kad tokie atvejai buvo anksčiau ir ar nesikartoja dabar?
Beje, nemalonu, bet reiktų prie to paties pakalbėti dar vienu aspektu. Visi prisimename 2009 m. pabaigos mus visiems skaudų ir tragišką sportininko Roderiko Kuodžio likimą, besiruošiant pasaulio čempionatui. Aš iki šiol įsitikinęs, kad jei p. Petraitis kaip treneris, kaip ilgametis federacijos generalinis sekretorius, žinodamas apie šio sportininko sveikatos problemas, su Roderiko treneriais būtų išanalizavę priežastis, kodėl Roderikas buvo toks išsekęs 2008 m. Šiaulių žaidynėse, gal nebūtų 2009 m. lapkričio tragedijos Panevėžyje.
Bimbos forume tuo metu sukurtoje temoje „Apie pamokas gyviesiems“ nemirtingasis Bimbos ir Petraičio duetas pasiekė ciniškumo viršūnę, suversdami visą atsakomybę pačiam sportininkui. Tuo pasibaisėjęs mūsų kultūrizmo grandas ir pažiba Semionas Berkovičius tada parašė: YA UHOZU IZ SOREVNOVATELNOGO SPORTA!!!”, lietuviškai – „aš išeinu iš varžybinio sporto“.
Ačiū Dievui, Semionas po kiek laiko persigalvojo – juk jis SPORTININKAS!

Šis atvejis federacijoje yra nereikšminga smulkmena, bet iš smulkmenų susidaro visuma. Ir tos smulkmenos sprendimas parodė, kad čia yra didelė teisinė ir moralinė properša . Man įdomu tai, kad ši situaciją daug ką atskleidė apie mūsų santykius, bendravimą. Kiekvienas dabar gali pats spręsti ar tokie „mandagūs“ p. Petraičio nuolaidžiavimai ir nutylėjimai yra jo aukštas diplomatijos rodiklis ar kažkokie užkulisiniai žaidimai. Mano nuomone, Arūno užimamos pareigos turėtų vienyti sportininkus, trenerius, funkcionierius, bet to kažkodėl nesijaučia. Užtenka paminėti vien tą faktą (juk tai vieša paslaptis), kad net Šiauliuose yra trintis tarp jo ir šiauliečių, kultūrizmui atsidavusių žmonių. Jau vien ką reiškia federacijos generalinio sekretoriaus pastovūs nenorai dalyvauti Šiauliuose organizuojamoje kasmetinėje „Saulės Taurėje“. Juk čia siunčiamas signalas, kad vieni blogi, kiti – geri. O juk mes vienminčiai, bet kažkodėl nevieningi. Kas tam trukdo? Ambicijos? Senos nuoskaudos?
Gal būt kai kurie iš Jūsų norėjote, kad aš išeičiau į “pensiją” ir netrukdyčiau Jūsų nelabai švariems sumanymams. Pirma taip ir nusprendžiau. Bet paskui apiraminus, pagalvojus, pasitarus su senais bendražygiais iškėliau sau klausimą: o kodėl aš turiu nusileisti? Todėl ir neleidau numirti tiek DAK nutarimų priėmimams, tiek tolimesniems tos eigos įvykiams.
Mano šia pastebėjimai yra tik nuomonė, bet ji tuo ir vertinga, kad ji tik nuomonė, o ne tiesa. Juk tai skatina galvoti, nesutikit, diskutuoti ir formuoti kitą nuomonę.

Kęstutis Jonvičius

tai el. paštu gautas laiškas visiems feredacijos nariams.Gaila, kad vėlokai.

Reply
KĖDAINIETIS KALTINA ARŪNĄ PETRAITĮ PRISIDĖJUS PRIE PANEVĖŽIO SPORTININKO MIRTIES???
"Beje, nemalonu, bet reiktų prie to paties pakalbėti dar vienu aspektu. Visi prisimename 2009 m. pabaigos mus visiems skaudų ir tragišką sportininko Roderiko Kuodžio likimą, besiruošiant pasaulio čempionatui. Aš iki šiol įsitikinęs, kad jei p. Petraitis kaip treneris, kaip ilgametis federacijos generalinis sekretorius, žinodamas apie šio sportininko sveikatos problemas, su Roderiko treneriais būtų išanalizavę priežastis, kodėl Roderikas buvo toks išsekęs 2008 m. Šiaulių žaidynėse, gal nebūtų 2009 m. lapkričio tragedijos Panevėžyje."
Reply
(01-30-2012, 05:14 PM)E.Sendriene-LT Wrote: KĖDAINIETIS KALTINA ARŪNĄ PETRAITĮ PRISIDĖJUS PRIE PANEVĖŽIO SPORTININKO MIRTIES???
"Beje, nemalonu, bet reiktų prie to paties pakalbėti dar vienu aspektu. Visi prisimename 2009 m. pabaigos mus visiems skaudų ir tragišką sportininko Roderiko Kuodžio likimą, besiruošiant pasaulio čempionatui. Aš iki šiol įsitikinęs, kad jei p. Petraitis kaip treneris, kaip ilgametis federacijos generalinis sekretorius, žinodamas apie šio sportininko sveikatos problemas, su Roderiko treneriais būtų išanalizavę priežastis, kodėl Roderikas buvo toks išsekęs 2008 m. Šiaulių žaidynėse, gal nebūtų 2009 m. lapkričio tragedijos Panevėžyje."

Beje, "gaidelių forume" iš to paties laiško vėl kaltinimai Arūnui Petraičiui:

"Bimbos forume tuo metu sukurtoje temoje „Apie pamokas gyviesiems“ nemirtingasis Bimbos ir Petraičio duetas pasiekė ciniškumo viršūnę, suversdami visą atsakomybę pačiam sportininkui. Tuo pasibaisėjęs mūsų kultūrizmo grandas ir pažiba Semionas Berkovičius tada parašė: YA UHOZU IZ SOREVNOVATELNOGO SPORTA!!!”, lietuviškai – „aš išeinu iš varžybinio sporto“.
Ačiū Dievui, Semionas po kiek laiko persigalvojo – juk jis SPORTININKAS!"

Reply
MIRĘ VAKARŲ ŠALIŲ KULTŪRISTAI.
Su Rytų šalimis jiems lygintis be šansų. Vien lietuvių susidaro visa eilė...
Čia informacija paskalų apie dopingą IFBB federacijoje laidytojui iš Šiaulių...
Middle Aged Dead Bodybuilders, Weight Lifters, Power Lifters, NFL and WWF/WWE Stars.
http://www.youtube.com/watch?v=J7C0r04vwjE
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.

Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjome nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

1 ŽINGSNIS. JURIDINĖ REGISTRACIJA
Pateikiame realius IFBB privačios firmos registravimo pažymėjimą bei JAV garsaus kultūristo DANO LURIO (Dan Lurie) ir jo pasamdyto JAV teisininko ADAMO ATLASO (Adam Atlas) dokumentą, iš kurių matome, kad IFBB firma įregistruota Kanadoje 1969 metais; firma priklauso trims savininkams (akcininkams): BENUI VEIDERIUI, REIMONDUI KREPOLTUI, EVELINAI Roi (Ben Weider, Reimond Crepault, Jagueline Roy). Iki 1969 metų jei IFBB ir egzistavo, tai buvo oficialiai įstatymiškai neregistruota struktūra.


Attached Files Thumbnail(s)
       
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.


Attached Files Thumbnail(s)
               
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-09-2012, 07:03 AM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-09-2012, 07:30 PM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-09-2012, 07:30 PM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje http://www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 9. IFBB PIKTYBIŠKAI NESILAIKO WADA KODEKSO.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB komercinės firmos savininkai kiekviena pasitaikiusia proga deklaruoja savo pirmumą prieš kitas sporto organizacijas, motyvuodama tuo, kad IFBB pasirašė WADA anti - dopingo sutartį. Kartais tos IFBB pasakos nueina iki absurdo ir iššaukia visų kitų federacijų panieką.
Kaip matyti iš žemiau pateikiamų dokumentų, IFBB vadovai, tarp kurių figūruoja net pati RAFAELIO SANTOCHOS žmona ir aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus), yra IFBB narių kaltinami dopingo klausimą naudojant savanaudiškais pasipelnymo tikslais:
- per varžybas paima 30 mėginių dopingui nustatyti, o WADA laboratorijai pateikia tik 15;
- IFBB slepia dopingo rezultatus nuo IFBB narių ir visuomenės;
- Sportininkams, diskvalifikuotiems „iki gyvos galvos“ už daugkartinį dopingo naudojimą per varžybas, IFBB suteikia minimalias simbolines bausmes;
- Tarptautinės IFBB pareigūnas lenkas PAVELAS FILEBORNAS teismuose bylinėjasi su sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės;
- IFBB vadovai slepia nuo visuomenės savo sportininkų mirčių atvejus (tame tarpe ir Lietuvoje);
- Buvo atvejų, kai naudojus dopingą per IFBB varžybas pakliuvo visos atskirų šalių nacionalinės rinktinės (Rusija, Čekija);
- Egipto IFBB nacionalinė federacija dopingo rekordininkė – beveik visada pakliūva per dopingo kontrolę, bet visada sulaukia IFBB vadovų pagyrimo. Paskutinis variantas buvo toks, kad Tailande iš 9 nacionalinės rinktinės narių 8 egiptiečiai, vengdami kontrolės, „nusiėmė“ nuo varžybų;
- Labai dažnai, nežiūrint WADA reikalavimų, IFBB varžybose nėra dopingo kontrolės.
Tai viena priežasčių, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB, o „Pasaulio žaidynės“ ir „Azijos žaidynės“ IFBB pašalino iš savo narių.


Attached Files Thumbnail(s)
               
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 10. DOPINGO TEISMAI VIENAM AUKŠČIAUSIŲ IFBB TARPTAUTINIŲ VADOVŲ
Geras pavyzdys iliustracijai nagrinėjamai situacijai IFBB komercinėje firmoje yra artimas vieno dabartinės IFBB savininkų RAFAELIO SANTOCHOS bendražygis, aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus).
PAVELAS FILEBORNAS Lenkijos teismuose bylinėjasi su garsiais šalies sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės.
Čia žemiau pateikiame publikacijas Lenkijos spaudoje apie minimą atvejį.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-10-2012, 03:20 PM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 10. DOPINGO TEISMAI VIENAM AUKŠČIAUSIŲ IFBB TARPTAUTINIŲ VADOVŲ
Geras pavyzdys iliustracijai nagrinėjamai situacijai IFBB komercinėje firmoje yra artimas vieno dabartinės IFBB savininkų RAFAELIO SANTOCHOS bendražygis, aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus).
PAVELAS FILEBORNAS Lenkijos teismuose bylinėjasi su garsiais šalies sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės.
Čia žemiau pateikiame publikacijas Lenkijos spaudoje apie minimą atvejį.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-10-2012, 03:20 PM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 10. DOPINGO TEISMAI VIENAM AUKŠČIAUSIŲ IFBB TARPTAUTINIŲ VADOVŲ
Geras pavyzdys iliustracijai nagrinėjamai situacijai IFBB komercinėje firmoje yra artimas vieno dabartinės IFBB savininkų RAFAELIO SANTOCHOS bendražygis, aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus).
PAVELAS FILEBORNAS Lenkijos teismuose bylinėjasi su garsiais šalies sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės.
Čia žemiau pateikiame publikacijas Lenkijos spaudoje apie minimą atvejį.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-10-2012, 03:20 PM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 10. DOPINGO TEISMAI VIENAM AUKŠČIAUSIŲ IFBB TARPTAUTINIŲ VADOVŲ
Geras pavyzdys iliustracijai nagrinėjamai situacijai IFBB komercinėje firmoje yra artimas vieno dabartinės IFBB savininkų RAFAELIO SANTOCHOS bendražygis, aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus).
PAVELAS FILEBORNAS Lenkijos teismuose bylinėjasi su garsiais šalies sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės.
Čia žemiau pateikiame publikacijas Lenkijos spaudoje apie minimą atvejį.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-10-2012, 03:20 PM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 10. DOPINGO TEISMAI VIENAM AUKŠČIAUSIŲ IFBB TARPTAUTINIŲ VADOVŲ
Geras pavyzdys iliustracijai nagrinėjamai situacijai IFBB komercinėje firmoje yra artimas vieno dabartinės IFBB savininkų RAFAELIO SANTOCHOS bendražygis, aukštas tarptautinis IFBB pareigūnas, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (beje, šis „specialistas“ neseniai Lietuvoje savo „mokslų“ mokė ir Lietuvos IFBB atstovus).
PAVELAS FILEBORNAS Lenkijos teismuose bylinėjasi su garsiais šalies sportininkais, kurie jį apkaltino už 1000 dolerių rašius sportininkams dopingo naudojimo programas, o už 10 000 dolerių siūlius pakliuvusiems su dopingu per varžybas sportininkas kelius išvengti bausmės.
Čia žemiau pateikiame publikacijas Lenkijos spaudoje apie minimą atvejį.Attached Files Thumbnail(s)
               
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 10. STANISLAVAS PEŠATAS META IŠŠŪKĮ IFBB KORPORACIJAI.
Čekijos nacionalinės IFBB federacijos pezidentas STANISLAVAS PEŠATAS buvo nušalintas nuo pareigų, kai visa Čekijos IFBB nacionalinė rinktinė buvo apkaltinta naudojus doping ir tai buvo pripažinta įvykusiu faktu.
2000 metais Baltarusijos sostinėje Minske vykusio kongreso metu buvo įkurta Europos IFBB federacija (EFBB). Būdamas vienas iš EFBB federacijos steigėjų, matydamas RAFAELIO SANTOCHOS visišką neveiklumą Europos padalinyje (praktiškai EFBB neveikė nieko), STANISLAVAS PEŠATAS ryžosi kandidatuoti į Europos IFBB federacijos prezidento postą.
Tuomet iškart baigėsi IFBB konstitucijoje deklaruojami demokratija ir rinkimai, griežtu asmeniniu sprendimu abu IFBB ir EFBB prezidento postus pasiliko sau RAFAELIS SANTOCHA. Kokia demokratija ir kokie rinkimai gali būti privačioje komercinėje firmoje, kokia IFBB yra? IFBB vadovaujasi savo veikloje privačios komercinės firmos konstitucija (įstatais), o ne tais, kuruos skelbia. Juridiškai tai teisinga. IFBB nariai pasižaidė, laikas nutilti ir žinoti savo vietą.Attached Files Thumbnail(s)
               
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 12. DISKUSIJOS PABAIGA. IFBB NIEKADOS NEBUVO SPORTO FEDERACIJA, O TIK PRIVATI KOMERCINĖ FIRMA. OPONENTAI TAI ĮRODĖ TEISMUOSE LONDONE.
Dokumentais patvirtinta informacija IFBB esant privačiai komercinei firmai, o ne tarptautinei sporto federacijai, sudavė mirtiną smūgį ne tik pačiai IFBB, bet ir visam pasaulinio kultūrizmo įvaizdžiui. Ar gali kokia nors rimta save gerbianti organizacija, valstybinė institucija, sporto ministerija bendradarbiauti su organizacija, kuri juridiškai neegzidtuoja? Tikrai ne.
Kai 2009 metais IFBB nariai sužinojo tiesą apie IFBB, visos nacionalinės federacijos patyrė šoką. Tuomet sekė neilga vidaus kova ir IFBB skilo. IFBB paliko daug nacionalinių federacijų. Komercinės IFBB firmos savininkai bijojo atviro dialogo su savo nariais ir pasirinko savo išdrįsusių užduoti klausimus narių “pašalinimo” kelią.
Ir po IFBB skilimo jos vadovai tęsė melagystės kelią. Taip Indijoje surengto Azijos IFBB čempionato buvo viešinama informacija, kad čempionate dalyvavo 30 šalių, tačiau realiai jų buvo tik 7. Azijos nacionalinės federacijos buvo sukrėstos, sužinojusios, kad jos dalyvavo čempionate, kai tuo metu jos nedarė jokio judesio. Beje, kaip IFBB varžybose dažnai atsitinka, doping kontrolės nebuvo ir tuo IFBB eilinį kartą nusižengė savo anti doping ir WADA taisyklėms. Panaši situacija buvo su pernai Estijoje vykusiu IFBB pasaulio čempionatu. Skandalas Estijoje tebesitęsia.
JAV IFBB documentus savo internet puslapyje paviešino IFBB profesionalus kultūristas MILOŠAS SARCEVAS (Milos Sarcev). Azijos IFBB federacija, vienijanti 38 šalių nacionalines federacijas, dėkoja Pasaulinei WFF-WBBF federacijai paskelbus IFBB dokumentus tarptautiniame kultūrizmo puslapyje www.wff.lt (skaitykite forumą).
Dar, kai atsiras laiko, IFBB tema paviešinsime Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose esančius dokumentus, kuriuos atsiunė ilgametis RAFAELIO SANTOCHOS padėjėjas, Ispanijos IFBB federacijos vice prezidentas CHOSE PARDO HIDALGAS (Jose Pardo Hidalgo) ir artimas BENO VEIDERIO (Ben Weider) bendražygis, IFBB vice prezidentas ir paskiau WABBA savininkas bei garsus praeities kultūristas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret). Dokumantai pridedami.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-13-2012, 10:59 AM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 12. DISKUSIJOS PABAIGA. IFBB NIEKADOS NEBUVO SPORTO FEDERACIJA, O TIK PRIVATI KOMERCINĖ FIRMA. OPONENTAI TAI ĮRODĖ TEISMUOSE LONDONE.
Dokumentais patvirtinta informacija IFBB esant privačiai komercinei firmai, o ne tarptautinei sporto federacijai, sudavė mirtiną smūgį ne tik pačiai IFBB, bet ir visam pasaulinio kultūrizmo įvaizdžiui. Ar gali kokia nors rimta save gerbianti organizacija, valstybinė institucija, sporto ministerija bendradarbiauti su organizacija, kuri juridiškai neegzidtuoja? Tikrai ne.
Kai 2009 metais IFBB nariai sužinojo tiesą apie IFBB, visos nacionalinės federacijos patyrė šoką. Tuomet sekė neilga vidaus kova ir IFBB skilo. IFBB paliko daug nacionalinių federacijų. Komercinės IFBB firmos savininkai bijojo atviro dialogo su savo nariais ir pasirinko savo išdrįsusių užduoti klausimus narių “pašalinimo” kelią.
Ir po IFBB skilimo jos vadovai tęsė melagystės kelią. Taip Indijoje surengto Azijos IFBB čempionato buvo viešinama informacija, kad čempionate dalyvavo 30 šalių, tačiau realiai jų buvo tik 7. Azijos nacionalinės federacijos buvo sukrėstos, sužinojusios, kad jos dalyvavo čempionate, kai tuo metu jos nedarė jokio judesio. Beje, kaip IFBB varžybose dažnai atsitinka, doping kontrolės nebuvo ir tuo IFBB eilinį kartą nusižengė savo anti doping ir WADA taisyklėms. Panaši situacija buvo su pernai Estijoje vykusiu IFBB pasaulio čempionatu. Skandalas Estijoje tebesitęsia.
JAV IFBB documentus savo internet puslapyje paviešino IFBB profesionalus kultūristas MILOŠAS SARCEVAS (Milos Sarcev). Azijos IFBB federacija, vienijanti 38 šalių nacionalines federacijas, dėkoja Pasaulinei WFF-WBBF federacijai paskelbus IFBB dokumentus tarptautiniame kultūrizmo puslapyje www.wff.lt (skaitykite forumą).
Dar, kai atsiras laiko, IFBB tema paviešinsime Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose esančius dokumentus, kuriuos atsiunė ilgametis RAFAELIO SANTOCHOS padėjėjas, Ispanijos IFBB federacijos vice prezidentas CHOSE PARDO HIDALGAS (Jose Pardo Hidalgo) ir artimas BENO VEIDERIO (Ben Weider) bendražygis, IFBB vice prezidentas ir paskiau WABBA savininkas bei garsus praeities kultūristas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret). Dokumantai pridedami.Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
(07-13-2012, 10:59 AM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 12. DISKUSIJOS PABAIGA. IFBB NIEKADOS NEBUVO SPORTO FEDERACIJA, O TIK PRIVATI KOMERCINĖ FIRMA. OPONENTAI TAI ĮRODĖ TEISMUOSE LONDONE.
Dokumentais patvirtinta informacija IFBB esant privačiai komercinei firmai, o ne tarptautinei sporto federacijai, sudavė mirtiną smūgį ne tik pačiai IFBB, bet ir visam pasaulinio kultūrizmo įvaizdžiui. Ar gali kokia nors rimta save gerbianti organizacija, valstybinė institucija, sporto ministerija bendradarbiauti su organizacija, kuri juridiškai neegzidtuoja? Tikrai ne.
Kai 2009 metais IFBB nariai sužinojo tiesą apie IFBB, visos nacionalinės federacijos patyrė šoką. Tuomet sekė neilga vidaus kova ir IFBB skilo. IFBB paliko daug nacionalinių federacijų. Komercinės IFBB firmos savininkai bijojo atviro dialogo su savo nariais ir pasirinko savo išdrįsusių užduoti klausimus narių “pašalinimo” kelią.
Ir po IFBB skilimo jos vadovai tęsė melagystės kelią. Taip Indijoje surengto Azijos IFBB čempionato buvo viešinama informacija, kad čempionate dalyvavo 30 šalių, tačiau realiai jų buvo tik 7. Azijos nacionalinės federacijos buvo sukrėstos, sužinojusios, kad jos dalyvavo čempionate, kai tuo metu jos nedarė jokio judesio. Beje, kaip IFBB varžybose dažnai atsitinka, doping kontrolės nebuvo ir tuo IFBB eilinį kartą nusižengė savo anti doping ir WADA taisyklėms. Panaši situacija buvo su pernai Estijoje vykusiu IFBB pasaulio čempionatu. Skandalas Estijoje tebesitęsia.
JAV IFBB documentus savo internet puslapyje paviešino IFBB profesionalus kultūristas MILOŠAS SARCEVAS (Milos Sarcev). Azijos IFBB federacija, vienijanti 38 šalių nacionalines federacijas, dėkoja Pasaulinei WFF-WBBF federacijai paskelbus IFBB dokumentus tarptautiniame kultūrizmo puslapyje www.wff.lt (skaitykite forumą).
Dar, kai atsiras laiko, IFBB tema paviešinsime Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose esančius dokumentus, kuriuos atsiunė ilgametis RAFAELIO SANTOCHOS padėjėjas, Ispanijos IFBB federacijos vice prezidentas CHOSE PARDO HIDALGAS (Jose Pardo Hidalgo) ir artimas BENO VEIDERIO (Ben Weider) bendražygis, IFBB vice prezidentas ir paskiau WABBA savininkas bei garsus praeities kultūristas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret). Dokumantai pridedami.Attached Files Thumbnail(s)
           
WFF-International Official Information Only
Reply
IOC (TOK) pagamino net antspaudą dokumentauose žymėtim kad su IFBB federacija viskas baigta.

(07-14-2012, 09:34 AM)WFF secretary service Wrote:
(07-13-2012, 10:59 AM)WFF secretary service Wrote: IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 12. DISKUSIJOS PABAIGA. IFBB NIEKADOS NEBUVO SPORTO FEDERACIJA, O TIK PRIVATI KOMERCINĖ FIRMA. OPONENTAI TAI ĮRODĖ TEISMUOSE LONDONE.
Dokumentais patvirtinta informacija IFBB esant privačiai komercinei firmai, o ne tarptautinei sporto federacijai, sudavė mirtiną smūgį ne tik pačiai IFBB, bet ir visam pasaulinio kultūrizmo įvaizdžiui. Ar gali kokia nors rimta save gerbianti organizacija, valstybinė institucija, sporto ministerija bendradarbiauti su organizacija, kuri juridiškai neegzidtuoja? Tikrai ne.
Kai 2009 metais IFBB nariai sužinojo tiesą apie IFBB, visos nacionalinės federacijos patyrė šoką. Tuomet sekė neilga vidaus kova ir IFBB skilo. IFBB paliko daug nacionalinių federacijų. Komercinės IFBB firmos savininkai bijojo atviro dialogo su savo nariais ir pasirinko savo išdrįsusių užduoti klausimus narių “pašalinimo” kelią.
Ir po IFBB skilimo jos vadovai tęsė melagystės kelią. Taip Indijoje surengto Azijos IFBB čempionato buvo viešinama informacija, kad čempionate dalyvavo 30 šalių, tačiau realiai jų buvo tik 7. Azijos nacionalinės federacijos buvo sukrėstos, sužinojusios, kad jos dalyvavo čempionate, kai tuo metu jos nedarė jokio judesio. Beje, kaip IFBB varžybose dažnai atsitinka, doping kontrolės nebuvo ir tuo IFBB eilinį kartą nusižengė savo anti doping ir WADA taisyklėms. Panaši situacija buvo su pernai Estijoje vykusiu IFBB pasaulio čempionatu. Skandalas Estijoje tebesitęsia.
JAV IFBB documentus savo internet puslapyje paviešino IFBB profesionalus kultūristas MILOŠAS SARCEVAS (Milos Sarcev). Azijos IFBB federacija, vienijanti 38 šalių nacionalines federacijas, dėkoja Pasaulinei WFF-WBBF federacijai paskelbus IFBB dokumentus tarptautiniame kultūrizmo puslapyje www.wff.lt (skaitykite forumą).
Dar, kai atsiras laiko, IFBB tema paviešinsime Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose esančius dokumentus, kuriuos atsiunė ilgametis RAFAELIO SANTOCHOS padėjėjas, Ispanijos IFBB federacijos vice prezidentas CHOSE PARDO HIDALGAS (Jose Pardo Hidalgo) ir artimas BENO VEIDERIO (Ben Weider) bendražygis, IFBB vice prezidentas ir paskiau WABBA savininkas bei garsus praeities kultūristas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret). Dokumantai pridedami.Attached Files Thumbnail(s)
           
WFF-International Official Information Only
Reply
IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI.
Šiuo metu pasauliniame kultūrizmo judėjime nėra jokios tvarkos. Jei IFBB pasirodo visiškai nerimtai, tai visos kitos tarptautinės federacijos yra dar blogesnėje padėtyje. Po 2009 metų IFBB skilimo menamos tarptautinės IFBB - International Federation of Body Builders – federacijos (o realiai privačios komercinės kompanijos) vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapyje http://www.wff.lt . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikia daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Pamažu, žingsnis po žingsnio, tai padarysime.

ŽINGSNIS 12. DISKUSIJOS PABAIGA. IFBB NIEKADOS NEBUVO SPORTO FEDERACIJA, O TIK PRIVATI KOMERCINĖ FIRMA. OPONENTAI TAI ĮRODĖ TEISMUOSE LONDONE.
Dokumentais patvirtinta informacija IFBB esant privačiai komercinei firmai, o ne tarptautinei sporto federacijai, sudavė mirtiną smūgį ne tik pačiai IFBB, bet ir visam pasaulinio kultūrizmo įvaizdžiui. Ar gali kokia nors rimta save gerbianti organizacija, valstybinė institucija, sporto ministerija bendradarbiauti su organizacija, kuri juridiškai neegzidtuoja? Tikrai ne.
Kai 2009 metais IFBB nariai sužinojo tiesą apie IFBB, visos nacionalinės federacijos patyrė šoką. Tuomet sekė neilga vidaus kova ir IFBB skilo. IFBB paliko daug nacionalinių federacijų. Komercinės IFBB firmos savininkai bijojo atviro dialogo su savo nariais ir pasirinko savo išdrįsusių užduoti klausimus narių “pašalinimo” kelią.
Ir po IFBB skilimo jos vadovai tęsė melagystės kelią. Taip Indijoje surengto Azijos IFBB čempionato buvo viešinama informacija, kad čempionate dalyvavo 30 šalių, tačiau realiai jų buvo tik 7. Azijos nacionalinės federacijos buvo sukrėstos, sužinojusios, kad jos dalyvavo čempionate, kai tuo metu jos nedarė jokio judesio. Beje, kaip IFBB varžybose dažnai atsitinka, doping kontrolės nebuvo ir tuo IFBB eilinį kartą nusižengė savo anti doping ir WADA taisyklėms. Panaši situacija buvo su pernai Estijoje vykusiu IFBB pasaulio čempionatu. Skandalas Estijoje tebesitęsia.
JAV IFBB documentus savo internet puslapyje paviešino IFBB profesionalus kultūristas MILOŠAS SARCEVAS (Milos Sarcev). Azijos IFBB federacija, vienijanti 38 šalių nacionalines federacijas, dėkoja Pasaulinei WFF-WBBF federacijai paskelbus IFBB dokumentus tarptautiniame kultūrizmo puslapyje http://www.wff.lt (skaitykite forumą).
Dar, kai atsiras laiko, IFBB tema paviešinsime Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose esančius dokumentus, kuriuos atsiunė ilgametis RAFAELIO SANTOCHOS padėjėjas, Ispanijos IFBB federacijos vice prezidentas CHOSE PARDO HIDALGAS (Jose Pardo Hidalgo) ir artimas BENO VEIDERIO (Ben Weider) bendražygis, IFBB vice prezidentas ir paskiau WABBA savininkas bei garsus praeities kultūristas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret). Dokumantai pridedami.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
STRAIPSNIS.

KULTŪRISTAI NORI ŽINOTI TIESĄ APIE IFBB.
Pasaulinis kultūrizmas yra kažkokioje chaotiškoje būsenoje, kuri labai tenkina sporto šarlatanus. Dabar egzistuoja daug tarptautinių kultūrizmo organizacijų, tačiau nė viena nesistengia dirbti gerinant kultūrizmo sporto įvaizdį, plėtojant ir vystant sportą oficialia prasme. Siekiant globalinio oficialaus kultūrizmo sporto vystymo ir populiarizavimo, nė viena paminėtų organizacijų tinkamai nebendradarbiauja su žinomomis ir pripažintomis tarptautinėmis organizacijomis, nedirba su įvairių šalių valstybinėmis institucijomis. JAV kultūrizmas visom prasmėm egzistuoja privačios nuosavybės forma, niekuo, išskyrus pačias valstijas, nesidomi ir tai aiškiai deklaruoja. Europos kultūrizmas pergyvena ne geriausius laikus ir yra dideliame bangavime. Azijos, Afrikos, Australijos kultūrizmo pasauliniame sporto judėjime išvis nesimato ir jie čia niekados nevaidino bent kiek žymesnio vaidmens.
Susidaro vaizdas, kad tik viena Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building federation) federacija, šiandien vienijanti nacionalines struktūras iš 107 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus, yra susirūpinusi globaliniu kultūrizmo sporto vystymu oficialia prasme, įskaitant pačią aukščiausią lygmenį.
Reikia pabrėžti, kad šiems nemenkiems tikslams siekti visos tarptautinės kultūrizmo organizacijos pirmų pirmiausia privalo aiškiai nurodyti savo juridinį statusą, jos privalo turėti sporto federacijos juridinę registraciją ir vadovautis teisiškai registruotais įstatais (konstitucija).
Šiame straipsnyje kalbame apie IFBB (International Federation of Body Builders), kadangi šį federacija buvo tolokai pažengusi mūsų nagrinėjamais klausimais. Tačiau 2009 metais pasaulinė sporto visuomenė sužinojo visai kitas skirtingas tiesas, negu dešimtmečiais IFBB visiems pateikdavo.
Pasirodo, už tarptautinės IFBB sporto federacijos visada slėpėsi privati komercinė firma, turinti konkretų šeimininką-saviniką, visai kitą pavadinimą, kitus įstatus, kitas atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose. Norisi pabrėžti, kad jei net IFBB pateko į tokią negražią juridinę bei tuo pačiu ir finansinę situaciją, tai apie kitas tarptautines federacijas išvis nėra ko pasakyti, nes jos yra kur kas dar blogesnėje juridinėje padėtyje.
Po 2009 metų IFBB skilimo, pasipiktinę menamos tarptautinės IFBB federacijos vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapore) ir Austrijos IFBB prezidentas bei tarptautinės IFBB federacijos juristas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austria) atsiuntė į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos būstinę per 600 IFBB juridinių dokumentų ir paprašė juos paviešinti tarptautiniame interneto puslapio www.wff.lt forume . Nuodugniai išstudijuoti tokią dokumentų gausą reikėjo daug laiko. Kai kuriuos šių dokumentų publikavome iškart juos gavę, tačiau dabar gauname labai daug įvairių šalių sporto specialistų, pačių sportininkų prašymų paskelbti daugiau informacijos šiuo klausimu. Analizuodami IFBB dokumentus, juos kartu su komentarais viešai paskelbėme pavadinę “IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI”.

1 IŠVADA.
IFBB NIEKADA NEBUVO TARPTAUTINE SPORTO FEDERACIJA.
JAV garsaus kultūristo DANO LURIO (Dan Lurie) ir jo pasamdyto JAV teisininko ADAMO ATLASO (Adam Atlas) pateiktame visuomenei Kanados valstybinio registrų centro išduotame IFBB registravimo pažymėjime matome, kad privati komercinė IFBB firma įregistruota Kanadoje 1969 metais; firma priklauso trims savininkams (akcininkams): BENUI VEIDERIUI, REIMONDUI KREPOLTUI, EVELINAI ROI (Ben Weider, Reimond Crepault, Jagueline Roy). Iki 1969 metų jei IFBB ir egzistavo, tai buvo oficialiai įstatymiškai neregistruota struktūra.

2 IŠVADA.
KAS ŠIANDIEN SLEPIASI UŽ IFBB ŠIRMOS.
Dokumentai, kuriuos IFBB teisininkas austras ALEKSAS BAUERIS nusiuntė IFBB komercinės firmos savininkui ispanui RAFAELIUI SANTOCHAI (Rafael Santonja), liudija, kad 2004-2007 metų metines IFBB finansines ataskaitas Kanados mokesčių inspekcijai pasirašė kanadiečiai DIANA ŽIRO, KIMAS VU, LUKAS AUTETAS (Diane Giroux, Kim Vu, Luc Autet). Kaip matyti, visi trys gerai žinomi pasaulio kultūrizmo visuomenei...
Tai kas gi iš tikro stovi už IFBB uždangos?
Oficialūs dokumentai byloja, kad kanadietis BENAS VEIDERIS IFBB valdymą nuosavybės teise perdavė ispanui RAFAELIUI SANTOCHAI (Rafael Santonja) ir tuomet IFBB būstinė buvo perkelta iš Kanados į Ispaniją. Tačiau iš dokumentų matome, kad reali IFBB registravimo vieta nepakito, ji liko senu Kanados adresu.
Dokumentai byloja, kad tokį IFBB nariams svarbų dokumentą, kaip BENO VEIDERIO IFBB nuosavybės teisių perdavimo RAFAELIUI SANTOCHAI protokolą pasirašė PAMELA KEIGAN (Pamela Kagan), kurios niekas iš IFBB narių to daryti neįpareigojo, o net ir kokio nors viešo šio klausimo svarstymo nebuvo. Visa ši akcija vyko slapta nuo IFBB narių ir paskiau visi jie buvo supažindinti su jau įvykusiu faktu, su kuriuo beliko tyliai sutikti.

3 IŠVADA.
RAFAELIS SANTOCHA PASIMETĘS.
Kuo toliau, tuo daugiau IFBB nariams kilo klausimų taip netikėtai tapusiam IFBB savininku ir prezidentu RAFAELIUI SANTOCHAI. IFBB nariai domėjosi juridiniais ir finansiniais klausimais, jiems buvo įdomu, kuo dabar tarpusavyje skirsis Kanados ir Ispanijos IFBB komercinės firmos, kurių savininku tapo RAFAELIS SANTOCHA. IFBB nariai siekė aiškaus atsakymo, kodėl tokie svarbūs IFBB klausimai sprendžiami slapta nuo IFBB narių, kodėl visiems svarbūs IFBB dokumentai be yra atsakingų asmenų parašų ir kodėl net jau įvykę faktai ir toliau slepiami nuo IFBB narių.
Kai RAFAELIS SANTOCHA ėmėsi ALEKSUI BAUERIUI aiškintis ir teisintis, IFBB juridinių ir finansinių klausimų dar labiau padaugėjo.

IŠVADA 4.
NELEGALIOS IFBB TEISINĖS IR FINANSINĖS AFEROS. SUŽINOKIME TIESĄ.
Po to, kai IFBB atsikratė savo vice prezidento prancūzo SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, 1974) ir po garsaus IFBB kultūristų profesionalų anti – veideriško sąmokslo, vadovaujamo VINCO MAK MACHONO (Vince Mac Machon, 1990), IFBB gana ilgą laiką gyvavo ramiai, kol IFBB teisininkas ALEKSAS BAUERIS netapo vienu iš trijų naujai įsteigtos Įspanijoje IFBB ir EFBB akcininku ir steigėju (2007).
Stebėdamas už savo nugaros RAFAELIO SANTOCHOS vykdomas neaiškias IFBB ir EFBB finansines operacijas, pagal jam priklausančias pareigas ALEKSAS BAUERIS pareikalavo, kad RAFAELIS SANTOCHA jam pateiktų IFBB ir EFBB finansinius ir teisinius dokumentus peržiūrai.
Ištikimai tarnavęs IFBB federacijai pastaruosius 25 metus, ALEKSAS BAUERIS susipažino su RAFAELIO SANTOCHOS jam pateiktais dokumentais, patvirtinančiais, kad tarptautinė IFBB federacija nėra juridiškai registruota ir realiai neegzistuoja, o tai reiškia, kad IFBB ankstesnė veikla teisiniu atžvilgiu yra nelegali. Realiai egzistuoja tik Kanadoje registruota privati BENO VEIDERIO komercinė firma, kurios veikloje visi menamos virtualios tarptautinės IFBB federacijos nariai yra niekiniai, beteisiai. Visi IFBB pareigūnai, išrinkti tarptautiniuose IFBB kongresuose yra irgi niekiniai, nes juridiškai pačios IFBB federacijos nėra, tai ir IFBB kongresų sprendiniai yra niekiniai ir negalioja.
ALEKSO BAUERIO teigimu, nors IFBB federacijos įstatai (konstitucija) yra paviešinti oficialiame IFBB interneto puslapyje www.ifbb.com , tačiau ir jie yra teisės požiūriu niekiniai, nes niekur nėra registruoti ir skirti tik užmigdyti IFBB narių budrumą. Iš tikro po IFBB federacijos pavadinimu slepiasi visai kitu vardu registruota privati komercinė firma, kuri ramiai sau darosi savo „bizniuką“ ir dėl nieko pernelyg nesivargina. Nesant juridinės IFBB registracijos, visos IFBB pasirašytos sutartys, nutarimai yra niekiniai ir negalioja, įskaitant visas kitas neteisines veikas, tokias, kaip nario ir starto mokesčių rinkimas, nekalbant apie tai, kad visuomet tokiais atvejais buvo nesumokami valstybiniai mokesčiai.
IFBB finansinė veikla yra tokioje sumaištyje, kad nespecialistui yra labai sunku susigaudyti gausybėje RAFAELIUI SANTOCHAI priklausančių įmonių sąskaitų, ypač, kai IFBB finansinai srautai yra slepiami nuo IFBB narių.
Tarp daugelio teisinių ir finansinių kaltinimų, kuriuos ALEKSAS BAUERIS peteikė RAFAELIUI SANTOCHAI, buvo ir 100 000 IFBB priklausiusių dolerių pasisavinimas, kurių iki šiol niekas nesuranda. ALEKSAS BAUERIS priminė, kad 2002 metais Minske (Baltarusija) vykęs tarptautinis IFBB kongresas nutarė, kad RAFAELIS SANTOCHA kasmet pateiks IFBB ir EFBB nariams finansines ataskaitas ir bendrų pinigų savo asmeninių komercinių firmų sąskaitose nelaikys, tačiau RAFAELIS SANTOCHA niekados nesilaikė šio nutarimo punktų. Dar daugiau, ALEKSAS BAUERIS nustatė, kad IFBB nebuvo niekados registruota net ir Ispanijoje, tad bendri IFBB narių pinigai net ir negalėjo būti IFBB sąskaitose, kai IFBB juridiškai niekur neegzistuoja.
Išstudijavęs RAFAELIO SANTOCHOS jam pateiktus finansinius bei juridinius dokumentus, ALEKSAS BAUERIS sudarė finansines schemas, iš kurių matyti, kaip IFBB ir EFBB narių pinigai keliauja į asmenines RAFAELIO SANTOCHOS sąskaitas.
Esant tokiai „kėbliai“ situacijai, RAFAELIS SANTOCHA nutarė IFBB/EFBB nariams nieko dfaugiau nebeaiškinti ir tuos IFBB narius, kurie išdrįso pakelti balsą ir klausinėti, pašalinti iš savo organizacijos. Taip 2009 metais IFBB skilo.

IŠVADA 5.
IFBB NUOLATOS PAŽEIDŽIA WADA ANTI DOPINGO KODEKSĄ. TEISMAI NAGRINĖJA IFBB VADOVŲ DOPINGO BYLAS.
Pastaruosius dvidešimt metų IFBB vadovai deklaruoja IFBB komercinės firmos pranašumą prieš kitas tarptautines sporto federacijas remdamiesi tuo, kad ji, IFBB, yra prisijungusi prie WADA anti dopingo kodekso. IFBB deklaruojama pozicija erzina kitas federacijas, kurios aiškai žino visiškai kitą IFBB santykį su dopingu.
Tikras IFBB požiūris į dopingo vartojimą buvo pagrindine priežastimi to, kad TOK (IOC) atsisakė remti ir pripažinti IFBB, kad „Pasaulio žaidynės“ (World Games) ir „Azijos žaidynės“ (Asia Games) triukšmingai pašalino IFBB iš savo narių tarpo.
Dokumentai liudija, kad į nešvarius dopingo reikalus yra įsivėlusi ir RAFAELIO SANTOCHOS žmona. Yra buvę atvejų, kai IFBB tarptautinių varžybų metu naudojus dopingą buvo pripažintos ištisos nacionalinės rinktinės, kaip pavyzdžiui, Rusijos ir Čekijos. Kliuvo ir lietuviams. Dopingo naudojimo lyderiu yra laikoma Egipto IFBB nacionalinė federacija, kurios nariai yra nuolatos įsivėlę į dopingo skandalus, bet tai netrukdo RAFAELIUI SANTOCHAI visados šią federaciją girti ir apdovanoti. Paskutinis dopinginis egiptiečių nutikimas buvo Tailande vykusiose varžybose, kai 8 iš 9 Egipto IFBB nacionalinės rinktinės narių buvo apkaltinti naudoję dopingą.
IFBB dažnai pažeidinėja WADA anti dopingo kodeksą ir neretai net aukščiausio rango tarptautinėse IFBB varžybose dopingo kontrolė nėra atliekama. Ryšium su dopingu IFBB vadovybė yra kaltinama įvairiausiais nusižengimais, tarp kurių ir tokie: Europos čempionato metu buvo paimti 30 sportininkų dopingo mėginiai iš kurių kažkodėl tik 15 nukeliavo į WADA laboratorijas; dopingo testų rezultatai po jau atliktų patikrinimų slepiami nuo IFBB narių ir visuomenės; „išrinktiesiems“ sportininkams, kuriems už daugkartinį dopingo naudojimą pagal taisykles gręsia diskvalifikacija „iki gyvos galvos“, dėl nepaaiškinamų priežasčių skiriamos simbolinės nuobaudos; slepiami jaunų IFBB sportininkų mirties atvejai, tame tarpe ir Lietuvoje.
Aiški IFBB pozicijos dopingo klausimais iliustracija yra garsus nutikimas su artimu RAFAELIO SANTOCHOS bendražygiu, aukštu IFBB tarptautinio lygmens pareigūnu, Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentu PAVELU FILEBORNU (Pawel Fileborn). Lenkijos kultūristai teismuose kaltina PAVELĄ FILEBORNĄ po 1 000 dolerių pardavinėjus sportininkams dopingo naudojimo schemas ir už 10 000 dolerių siūlius pagautiems naudojus dopingą sportininkams variantus išvengti priklausančios pagal taisykles nuobaudos. Beje, šis „dopingo naudojimo specialistas“ buvo atvykęs į Lietuvą savo tiesų mokyti mūsų sportininkus.

IŠVADA 6.
ŠALIN KONSTITUCIJĄ. STANISLAVAS PEŠATAS META IŠŠŪKĮ RAFAELIUI SANTOCHAI.
Kai visa Čekijos IFBB nacionalinė rinktinė buvo apkaltinta naudojus dopingą ir tai buvo pripažinta įvykusiu faktu, šios šalies nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentas STANISLAVAS PEŠATAS (Stanislav Pešat) turėjo palikti savo postą.
Matydasmas RAFAELIO SANTOCHOS visišką neveiklumą IFBB Europos padalinyje (EFBB), rendamasis deklaruojama IFBB federacijos konstitucijos straipsniais, STANISLAVAS PEŠATAS neseniai kandidatavo į Europos IFBB federacijos prezidentus.
IFBB skelbiama demokratija baigėsi akimirksniu ir be ypatingų argumentų RAFAELIS SANTOCHA pasiliko sau abu postus – tarptautinės ir Europos IFBB federacijų vadovo. Šis demokratiškas kandidatavimo klausimas iškilo per visą IFBB istoriją tik tą vieną kartą ir tuo vienu kartu ir užsibaigė. Kitaip ir būti negalėjo, nes kokia gali būti demokratija ir „prezidento rinkimai“ privačioje komercinėje IFBB firmoje, kai tarptautinė sporto federacija su savo virtualia konstitucija juridiškai neegzistuoja ir niekados neegzistavo?

IŠVADA 7.
IFBB VISADOS BUVO TIK PRIVATI KOMERCINĖ FIRMA, O NE SPORTO FEDERACIJA. TAI BUVO ĮRODYTA LONDONO TEISME.
Tai, kad visi sužinojo IFBB nesant sporto federacija, o tik privačia komercine firma, buvo didžiulis smūgis ne tik IFBB nariams, nacionalinėms kultūrizmo federacijoms, bet ir visai tarptautinei sporto visuomenei. Kuri save gerbianti tarptautinė organizacija gali bendradarbiauti su virtualia IFBB federacija, neturinčia elementarios juridinės registracijos? Visas IFBB nacionalines federacijas ištiko šokas, sužinojus tokią tiesą. Nacionalinės federacijos ilgus metus ištikimai tarnavo IFBB vadovams. Sutrikę ir pasipiktinę IFBB nariai siekė RAFAELIO SANTOCHOS pasiaškinimo ir, nesulaukę atsakymų į savo klausimus, už savo drąsą turėjo palikti IFBB.
2009 metais IFBB skilo, bet ir po skilimo mažai kas pasikeitė. IFBB toliau apgaudinėja savo narius ir tarptautinę sporto visuomenę, periodiškai pateikdama netikrą informaciją. Pavyzdžiui, neseniai Indijoje vyko IFBB Azijos čempionatas ir tarptautinis kongresas. IFBB vadovai paskelbė, kad renginiuose dalyvavo 30 šalių atstovai, o realiai buvo tik 7 šalys. Azijos nacionalinių federacijų atstovai, viešai paminėti dalyvavę IFBB renginiuose Indijoje, piktinasi, nes tuo metu buvo visai kitur, o ne Indijoje. Ir vėl, Indijoje vykusio IFBB Azijos čempionato metu dopingo kontrolė nebuvo atliekama. Panaši situacija nutiko 2011 metais IFBB pasaulio čempionato metu Estijoje, nes skandalas dar tęsiasi. IFBB nariai, kaip visados, tyli...
Siekdamas tiesos, garsus JAV IFBB kultūristas profesionalas MILOŠAS SARCEVAS (Milos Sarcev) savo asmeniniame interneto puslapyje paviešino kai kuriuos IFBB dokumentus. Tačiau labiausiai Azijos kultūrizmo federacija, vienijanti 38 šalių nacionalines federacijas, remiama ir palaikoma Azijos olimpinio komiteto, yra dėkinga pasaulinei WFF-WBBF federacijai, IFBB narių prašymu įvairiomis kalbomis paviešinusiai IFBB juridinius ir finansinius dokumentus tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt .
Kai turėsime daugiau laiko, apdorosime ir paviešinsime gausius archyvinius IFBB dokumentus, kurious mums atsiuntė artimas BENO VEIDERIO (Ben Weider), bendražygis, buvęs IFBB vice prezidentas, WABBA organizacijos savininkas, garsus prancūzų kultūristas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret) ir artimas RAFAELIO SANTOCHOS bendražygis, ilgametis Ispanijos IFBB nacionalinės federacijos vice prezidentas CHOSE PARDO HIDALGAS (Chose Pardo Hidalgo).
FOTO: WFF-WBBF International President EDMUNDAS DAUBARAS, IFBB Vice President PAUL CHUA (Singapore), IFBB Lower and President IFBB Austria ALEX BAUER, 2010, Viena, AustriaAttached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
WADA IR ŽINIASKLAIDOS DĖMĖSIUI. DOPINGO NAUDOJIMO SPECIALISTO SEMINARAS VILNIUJE. GILINKIME ŽINIAS, KELKIME KVALIFIKACIJĄ.
Garsus dopingo naudojimo specialistas, tarptautinės IFBB federacijos (komercinės firmos) teisėjų kolegijos pirmininkas, Lenkijos IFBB kultūrizmo federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (Pawel Fileborn) atvyksta į Lietuvą organizuoti seminaro treneriams.

Lenkijos kultūristai teismuose kaltina PAVELĄ FILEBORNĄ po 1 000 dolerių pardavinėjus sportininkams dopingo naudojimo schemas ir už 10 000 dolerių siūlius pagautiems naudojus dopingą sportininkams variantus išvengti priklausančios pagal taisykles nuobaudos. Beje, šis „dopingo naudojimo specialistas“ ir seniau buvo atvykęs į Lietuvą savo tiesų mokyti Lietuvos sportininkus.
„Well, to hear that there will be a perfect opportunity for you on April 6th, 2013 in Vilnius, Lithuania where Pawel Filleborn, the Chairman of the IFBB Judges Committee, will run (in English) the International Seminar..“
ORGANIZERS: Lithuanian Bodybuilding & Fitness Federation in
cooperation with the IFBB Judges Committee.
COORDINATOR: Remigijus Bimba, Chairman, Judges Committee,
Lithuanian Bodybuilding & Fitness Federation
(+370 610 23144), E-mail: teiseju.kolegija@ifbb.lt.
http://www.kfsajunga..._2013_04_06.pdf
http://www.body-building.ru/forums/index...e__st__140
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumo temą “IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI”.
Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
(02-07-2013, 02:17 PM)WFF secretary service Wrote: WADA IR ŽINIASKLAIDOS DĖMĖSIUI. DOPINGO NAUDOJIMO SPECIALISTO SEMINARAS VILNIUJE. GILINKIME ŽINIAS, KELKIME KVALIFIKACIJĄ.
Garsus dopingo naudojimo specialistas, tarptautinės IFBB federacijos (komercinės firmos) teisėjų kolegijos pirmininkas, Lenkijos IFBB kultūrizmo federacijos prezidentas PAVELAS FILEBORNAS (Pawel Fileborn) atvyksta į Lietuvą organizuoti seminaro treneriams.

Lenkijos kultūristai teismuose kaltina PAVELĄ FILEBORNĄ po 1 000 dolerių pardavinėjus sportininkams dopingo naudojimo schemas ir už 10 000 dolerių siūlius pagautiems naudojus dopingą sportininkams variantus išvengti priklausančios pagal taisykles nuobaudos. Beje, šis „dopingo naudojimo specialistas“ ir seniau buvo atvykęs į Lietuvą savo tiesų mokyti Lietuvos sportininkus.
„Well, to hear that there will be a perfect opportunity for you on April 6th, 2013 in Vilnius, Lithuania where Pawel Filleborn, the Chairman of the IFBB Judges Committee, will run (in English) the International Seminar..“
ORGANIZERS: Lithuanian Bodybuilding & Fitness Federation in
cooperation with the IFBB Judges Committee.
COORDINATOR: Remigijus Bimba, Chairman, Judges Committee,
Lithuanian Bodybuilding & Fitness Federation
(+370 610 23144), E-mail: teiseju.kolegija@ifbb.lt.
http://www.kfsajunga..._2013_04_06.pdf
http://www.body-building.ru/forums/index...e__st__140
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumo temą “IFBB JURIDINES, FINASINĖS, DOPINGO IR SPORTO POLITINĖS AFEROS. DOKUMENTAI”.
Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

FILEBORNO SEMINARAS LIETUVOJE TURĖJO POZITYVIŲ REZULTATŲ
Praėjo vos kelios savaitės po vieno tarptautinio IFBB vadovo ir „dopingo vartojimo specialisto“ lenko Pavelo Fileborno mokomojo seminaro Lietuvoje, o rezultatai jau apčiuopiami.
Nekalbant apie buvusias Lietuvos IFBB sportininkų mirtis, šiandien turime eilinį dopingo skandalą. Greitai bus daugiau naujienų, sekite Lietuvos spaudą bei televiziją.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)