Thread Rating:
  • 6 Vote(s) - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PASAULIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA. KITAS POŽIŪRIS
#91
WORLD BODYBUILDING FEDERATION
(WBBF-International)
WORLD FITNESS FEDERATION
(WFF-International)
"AMBER PRIX" INTERNATIONAL
OVER ALL WINNERS
1968 - 2013
WOMEN
DATE MISS OVER ALL WINNER COUNTRY
2013 YAMILA VANESSA TOLEDO Argentina
2012 KOZLOVSKAJA VALENTINA Belarus
2011 YAMILA VANESSA TOLEDO Argentina
2010 VLASOVA VERA Russia
2009 ISIDOROVA ALINA Latvia
2008 YAMILA VANESSA TOLEDO Argentina
2007 JELENA FRENKEL Israel
2006 MILERIUTE JOLANTA Lithuania
2005 JAKOVLEVA OLGA Russia
2004 BORISOVA SVETLANA Latvia
2003 PUGACIOVA SVETLANA Russia
2002 DEGUTIENE LILIJA Lithuania
2001 GLAGOLEVA VIKTORIA Russia
2000 BURINSKAJA MARINA Latvia
1999 MISEVICIENE SIMONA Lithuania
1998 MISEVICIENE SIMONA Lithuania
1997 MISEVICIENE SIMONA Lithuania
1996 KAMINSKAITE IDALIJA Lithuania
1995 KOVALKO TATJANA Belarus
1994 KAMINSKAITE IDALIJA Lithuania
1991 MURNIKOVIENE NATALIA Lithuania
1990 MURNIKOVIENE NATALIA Lithuania

WFF-WBBF International Secretary Edita Sendriene


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
#92
PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA IR RELIGINĖS ORGANIZACIJOS. PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA APDOVANOJO, O VATIKANAS ĮVARDIJO POLITINIAIS DISIDENTAIS.

ĮSPŪDINGA STATISTIKA.
Kalbant apie sporto oficialiąją pusę, didžiulius tarptautinio sporto tikslus ir uždavinius, nuveiktus realius darbus šiems tikslams pasiekti, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija yra vienareikšmis kultūrizmo ir fitneso sporto lyderis pasaulyje. Tai liudija Pasaulinės WFF-WBBF federacijos narių gausa - 2013 metais WFF-WBBF federacijos nariais buvo 113 šalių nacionalinės organizacijos, atstovaujančios visus kontinentus. Tai liudija Pasaulinės WFF-WBBF federacijos platus veiklos spektras - profesionalus ir mėgėjiškas sportas, bendras sveikatingumo judėjimas. Tai liudija kasmetinė Pasaulinės WFF-WBBF federacijos renginių gausa - kasmet WFF-WBBF federacija įvairiose šalyse organizuoja per 60 tarptautinių renginių. Tai liudija penkis dešimtmečius trunkantis Pasaulinės WFF-WBBF federacijos šios srities įdirbis - faktiškai nuo praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio.

RYŠKI TARPTAUTINĖ WFF-WBBF VEIKLA.
Skirtingai nuo visų kitų įvairaus lygio bei juridinio statuso tarptautinių kultūrizmo bei fitneso sporto organizacijų, Pasaulinė WFF-WBBF federacija palaiko draugiškus dalykiškus ryšius ir stengiasi bendradarbiauti su kitomis oficialiai registruotomis ir oficialiai pripažintomis tarptautinėmis organizacijomis bei valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis įvairiose šalyse ir tai laiko savo veiklos prioritetu.
Teigiami Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklos rezultatai visiems matomi, tad nenuostabu, kad eilėje šalių rengiami oficialūs WFF-WBBF federacijos vadovų susitikimai su Parlamentų bei Vyriausybių nariais, Nacionalinių Olimpinių Komitetų vadovais, o įvairių šalių valstybinės organizacijos ne tik teigiamai vertina Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklą, bet dar ir apdovanoja WFF-WBBF federacijos vadovus garbingais savo atstovaujamų institucijų apdovanojimais.
Ne išimtis ir religinės organizacijos.

PREAMBULĖ. KULTŪRIZMO DRAUDIMO IR PERSEKIOJIMO LAIKOTARPIS.
Dėl politinių priežasčių nuo septyniasdešimtųjų praėjusio šimtmečio metų beveik du dešimtmečius kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, o ypatingai TSRS (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga), buvo valdžios draudžiamas ir persekiojamas kaip priešiškas komunistinei pasaulėžiūrai „Vakarų“ sportas. Dauguma to meto kultūrizmo sporto vadovų išsigando ir pakluso režimui, tačiau ne visi. Tarp nesutikusių taikstytis su kultūrizmo draudimu buvo klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS, asmeniškai savo paties iniciatyva bei rizika pradėjęs dialogą su TSRS komunistų partijos centrinio komiteto, TSRS Vyriausybės, TSRS sporto ministerijos (Goskomsport, Госкомспорт) administracija, laikraščių „Pravda“ (Правда), „Izvestija“ (Известия) ir „Sovietskij sport“ (Советский спорт) redakcijomis.
Nesutikdamas su kultūrizmo sporto draudimu, EDMUNDAS DAUBARAS ne tik susirašinėjo ir bendravo telefonu su minėtų TSRS institucijų atstovais, tačiau pats asmeniškai nuvyko į Maskvą ir paliko minėtų institucijų priimamuosiuose registruotus laiškus su parašais (savotiškas „peticijas“). Kultūrizmo draudimo TSRS niekas neatšaukė, tačiau EDMUNDUI DAUBARUI leido Klaipėdoje tęsti organizuoti jau tapusiu tradiciniu tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą, kuris iš tikro buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu (ką vėliau pripažino ir TSRS Goskomsportas, „perestrojkos“ laikais ėmęs suteikinėti „Gintarinio prizo“ čempionams garbingus „TSRS sporto meistro“ vardus). Yra teigiama, kad nesant jokios alternatyvos, Klaipėdoje kasmet organizuojamas tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras faktiškai buvo socialistinių šalių kultūrizmo pasaulio čempionatu, kurio dalyviai nei dalyvavusių šalių skaičiumi, nei sportininkų lygiu nenusileido Vakaruose vykusiems pasaulio čempionatams, o kai kuriose pozicijose juos dar ir lenkė. Nieko panašaus į „Gintarinio prizo“ turnyrą nė vienoje iš socialistinio pasaulio šalių niekados nevyko.

VATIKANAS KULTŪRIZME ĮŽVELGĖ DISIDENTUS.
Kaip žinia, Vatikanas yra ne tik pasaulio katalikų centras, bet ir valstybė. 2011 metais Vatikane vyko oficialus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmimas, kurio metu Vatikano administracijai buvo pristatyta federacijos veikla. Vatikano administracijos priimamajame bendraujant su Vatikano Kongregato Prefektu kardinolu JOZEFU TOMKO (Vatican Congregat Prefect Cardinal J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO), federacijos veikla kultūrizmo draudimo laikotarpiu labai sudomino kardinolą ir buvo nedviprasmiškai įvardinta, kaip disidentinė komunistinės valdžios atžvilgiu.
Oficialaus susitikimo metu Pasaulinės federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS ir federacijos VIP asmuo slovakas ŠTEFANAS HRČKA (Stefan Hrcka) už sveikatingumo bei profesionalaus sporto vystymą buvo Vatikano Kongregato Prefekto kardinolo JOZEFO TOMKO apdovanoti Vatikano Pontifiko medaliais (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011).
Oficialaus priėmimo metu Vatikano administracijos vadovas J. Em. PADRE PAOLO federacijos atstovams pristatė Vatikano administracijos būstinę, asmeninius Pontifiko darbo ir poilsio apartamentus, uždarą archyvinę Vatikano istorinių brangenybių saugyklą, visų buvusių Pontifikų asmeninių daiktų saugyklą. Oficialų priėmimą sekusios sekančios dienos ankstų rytą Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS buvo asmeniškai pakviestas ir dalyvavo Vatikano Švento Petro bazilikoje vykusiose individualiose mišiose.

GARBINGAS VATIKANO LAIMINIMAS.
2012 metais Pasaulinės WFF-WBBF federacijos būstinė gavo oficialų laišką iš Vatikano.
Po 2011 metais vykusio Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų oficialaus priėmimo Vatikano administracijoje bei atviro dialogo forma užsimezgusio abipusio bendradarbiavimo, Vatikano Pontifikas BENEDIKTAS XVI-tasis savo laišku dar kartą teigiamai įvertino ir palaimino Pasaulinės federacijos veiklą.

PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA PASTEBI GERUS DARBUS.
Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla neliko nepastebėta ir pravoslavų bažnyčios. 2010 metais Koimbre (Coimbre, Portugalija) vykusio IV-to tarptautinio Tamplierių Ordino (Ordo Supremus Militaris Templi Herosolymitani) konvento metu už naujas originalias idėjas, vienijant visas pasaulio krikščioniškąsias konfesijas, dabar Graikijoje tarnaujantis vyskupas ARCHIMANDRITAS CHARALAMPIJUS (Bishop Archimandrite Charalampy, Епископ Архимандрит Харалампий) apdovanojo EDMUNDĄ DAUBARĄ Šventojo Nikolo Stebukladario auksuotu sidabro medaliu (Позолоченная Серебренная Медаль Святого Николая Чудотворца).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
Reply
#93
NEPAMIRŠKIME LEGENDINIŲ KULTŪRISTŲ. SUSIPAŽINKIME SU PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

PASAULINĖ KULTŪRIZMO ŠVENTĖ.
2013 metai ypatingi kultūrizmo sportui.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 45- tą seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų – tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro (“Amber Prix International”) – jubiliejų (1968-2013).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmų žinomų kultūrizmo varžybų jubiliejų: 1898 metais Anglijoje ir Rusijoje vyko pirmos varžybos, kuriose buvo demonstruojamas žmogaus kūnas. 1989 metais Anglijoje pradėtas leisti kultūrizmo žurnalas „Health and Strenght“ , leidžiamas iki šiol ROJAUS EDVADRSO (Roy Edwards).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR. Beje, amerikiečiai dabar mielai renka papildomą istorinę medžiagą mūsų rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ apie BRONĘ DUBAR. BRONE DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

LEGENDINIS ESTIJOS KULTŪRISTAS.
Prisiminkime Legendinį Estijos kultūristą VLADIMIRĄ BILYKĄ (1984, Владимир Билык), seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų - tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro čempioną.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Estonia Bodybuilding Legend Vladimir Bilyk (1984).


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
#94
2013. BEPRECEDENTINIS ĮVYKIS TARPTAUTINIAME KULTŪRIZME.
Artėja 2013 metų WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) pasaulio mėgėjų čempionatas, kuris jau ketvirtus metus iš eilės tradiciškai vyks Slovakijos Brusno Kupele kurorte (spalio 7-11 dienomis).
Priminsime apie praėjusių metų beprecedentinį įvykį tarptautiniame kultūrizmo sporte - tuomet šiuo metu kandidatuojantis į Slovakijos Respublikos prezidento postą socialdemokratų partijos pirmininkas, dabartinis Slovakijos Respublikos ministras-pirmininkas ROBERTAS FICO (Robert Fico) buvo WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionato globėju, o minėtą renginį tiesiogiai rėmė Slovakijos Vyriausybė.

GARBINGAS SLOVAKIJOS MINISTRO PIRMININKO APDOVANOJIMAS.
2012 metų birželio 8 dieną Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS ir pasaulinės federacijos VIP asmuo ŠTEFANAS HRČKA (Štefan Hrčka) lankėsi Slovakijos Vyriausybės rūmuose Bratislavoje, kur buvo surengtas oficialus Pasaulinės federacijos vadovų susitikimas su Slovakijos Respublikos ministru pirmininku ROBERTU FICO.
Susitikimo su šalies premjeru metu artimiausi dideli tarptautiniai fitneso ir kultūrizmo projektai buvo aptarti ir suplanuoti.
Slovakijos Brusno Kupele kurorte vykusiame 2012 metų WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionate EDMUNDAS DAUBARAS ir ŠTEFANAS HRČKA buvo apdovanoti Slovakijos Respublikos ministro pirmininko ROBERTO FICO garbės raštais.
«President of the Global Federation of WBBF and WFF is awarded for his Life Contribution to Fitness and Bodybuilding and Promotion of the Sport between Youth and Physically Disabled People around the World“.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Prime – Minister Republic Slovakia REBERT FICO, International President EDMUNDAS DAUBARAS, WFF-WBBF VIP International LUBOMIR MARTINKA, Headquarters Prime Minister Republic Slovakia, June 8, 2012.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
#95
2013. PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS.
PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Būdama šio sporto lydere pasaulyje oficialaus sporto požiūriu, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija rengia straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Straipsnyje bus dedami akcentai toms tarptautinėms organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai tarptautiniame sporte nevaidina jokio vaidmens.

DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF federacija ėmėsi neturinčio precedento globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Minėtas kultūrizmo apžvalgos straipsnis rašomas rengiamos kultūrizmo enciklopedijos rėmuose.

KULTŪRIZMO MOKSLŲ DAKTARAS.
Įvertinus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO kelis dešimtmečius trunkančios tarptautinės veiklos rezultatus, vienas seniausių Ukrainos Lvovo Stavropigiono universitetas (įkurtas buvusioje Galicijoje 1788 metais) suteikė EDMUNDUI DAUBARUI akademinį „Garbės Mokslų Daktaro“ laipsnį (Doctor Honoris Causa, Doctor of Sciences, DSc).
Tai aukščiausias akademinis laipsnis ir tai jau yra įvykęs istorinis FAKTAS, pirmoje eilėje tai liečiantis pasaulinio kultūrizmo istoriją.
EDMUNDAS DAUBARAS yra vienas iš rengiamo leidinio “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” autorių.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: President WFF-WBBF International DSc. EDMUNDAS DAUBARAS.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
#96
ESTIJOS KULTŪRIZMO SIELA - INARAS MARDO.
Per visą Estijos kultūrizmo laikotarpį estai neturėjo kito tokio iškilaus, energingo ir profesionalaus kultūrizmo lyderio, talentingo trenerio, kokiu buvo INARAS MARDO (Innar Mardo).
Savo tarptautinę veiklą pradėjęs nuo turnyrų „Georgo Tenno memorialas“ („Georg Tenno Memorial“), I. MARDO sukaupė didžiulį organizacinį patyrimą. Kaip ir dabartinis Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), jis nuo seno palaikė nuolatinius ryšius su visų pasaulio tarptautinių kultūrizmo organizacijų vadovais, tokiais, kaip BENAS VEIDERIS, OSKARAS HEIDENSTAMAS, SERŽAS NUBRETAS (Ben Weider, Oscar Heidenstam, Serge Nubret).

GINTARINIS PRIZAS.
Atstovaudamas Estiją, INARAS MARDO buvo beveik visų Estijos nacionalinės rinktinių vadovu seniausiose tradicinėse pasaulio kultūrizmo varžybose – tarptautiniame „Gintarinio prizo“ turnyre (1968-2013).
Kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo TSRS ir socialistinėse šalyse laikotarpiu du dešimtmečius „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“) turnyras buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu, o, pagal šiandien sporto specialistų daromas išvadas, ir socialistinių šalių pasaulio kultūrizmo čempionatu (įvairiomis kalbomis daugiau informacijos tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje ir forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“; Pasaulinės WFF-WBBF federacijos oficialiame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“, Nr. 28, 33 ir 34).

ESTIJOS NACIONALINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA.
Baigiantis devintam parėjusio šimtmečio dešimtmečiui INARAS MARDO aktyviai pasijungė prie tarptautinės Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklos. Tuo laikotarpiu I.MARDO iniciatyva Estijoje įkurta ir oficialiai registruota Nacionalinė WFF-WBBF federacija, kurios pirmuoju prezidentu buvo I.MARDO.
INARO MARDO iniciatyva bei pastangomis 2001 metais Estijos sostinėje Taline vyko WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatas.
Anksti išėjus iš gyvenimo, INARUI MARDO atminti dabar eilę metų Estijoje rengiamas tradicinis turnyras „Inaro Maro memorialas“ („Innar Mardo Memorial“).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: President WFF-WBBF International DSc. EDMUNDAS DAUBARAS, President WFF-WBBF Estonia INNAR MARDO (2001, Tallinn, Estonia).


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
#97
NEPAMIRŠKIME LEGENDINIŲ KULTŪRISTŲ. SUSIPAŽINKIME SU PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

PASAULINĖ KULTŪRIZMO ŠVENTĖ.
2013 metai ypatingi kultūrizmo sportui.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 45- tą seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų – tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro (“Amber Prix International”) – jubiliejų (1968-2013).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmų žinomų kultūrizmo varžybų jubiliejų: 1898 metais Anglijoje ir Rusijoje vyko pirmos varžybos, kuriose buvo demonstruojamas žmogaus kūnas.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmojo pasaulyje kultūrizmo žurnalo jubiliejų. 1989 metais Anglijoje pradėtas leisti kultūrizmo žurnalas „Health and Strenght“ , kuris leidžiamas iki šiol ROJAUS EDVADRSO (Roy Edwards).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia istorines 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR. Beje, amerikiečiai dabar mielai renka papildomą istorinę medžiagą mūsų rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ apie BRONĘ DUBAR. BRONE DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio išsamaus grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti, nes tam reikia nemenkų istorinių žinių bei gausių archyvinių dokumentų. Jau anksčiau kai kurie darbai eilės autorių buvo pavadinti „kultūrizmo enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka kur kas žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA (World Body Building Association) savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA (National Amateur Body Building Association) vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB (International Federation of Body Builders) komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1200 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių realiai ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

„GINTARINIS PRIZAS“. KULTŪRIZMO DRAUDIMO IR PERSEKIOJIMO LAIKOTARPIS.
Dėl politinių priežasčių nuo septyniasdešimtųjų praėjusio šimtmečio metų beveik du dešimtmečius kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, o ypatingai TSRS (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga), buvo valdžios draudžiamas ir persekiojamas kaip priešiškas komunistinei pasaulėžiūrai „Vakarų“ sportas. Dauguma to meto kultūrizmo sporto vadovų išsigando ir pakluso režimui, tačiau ne visi. Tarp nesutikusių taikstytis su kultūrizmo draudimu buvo klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), asmeniškai savo paties iniciatyva bei rizika pradėjęs dialogą su TSRS komunistų partijos centrinio komiteto, TSRS Vyriausybės, TSRS sporto ministerijos (Goskomsport, Госкомспорт) administracija, laikraščių „Pravda“ (Правда), „Izvestija“ (Известия) ir „Sovietskij sport“ (Советский спорт) redakcijomis.
Nesutikdamas su kultūrizmo sporto draudimu, EDMUNDAS DAUBARAS ne tik susirašinėjo ir bendravo telefonu su minėtų TSRS institucijų atstovais, tačiau pats asmeniškai nuvyko į Maskvą ir paliko minėtų institucijų priimamuosiuose registruotus laiškus su parašais (savotiškas „peticijas“). Kultūrizmo draudimo TSRS niekas neatšaukė, tačiau EDMUNDUI DAUBARUI leido Klaipėdoje tęsti organizuoti jau tapusiu tradiciniu tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą, kuris iš tikro buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu (ką vėliau pripažino ir TSRS Goskomsportas, „perestrojkos“ laikais ėmęs suteikinėti „Gintarinio prizo“ čempionams garbingus „TSRS sporto meistro“ vardus). Yra teigiama, kad nesant jokios alternatyvos, Klaipėdoje kasmet organizuojamas tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras faktiškai buvo socialistinių šalių kultūrizmo pasaulio čempionatu, kurio dalyviai nei dalyvavusių šalių skaičiumi, nei sportininkų lygiu nenusileido Vakaruose vykusiems pasaulio čempionatams, o kai kuriose pozicijose juos dar ir lenkė. Nieko panašaus į „Gintarinio prizo“ turnyrą nė vienoje iš socialistinio pasaulio šalių niekados nevyko.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: 1978 „Amber Prix International“ Awards.


Attached Files Thumbnail(s)
           
Reply
#98
2013. WFF-WBBF SKANDINAVIJOJE.
SKANDINAVIJOS ŠALIŲ FEDERACIJA.
Per pastaruosius 20 metų Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos tarptautiniuose renginiuose ne kartą dalyvavo Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos sportininkai.
Neseniai Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) lankėsi Švedijoje ir Danijoje, kur susitiko su sporto lyderiais bei žymiais kultūristais.
Skandinavijos šalių WFF-WBBF federacijos prezidentas PALE RASMUSENAS (Palle Katring - Rasmussen, Danija) suvienijo nacionalines federacijas ir joms vadovauja per Skandinavijos šalių WFF-WBBF federaciją.
2013 metais pasitarti dėl kultūrizmo padėties Skandinavijoje Pasaulinės WFF-WBBF federacijos būstinėje Klaipėdoje lankėsi Skandinavijos šalių oficialūs atstovai. Buvo derinami artimiausi planai.

GARSŪS SPORTININKAI.
Labiausiai aukščiausio lygio tarptautiniuose renginiuose pasižymėjo šie Skandinavijos šalių sportininkai:
- WFF-WBBF daugkartinis pasaulio mėgėjų čempionato ir tarptautinio WFF-WBBF „Universe“ turnyro čempionas PALE RASMUSENAS (Danija)
- WFF-WBBF absoliuti pasaulio mėgėjų čempionė, WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionato prizininkė, , WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionato prizininkė REIČEL KAUPILA (Rachel Kauppila, Suomija)
-WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionato prizininkas VILPONENAS TIMO PEKA (Vilponen Timo Pekka, Soumija)
- WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionato prizininkas ATLE KILANDAS (Atle Kielland, Norvegija)
- WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionas, WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionato prizininkas KAJUS KAKNESAS ANDRE (Kai Kaknes Andre, Norvegija).

DANIJOS KARALYSTĖS GARBĖS KNYGA.
Priminsime, kad, įvertinus tarptautinę sportinę veiklą, 2008 metais Danijos nacionalinės federacijos rekomendacijos dėka EDMUNDAS DAUBARAS kartu su Kalifornijos gubernatoriumi ARNOLDU ŠVARCENEGERIU (Arnold Alois Schwarzenegger) buvo įtrauktas į Danijos Karalystės Garbės Knygą.

“Mr. Edmundas Daubaras is a constant source of wisdom to the muscle sport all over the World, and his work is promoting Fitness and Bodybuilding is without comparison.
Furthermore Mr. Edmundas Daubaras is a true gentleman and always the Athletes spokesperson No.1, and his work will forever remain a true gesture to anybody with interest in the fine sport of Bodybuilding and shaping bodies.
It is our hope, that Mr. Edmundas Daubaras will remain a true friend of the sport in many years, and we hereby welcome him in the fine company of HALL OF FAME.
13 other Prominent International Persons were nominated this year, but the Jury voted for Mr. Edmundas Daubaras; and he is now in the fine company of amongst others as Arnold Schwarzenegger who received the Honor in 2006.”
Anders Buus,
Chairman of the Hall of Fame Kingdom Denmark.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
#99
WFF-WBBF BALTARUSIJOJE.
PRIEŠISTORIJA.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos veikla neatsiejamai susijusi su Klaipėdos mieste organizuojamais tarptautiniais „Gintarinio prizo“ turnyrais (1968-2013 m.).
„Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“) turnyruose Baltarusijos sportininkai pradėjo dalyvauti 1977 metais. Tai buvo Baltarusijos kultūrizmo pionieriai VALERIJUS BOGDANOVIČIUS ir VLADIMIRAS ALEKSANDROVIČIUS.
1995 m. tarptautiniame „Gintarinio prizo“ turnyre čempionais tapo VIKTORAS SACHARUKAS ir TATJANA KOVALKO.
1996 m. Europos mėgėjų čempionate Vilniuje čempiono titulą iškovojo Baltarusijos kultūristas ANDREJUS KRIKSINAS.
1998 m. Palangoje vykusiame WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionate prizinę vietą iškovojo TATJANA KOVALKO.
2001 m. WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionate Taline (Estija) prizininku tapo DMITRIJUS KRASKOVSKIS.

„GINTARINIS PRIZAS“. KULTŪRIZMO DRAUDIMO IR PERSEKIOJIMO LAIKOTARPIS.
Dėl politinių priežasčių nuo septyniasdešimtųjų praėjusio šimtmečio metų beveik du dešimtmečius kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, o ypatingai TSRS (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga), buvo valdžios draudžiamas ir persekiojamas kaip priešiškas komunistinei pasaulėžiūrai „Vakarų“ sportas. Dauguma to meto kultūrizmo sporto vadovų išsigando ir pakluso režimui, tačiau ne visi. Tarp nesutikusių taikstytis su kultūrizmo draudimu buvo klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), asmeniškai savo paties iniciatyva bei rizika pradėjęs dialogą su TSRS komunistų partijos centrinio komiteto, TSRS Vyriausybės, TSRS sporto ministerijos (Goskomsport, Госкомспорт) administracija, laikraščių „Pravda“ (Правда), „Izvestija“ (Известия) ir „Sovietskij sport“ (Советский спорт) redakcijomis.
Nesutikdamas su kultūrizmo sporto draudimu, EDMUNDAS DAUBARAS ne tik susirašinėjo ir bendravo telefonu su minėtų TSRS institucijų atstovais, tačiau pats asmeniškai nuvyko į Maskvą ir paliko minėtų institucijų priimamuosiuose registruotus laiškus su parašais (savotiškas „peticijas“). Kultūrizmo draudimo TSRS niekas neatšaukė, tačiau EDMUNDUI DAUBARUI leido Klaipėdoje tęsti organizuoti jau tapusiu tradiciniu tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą, kuris iš tikro buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu (ką vėliau pripažino ir TSRS Goskomsportas, „perestrojkos“ laikais ėmęs suteikinėti „Gintarinio prizo“ čempionams garbingus „TSRS sporto meistro“ vardus). Yra teigiama, kad nesant jokios alternatyvos, Klaipėdoje kasmet organizuojamas tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras faktiškai buvo socialistinių šalių kultūrizmo pasaulio čempionatu, kurio dalyviai nei dalyvavusių šalių skaičiumi, nei sportininkų lygiu nenusileido Vakaruose vykusiems pasaulio čempionatams, o kai kuriose pozicijose juos dar ir lenkė. Nieko panašaus į „Gintarinio prizo“ turnyrą nė vienoje iš socialistinio pasaulio šalių niekados nevyko.

OFICIALI BALTARUSIJOS WFF-WBBF FEDERACIJA.
Nesant oficialiai registruotai Baltarusijos nacionalinei kultūrizmo federacijai, sportinei veiklai įvairiais periodais vadovavo jau minėti VALERIJUS BOGDANOVIČIUS ir VLADIMIRAS ALEKSANDROVIČIUS, dabartinis Baltarusijos Nacionalinio Olimpinio komiteto generalinis sekretorius GEORGIJUS KATULINAS bei DMITRIJUS KRASKOVSKIS.
2010 metais prie tarptautinės WFF-WBBF federacijos veiklos prisijungė VLADIMIRAS KURILČIKAS, oficialiai įregistravęs Baltarusijos nacionalinę WFF-WBBF federaciją, kuriai dabar vadovauja.
2012 metais VALDIMIRAS KURILČIKAS paskirtas į WFF-WBBF Europos prezidento pareigas, o 2013 metais VALENTINA KOZLOVSKAJA į WFF-WBBF Europos Fitneso Modelių diviziono prezidento pareigas.

GERIAUSI BALTARUSIJOS SPORTININKAI.
Buvusi ilgus metus kitų šalių sportininkų pasiekimų šešėlyje, pastaraisiais metais Baltarusija tapo išskirtinai žinoma talentingų sportininkų pasiekimais.
Šalies kultūristė VALENTINA KOZLOVSKAJA tapo absoliučia WFF-WBBF Europos čempione (2012 m.), WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempione (2012 m.), WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionato „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ prizininke (2012 m., “Pro Amber Prix OLYMPIA“), WFF-WBBF profesionalų Europos čempionato prizininke (2012 m.).
SERGEJUS KOSTELIS tapo WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionato „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ prizininku (2012 m., “Pro Amber Prix OLYMPIA“), WFF-WBBF profesionalų Europos čempionato prizininku (2012 m.), tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro čempionu (2012 m.).
ANDREJUS DAVYDČIKAS tapo WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionu (2013 m.), WFF-WBBF profesionalų „Pro World Cup“ čempionu (2013 m.).
ALEKSANDRAS BORSANAS tapo WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionu (2012 m.), WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionato prizininku (2011 m.).
ILJA LUKAVECAS WFF-WBBF jaunimo pasaulio čempionu (2012 m.), WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionato prizininku (2012 m.).

WFF-WBBF EUROPOS ČEMPIONATAS.
Vadovaujant Baltarusijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentui, remiant šalies Nacionaliniam Olimpiniam Komitetui, 2012 metais Bobruisko mieste buvo organizuotas WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatas, surinkęs per 300 sportininkų iš daugiau nei trisdešimties šalių.
Dalyvauti Pasaulinės WFF-WBBF federacijos tarptautiniame kongrese bei eilėje spaudos konferencijų į Baltarusiją buvo atvykęs Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vice prezidentas ANDREJUS BASOVAS, WFF-WBBF Pietų Amerikos kontinento federacijos prezidentas DŽORDŽAS CEDALIS (Jorge Cedale).

2013 BALTARUSIJOS TARPTAUTINIAI RUDENS TURNYRAI.
Baltarusijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas VLADIMIRAS KURILČIKAS informuoja apie artėjančius tarptautinius turnyrus, kurie vyks šių metų rudenį Baltarusijoje:
- 2-as tarptautinis turnyras „2013 WFF-WBBF Slaviansky Cup International“ («Славянский кубок», spalio 26 d., Vitebskas)
- tarptautinis turnyras „2013 WFF-WBBF Belarus Fit-Kid and Aerobic Fitness International“ («Фит-кид и аэробный фитнес», lapkričio 30 d., Brestas).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
               
WFF-International Official Information Only
Reply
KULTŪRIZMAS ESTIJOJE. TRUMPA APŽVALGA.
ESTIJOS KULTŪRIZMO SIELA - INARAS MARDO.
Per visą Estijos kultūrizmo laikotarpį estai neturėjo kito tokio iškilaus, energingo ir profesionalaus kultūrizmo lyderio, talentingo trenerio, kokiu buvo INARAS MARDO (Innar Mardo).
Savo tarptautinę veiklą pradėjęs nuo turnyrų „Georgo Tenno memorialas“ („Georg Tenno Memorial“), I. MARDO sukaupė didžiulį organizacinį patyrimą. Kaip ir dabartinis Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), jis nuo seno palaikė nuolatinius ryšius su visų pasaulio tarptautinių kultūrizmo organizacijų vadovais, tokiais, kaip BENAS VEIDERIS, OSKARAS HEIDENSTAMAS, SERŽAS NUBRETAS (Ben Weider, Oscar Heidenstam, Serge Nubret).

GINTARINIS PRIZAS.
Atstovaudamas Estiją, INARAS MARDO buvo beveik visų Estijos nacionalinės rinktinių vadovu seniausiose pasaulio kultūrizmo varžybose – tarptautiniame „Gintarinio prizo“ turnyre (1968-2013 m.). Kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo TSRS ir socialistinėse šalyse laikotarpiu du dešimtmečius „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“) turnyras, kasmet organizuotas Klaipėdoje, buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu, o, pagal šiandien sporto specialistų daromas išvadas, ir socialistinių šalių pasaulio kultūrizmo čempionatu (įvairiomis kalbomis daugiau informacijos tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje ir forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“; Pasaulinės WFF-WBBF federacijos oficialiame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“, Nr. 28, 33 ir 34).

PIRMOS IŠVYKOS Į UŽSIENĮ.
Kultūrizmo draudimo ir persekiojimo periodu socialistinėse šalyse ir TSRS varžybos, ypač tarptautinės, buvo vykdomos sunkiai ir nereguliariai. Išimtis buvo tik tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras. Dalyvauti užsienio šalyse rengiamose kultūrizmo varžybose galima buvo tik svajoti. Ir vėl iniciatyvos ėmėsi EDMUNDAS DAUBARAS. Ruošdamas geriausių TSRS kultūristų pasirodymą Čekoslovakijoje vykdomose tarptautinėse varžybose E.DAUBARAS eilę metų dirbo su Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu VIJTECHU FIALA (Vojtech Fiala), organizatoriais profesoriumi FRANTIŠEKU BULVA (Frantisek Bulva), IVANU MACHU (Ivan Mach), IVANU KOLOUCHU (Ivan Kolouch). Pagaliau 1978 metais E.DAUBARAS pasiekė ilgai laukto tikslo – TSRS kultūrizmo delegacijai buvo gauti oficialūs iškvietimai bei leidimai, įvairiose institucijose suderinti visi su išvyka susiję klausimai. Tam EDMUNDAS DAUBARAS du kartus dalyvavo Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos vykdomojo komiteto posėdžiuose (1977 m., Brno ir Bratislava), lankėsi Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo rinktinės pasirengimo stovykloje, nuosekliai dirbo su Čekoslovakijos sporto žurnalo „Trener“ redaktoriais JOZEFU MAZAKU (Jozef Mazak) ir MILANU PERDJOCHU (Milan Perdoch). Tačiau, kaip jau įprasta, prasidėjo TSRS kultūrizmo vadovų vidaus tarpusavio intrigos ir taip sunkiai EDMUNDO DAUBARO nuveikti darbai nuėjo perniek. Tuomet EDMUNDAS DAUBARAS pasiūlė INARUI MARDO pasinaudoti asmeniniais kontaktais ir Lenkijoje vykusiame tarptautiniame turnyre debiutuoti su geriausiais TSRS kultūristais. Taip 1979 m. INNARAS MARDO Lenkijoje pristatė absoliutų tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro čempioną estą OLEVĄ ANUSĄ (Olev Annus), kuris be didelio vargo ir ten tapo absoliučiu čempionu. Lenkijoje susipažinęs asmeniškai su socialistinių šalių kultūrizmo vadovais, INNARAS MARDO gavo kvietimus dalyvauti eilėje kitų tarptautinių turnyrų. Tuomet iki 1981 metų jam pavyko dar keletą kartų su Estijos rinktine išvykti ir dalyvauti užsienio varžybose, kur be minėto OLEVO ANUSO sužibėjo kutas „Gintarinio prizo“ čempionas estas INDREKAS OTSUSAS (Indrek Otsus).
Dar vėliau, atėjus „Gorbačio perestrojkai“, išvykos į varžybas kitose šalyse pasidarė lengviau prieinamos ir šia galimybe pasinaudojo ir kiti socialistinių šalių sporto organizatoriai (Estijoje PRANAS MICKEVIČIUS, PAVLAS KOSENKO).

PAGELBA ESTAMS.
1989 metais dabartinės Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS du mėnesius dirbo Estijos sostinėje Taline. Tai buvo laikotarpis, kai Estijoje kultūrizmas išgyveno ne geriausius laikus, kai vietiniai sporto vadovai nutolo nuo sporto ir užsiėmė kita veikla. Šalyje rimtesnių kultūrizmo varžybų senokai nebuvo.
Palaikydamas Estijos sportininkus, EDMUNDAS DAUBARAS susitiko su INDREKU OTSUSU ir jam pasiūlė drauge surengti Taline tradicinį „Georgo Teno Memorialo“ turnyrą. I.OTSUSAS sutiko. Tuomet EDMUNDAS DAUBARAS į Taliną sukvietė aplinkinių šalių komandas, tame tarpe iš Lietuvos, ir turnyras sėkmingai įvyko.

ESTIJOS NACIONALINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA.
Baigiantis devintam parėjusio šimtmečio dešimtmečiui INARAS MARDO aktyviai pasijungė prie tarptautinės Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklos. Tuo laikotarpiu I.MARDO iniciatyva Estijoje įkurta ir oficialiai registruota Nacionalinė WFF-WBBF federacija, kurios pirmuoju prezidentu buvo I.MARDO.
INARO MARDO iniciatyva bei pastangomis 2001 metais Estijos sostinėje Taline vyko WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatas.
Po ankstyvos INARO MADO mirties Estijos kultūristai kasmet rengia „Inaro Mardo Memorialo“ (Innar Mardo Memorial“) turnyrą.
Per pastaruosius metus oficialiai registruotos Estijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentais buvo INARAS MARDO (1998-2001 m.), PAVLAS KOSENKO (2001-2008 m.), IGORIS ODNENKO (2008), ALEKSANDRAS ŠEVCOVAS (nuo 2009 m.).
2009 metais Taline Estijos nacionalinė WFF-WBBF federacija organizavo WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionatą, su kuriuo lygintis nei organizavimo lygiu, nei dalyvavusių šalių skaičiumi, nei sportininkais negali nė vienos Estijoje vykusios šios sporto šakos varžybos.
Pastaraisiais metais Estijos kultūrizmo gyvenime didelį vaidmenį vaidina Estijos reformų partijos atstovas ALEKSEJUS FILATOVAS.

OFICIALŪS SUSITIKIMAI.
Per Estijos kultūrizmo gyvavimo laikotarpį Taline buvo surengti keli oficialūs susitikimai su šalies valdžios atstovais.
2008 metais Estijos nacionaliniame olimpiniame komitete Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS dalyvavo susitikime su Estijos Respublikos NOK vadovais, tarp kurių buvo generalinis sekretorius TOMAS TONISE (ToomasTonise).
2009 metais Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS dalyvavo oficialiame priėmime Estijos Respublikos Parlamente (Riigikogu), kur susitiko su Estijos Respublikos reformų partijos (Reformierakond) vadovais ir Estijos kultūros ministerijoje, kur susitiko su už sportą šalyje atsakingu vice ministru TONU SEILU (Tonu Seil).

STAMBIAUSIOS TARPTAUTINĖS VARŽYBOS.
Per Estijos kultūrizmo gyvavimo laikotarpį Estijoje buvo surengti du pasaulio mėgėjų čempionatai (2009 m. WFF-WBBF, 2011 m. IFBB) ir WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatas (2001 m.).

ESTAI – PASAULIO KULTŪRIZMO ČEMPIONAI.
Per visą Estijos kultūrizmo istoriją pasaulio mėgėjų čempiono titulą pavyko iškovoti tik trims sportininkams: OLEVUI ANUSUI (1992 m., NABBA), MAREKUI KALMUSUI (Marek Kalmus, 2005 m., WFF-WBBF), ALEKSANDRUI ŠEVCOVUI (Aleksandr Sevcov, absoliutus WFF-WBBF pasaulio čempionas, 2009 m.) ir OTUI KIVIKUI (Ott Kiivikas, 2012 m., IFBB).
Pirmą kartą Estijos kultūrizmo istorijoje 2010 metais ALEKSANDRAS ŠEVCOVAS tapo WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionu.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
Reply
WORLD BODY BUILDING FEDERATION (WBBF)
WORLD FITNESS FEDERATION (WFF)
WORLD AMATEUR RANKING LIST
(Since 1968, only first 30 places from over 3000 Athletes from 114 Countries,
results presented after 2013 Europe Championship and "Universe")

WOMEN
Competitor's Name Country Points Place
MILERIUTE JOLANTA LITHUANIA 252 1
DEKSNE MARIA LATVIA 172 2
MARTINKOVA EVA SLOVAKIA 163 3
TOLEDO YAMILA VANESSA ARGENTINA 101 4
RIABOVA IRINA RUSSIA 89 5
BURINSKAJA MARINA LATVIA 85 6
LEBEDINSKAJA VIKTORIA UKRAINE 84 7
PUGACIOVA SVETLANA RUSSIA 83 8
ZIGALOVA MARIETTA SLOVAKIA 82 9
OLEFIRENKO ALINA UKRAINE 79 10
ZIGALOVA MIRIAMA SLOVAKIA 79 10
KOZLOVSKAJA VALENTINA BELARUS 77 11
NARBUTAITYTE KRISTINA LITHUANIA 76 12
URBANIAK AGNIESZKA POLAND 72 13
VALETT FEDORUK IRINA FRANCE-BELARUS 71 14
MISEVICIENE VALIUKEVICIUTE SIMONA LITHUANIA 70 15
ELKSNINIA RITA LATVIA 68 16
TASIUKEVICIUTE AUSRA LITHUANIA 68 16
GLAGOLEVA VIKTORIA RUSSIA 65 17
DEGUTIENE LILIJA LITHUANIA 64 18
KORPAN KLAUDIA POLAND 64 18
LAPSOVA OKSANA RUSSIA 59 19
MATOUSKOVA EVA SLOVAKIA 59 19
PANOVA JELENA RUSSIA 59 19
STAVICKAJA IRINA RUSSIA 59 19
BOCIAN NATALIA POLAND 58 20
MUHLHAUS CLAUDIA GERMANY 55 21
KUKRES ALEKSANDRA LITHUANIA 53 22
MALACHOVSKA SILVIA SLOVAKIA 52 23
RIPERT MARIE PIERRE FRANCE 52 23
ZAKIROVA JEKATERINA RUSSIA 52 23
BORISOVA SVETLANA LATVIA 51 24
BEKUS ANITA POLAND 50 25
COSTI MONA CYPRUS 50 25
JOKUBAUSKYTE RADVILE LITHUANIA 50 25
VOLKOVA JELENA RUSSIA 49 26
SUDAREVA JELENA RUSSIA 48 27
ZDRACIUK VIKTORIJA LITHUANIA 48 27
KUKINA JULIJA LATVIA 48 27
PETRENKO SKAIDRYTE LATVIA 48 27
GIRTAVICIUTE EGLE LITHUANIA 47 28
JUKNEVICIUTE GRETA LITHUANIA 47 28
USACIOVA OKSANA RUSSIA 45 29
KISELIOVA JULIJA LITHUANIA 44 30
BEUVING JOLANDA HOLLAND 44 30
JAKOVLEVA OLGA RUSSIA 44 30
AQUINO DALVANIZA BRAZIL 44 30


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
WORLD BODY BUILDING FEDERATION (WBBF)
WORLD FITNESS FEDERATION (WFF)
WORLD RANKING LIST
(Since 1968, only first 30 places from over 3000 Athletes from 114 Countries,
results presented after 2013 Europe Championship and "Universe")

MEN

Competitor's Name Country Points Place
SEVCOV ALEKSANDR ESTONIA 163 1
MALEK MICHAIL RUSSIA 127 2
LIUBOMIROV ALEKSANDR LATVIA 109 3
KRIVCIKOV DMITRIJ RUSSIA 86 4
JURANS NORMUNDS LATVIA 83 5
MALAKAUSKAS VIDMANTAS LITHUANIA 78 6
SARKO VIKTOR LATVIA 76 7
ANASKIN ALEKSANDR RUSSIA 74 8
DZIKEVICIUS DAINIUS LITHUANIA 70 9
MISEVICIUS SAULIUS LITHUANIA 69 10
KHASHALOV FEDIR UKRAINE 68 11
VLADIMIROV ALEKSANDR ENGLAND-LITHUANIA 67 12
GORELIK JEVGENIJ LITHUANIA 66 13
MONACO MASSIMO ITALY 66 13
RASMUSSEN PALLE DENMARK 65 14
HEISEL PATRICK GERMANY 62 15
MASLOVSKIJ ALEKSANDR LATVIA 61 16
KALMUS MAREK ESTONIA 58 17
KLIAVINS MARIS LATVIA 58 17
FILATOV LEONID RUSSIA 57 18
SENDRIUS RAMUNAS LITHUANIA 57 18
KUZMICIUS VITALIJUS RUSSIA-LITHUANIA 56 19
SACENKO JURIJ RUSSIA 56 19
STEFANOVIC MAREK LITHUANIA 56 19
SUSEKIN ANDREJ RUSSIA 55 20
CARLOTTO FRANCO SWITZERLAND 54 21
KLOCKOV JEVGENIJ RUSSIA 54 21
BESAKIRSKAS ALBERTAS LITHUANIA 53 22
ARTEMIOU MARIOS CYPRUS 51 23
SKRIPNIK DMITRIJ RUSSIA 51 23
LABUDZ VLADISLAV LATVIA 50 24
SHEVCENKO EDUARD SR. LATVIA 50 24
SOLIONOV JURIJ LITHUANIA 50 24
BLINOV SERGEJ RUSSIA 50 24
KITTNER MARKUS GERMANY 49 25
PAULIUKEVICIUS ANDRIUS LITHUANIA 49 25
JUKNEVICIUS VYTAUTAS LITHUANIA 48 26
KOTUNOV SERGEJ UKRAINE 48 26
KIRIUCHIN SERGEJ LITHUANIA 47 27
PLIGIN PAVEL RUSSIA 47 27
POPOV ALEKSEJ RUSSIA 47 27
SENTI ROMAN SWITZERLAND 47 27
ZILYS GINTARAS LITHUANIA 47 27
BOGDANOVIC VALERIJ BELARUS 46 28
FIODOROV OLEG ESTONIA 46 28
MISEIKIS ARVYDAS LITHUANIA 46 28
SCIOGOLEV ALEKSANDR RUSSIA 45 29
DUBOVICKIJ ROMAN RUSSIA 44 30
IVANAUSKAS ALGIRDAS LITHUANIA 44 30
KARSETIAN JURIJ LATVIA 44 30
GOLUB OLEKSANDR UKRAINE 44 30


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2013. LEGENDINIS RYTŲ EUROPOS KULTŪRIZMO TRENERIS VITALIJUS ASOVSKIS.
Šiandien į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinę Klaipėdoje iš Vilniaus paskambino VITALIJUS ASOVSKIS. VITALIJUS ASOVSKI yra paruošęs visą plejadą seniausių pasaulyje tradicinių kultūrizmo varžybų – tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro - čempionų («Amber Prix International“, 1968-2013), taip pat ir eilę žinomų pasaulio ir Europos čempionų.
Su VITALIJUM ASOVSKIU buvo kalbama apie dabartinę situaciją Lietuvos kultūrizmo sporte.
Priminsime, kad VITALIJUS ASOVSKIS yra vienas garsiausių , jau tapusių legenda, rytų Europos kultūrizmo trenerių, sporto praktikas ir teoretikas, žinomas Lietuvos poetas ir dramaturgas.
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: WFF-WBBF International President EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), one of the best East Europe Legendary Bodybuilding Trainer VITALIJ ASOVSKIJ, Vilnius City, Lithuania


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
KULTŪRIZMAS PRANCŪZIJOJE. APŽVALGA.
PRIEŠISTORINĖ ĮŽANGA.
Nuo 19-tojo šimtmečio pabaigos, o konkrečiai nuo 1898 metų, Prancūziją, Angliją ir Rusiją galima laikyti kultūrizmo pradiniais centrais Europoje ir pasaulyje.
Praėjusio šimtmečio ketvirtame dešimtmetyje, kai niekur sportinių kultūrizmo varžybų nebuvo, ypatingai pažymėtinos ir reikšmingos tos varžybos, kurios buvo organizuojamos Anglijoje ir Prancūzijoje, dalyvaujant iškilai Anglijos sporto klubo NABBA (National Amateur Body Building Association, NABBA UK) asmenybei OSKARUI HAIDENSTAMUI (Oscar Heidenstam). Tuomet patys dalyviai ir organizatoriai jas vadino „Europos čempionatais“.

SERŽAS NUBRETAS.
Didžiojo tarptautinio sporto prasme kultūrizmas Prancūzijoje tapo ženkliai pastebimas tik sąsajoje su iškilia SERŽO NUBRETO (Serge Nubret) asmenybe. Talentingas aukščiausio lygio profesionalus kultūristas, puikus organizatorius, iki tarpusavio konflikto ir ilgamečių nesutarimų buvęs IFBB (International Federation of Body Builders) komercinės firmos savininko ir prezidento BENO VEIDERIO (Ben Weider) patikėtinis ir pirmasis IFBB istorijoje vice prezidentas (1971-1974), juridiškai neoficialios tarptautinės WABBA (World Amateur Body Building Association) struktūros steigėjas, savininkas ir prezidentas.
Kaip 1983 metais SERŽAS NUBRETAS rašė dabartinės Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentui EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras), jis 1976 metais „įkūrė tarptautinę WABBA struktūrą tam, kad kovoti su IFBB“.

VEIDERIAI TRIUŠKINA WABBA.
Iki 1989 metų tarptautinė WABBA organizacija dirbo sklandžiai, kasmet organizavo kelis tarptautinius renginius, turėjo savo pasekėjų.
Praėjusio šimtmečio devintame dešimtmetyje vidinė tarptautinės WABBA asociacijos struktūra atrodė sekančiai: SERŽAS NUBRETAS buvo WABBA savininku ir „tarptautiniu koordinatoriumi“, o formaliu WABBA prezidentu buvo RENO ROBINETAS (Renaut Robinet), generalinio sekretoriaus pareigas ėjo SERŽO NUBRETO bendražygis ir pasekėjas AKLI ŠABENI (Akli Chabeni).
Nedaugelis žino, kad žvelgiant į pasaulio kultūrizmo istorijos praeitį, pasaulinėje kultūrizmo istorijoje IFBB ir WABBA organizacijoms buvo ypatingai reikšmingas 1989 metų pasaulio mėgėjų čempionatas. Tuo metu BENAS VEIDERIS ir SERŽAS NUBRETAS tarpusavio kovoms ir nesutarimams jau buvo paskyrę beveik dvidešimt metų.
Prancūzijoje suradęs įtakingus rėmėjus, tarptautinės WABBA prezidentas RENO ROBINETAS kruopščiai dirbo Paryžiuje rengdamas 1989 metų WABBA pasaulio čempionatą. WABBA pasaulio mėgėjų čempionatas Paryžiuje vyko didelių tarptautinių kultūrizmo intrigų fone. Minėtas WABBA pasaulio čempionatas Paryžiuje buvo rengiamas su didele reklamine pompa, tačiau RENO ROBINETAS visiems netikėtai paskelbė, kad nutraukia ryšius su SERŽO NUBRETO WABBA ir surengė ne WABBA, o IFBB pasaulio čempionatą. Prieš tai RENO ROBINETAS slapta nuo savo WABBA bendražygių lankėsi BENO VEIDERIO namuose Kanadoje, kur ir buvo paruoštas šis visiems netikėtas tarptautinės WABBA struktūros žlugimo planas. Aišku, ne už „gražias akis“...
Tačiau, po šio ypač sėkmingo IFBB pasaulio čempionato iš BENO VEIDERIO nesulaukęs jam pažadėto rojaus, RENO ROBINETAS visam laikui išnyko iš tarptautinio kultūrizmo sporto. 1989 metais Paryžiuje sau netikėtai BENAS VEIDERIS gavo nuostabias varžybas, o SERŽO NUBRETO WABBA gavo tokį smūgį, po kurio niekados nebepakilo į ankstesnį tarptautinį lygmenį. Taip pat reikia pažymėti, kad po 1989 metų IFBB pasaulio čempionato Prancūzijoje nebuvo nė vieno didelio tarptautinio kultūrizmo renginio, kuris būtų svarbus pasauliniam kultūrizmo sportui oficialiąja prasme.
Šiame 1989 metų IFBB pasaulio mėgėjų čempionate dalyvavo ir dabartinės Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS, tarpusavio bendradarbiavimo klausimams spręsti asmeniškai svečio teisėmis pakviestas privačios IFBB komercinės firmos savininko ir prezidento BENO VEIDERIO. EDMUNDO DAUBARO susitikimas bei bendradarbiavimo klausimų derinimas su BENU VEIDERIU vyko visą dieną.
Minėtas tarptautinis IFBB renginys 1989 metų rudenį vyko Paryžiaus prestižinio „La Fayette“ viešbučio didžiulėje kongresų salėje, o čempionato delegatai ir dalyviai visi gyveno minėtame viešbutyje. Pripažinti pasaulio kultūrizmo specialistai teigia, kad per visą visų tradicinių tarptautinių kultūrizmo organizacijų pasaulio čempionatų istoriją tokio aukšto organizacinio lygio tebuvo tik du mega - renginiai: 1989 m. IFBB pasaulio mėgėjų čempionatas Paryžiuje ir 2011 m. WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionatas Vienoje (Austrija).
Detaliau su istoriniais dokumentais šiuo klausimu bei ir kitais įvairiomis kalbomis galima susipažinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius istorinėse temose bei forumo istorines temas. Ten rasite ir SERŽO NUBRETO laiškus rašytus EDMUNDUI DAUBARUI. Beje, tolimesniems pasaulio kultūrizmo sporto istorijos darbams SERŽAS NUBRETAS prieš keletą metų nemažą savo asmeninių archyvų dalį perdavė EDMUNDUI DAUBARUI.

PRANCŪZIJOS NABBA.
Įvairių šalių Nacionalinių kultūrizmo federacijų santykiai su tarptautine NABBA struktūra visada buvo neapibrėžti ir komplikuoti. Tarptautinė NABBA iki šiol neturi juridinės tarptautinės sporto organizacijos registracijos. Tradiciškai eilę dešimtmečių Prancūzijoje veikia Anglijos sporto klubo NABBA padalinys. Ši prancūzų organizacija dirba tik dalyvaudama tarptautiniuose renginiuose užsienyje, o per pastaruosius du dešimtmečius savo šalyje tik kartą 1991 metais Epinalyje (Epinal) surengė NABBA Europos mėgėjų čempionatą. Ryšium su tuo, kad per pastarąjį dešimtmetį niekur juridiškai neregistruota tarptautinė NABBA struktūra skilo mažiausiai keturis kartus, to pasėkoje pasaulyje ir Europoje įvairiais pavadinimais atsirado naujų savarankiškų „tarptautinių“ struktūrų, kurios, beje, vėl dėl tarpusavio nesutarimų toliau skilinėjo ir dalinosi. Po paskutinio NABBA pasidalinimo 2013 metais atskylę „oponentai“ internete sunaikino visą ilgais metais kauptą istorinę dokumentinę NABBA medžiagą, tad dabar NABBA atstovų laukia nemenkas atstatomasis darbas.

JURIDIŠKAI NESUPRANTAMI SUSIVIENIJIMAI.
Tarptautine kultūrizmo veikla pasaulyje ir Europoje užsiima gana daug juridiškai niekaip neregistruotų susivienijimų. Geriausiu atveju šiose „tarptautinėse organizacijose“ būna registruotas pavadinimas ir logotipas, bet ir tai ne visada. Prancūzija ne išimtis.
Tokie „susivienijimai“ rengia tarptautinius renginius, konkursus ir paskutiniu metu populiarius „festivalius“ bei kitokius „klasikus“. Tokiu būdu Prancūzijoje pastaruosius du dešimtmečius vyksta didžiausias šalies istorijoje tarptautinis kultūrizmo „Top De Colmar“ turnyras. Nenuostabu, kad tokia sportinė veikla nesulaukia nei valdžios palaikymo, nei platesnio visuomenės susidomėjimo.

WFF-WBBF PRANCŪZIJOJE.
Pirmi Prancūzijos sportininkai tarptautinėse WFF-WBBF varžybose pasirodė praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžioje. Minėtu laikotarpiu labiausiai sekėsi šiems prancūzams: WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionais tapo BRIGITA KREPJU (BrigitteCrepieux, 1996), MARIJA RIPERT (Marie Pierre Dominique Rippert, 2003-2004) bei IZABELE STREIT (Isabele Streit, 2006). Atstovavusi Prancūzijai Baltarusijos emigrantė IRINA VALETT FEDORUK tapo WFF-WBBF mėgėjų „Universe“ čempione (2009) bei ne kartą buvo WFF-WBBF pasaulio ir Europos mėgėjų bei profesionalų čempionatų prizininke.

NEPAKARTOJAMA PRANCŪZIJOS KULTŪRIZMO GARBĖ - MIKAELIS LOUVELIS.
Atstovaujantis Pasaulinės WFF-WBBF federacijos neįgalių sportininkų divizioną, pastaraisiais metais tapęs WFF-WBBF pasaulio (2009, 2010), Europos (2009, 2013), seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų - tarptautinio „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 2009) turnyro ir tarptautinio mėgėjų „Universe“ (2008) turnyro čempionu, Prancūzijos kultūristas MIKAELIS LOUVELIS (Mickael Louvel) savo aukštais pasiekimais ir toliau maloniai stebina tarptautinę sporto visuomenę. Būdamas neįgalus, MIKAELIS LOUVELIS ne tik garsina savo šalį, bet labai populiarina kultūrizmo sportą bei sveiką gyvenimo būdą neįgalių žmonių tarpe.

INFORMACIJA
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTOS: DSc.EDMUNDAS DAUBARAS (Lithuania), BEN WEIDER (Canada), SERGE NUBRET (France), JOSEFINA CHUA (Singapore), RAFAEL SANTONJA (Spain).


Attached Files Thumbnail(s)
           
WFF-International Official Information Only
Reply
2013. KULTŪRIZMAS JAV. ANALITINIS STRAIPSNIS.
PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS. PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Oficialaus sporto požiūriu būdama šios sporto šakos lydere pasaulyje, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija rengia straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Straipsnyje bus dedami akcentai toms tarptautinėms organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai tarptautiniame sporte nevaidina jokio vaidmens.

KULTŪRIZMAS JAV. ANALITINIS STRAIPSNIS.
Aukščiau paminėto straipsnio rėmuose Pasaulinė WFF-WBBF federacija dirba ruošdama analitinį straipsnį apie JAV kultūrizmą. Straipsnis apims JAV kultūrizmo istoriją, svarbiausius visų laikų sportininkus ir sporto organizatorius.
Panaši apžvalga jau padaryta apie kultūrizmą Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Estijoje.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

KULTŪRIZMO MOKSLŲ DAKTARAS.
Įvertinus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO kelis dešimtmečius trunkančios tarptautinės veiklos rezultatus, vienas seniausių Ukrainos Lvovo Stavropigiono universitetas (įkurtas buvusioje Galicijoje 1788 metais) suteikė EDMUNDUI DAUBARUI akademinį „Garbės Mokslų Daktaro“ laipsnį (Doctor Honoris Causa, Doctor of Sciences, DSc).
Tai aukščiausias akademinis laipsnis ir tai jau yra įvykęs istorinis FAKTAS, pirmoje eilėje tai liečiantis pasaulinio kultūrizmo istoriją.
EDMUNDAS DAUBARAS yra vienas iš rengiamo leidinio “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” autorių.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
NEPAMIRŠKIME LEGENDINIŲ KULTŪRISTŲ. SUSIPAŽINKIME SU PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

PASAULINĖ KULTŪRIZMO ŠVENTĖ.
2013 metai ypatingi kultūrizmo sportui.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 45- tą seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų – tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro (“Amber Prix International”) – jubiliejų (1968-2013).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmų žinomų kultūrizmo varžybų jubiliejų: 1898 metais Anglijoje ir Rusijoje vyko pirmos varžybos, kuriose buvo demonstruojamas žmogaus kūnas.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmojo pasaulyje kultūrizmo žurnalo jubiliejų. 1989 metais Anglijoje pradėtas leisti kultūrizmo žurnalas „Health and Strenght“ , kuris leidžiamas iki šiol ROJAUS EDVADRSO (Roy Edwards).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia istorines 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR (Brone Dubar). Beje, amerikiečiai dabar mielai renka papildomą istorinę medžiagą mūsų rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ apie BRONĘ DUBAR. BRONE DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio išsamaus grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti, nes tam reikia nemenkų istorinių žinių bei gausių archyvinių dokumentų. Jau anksčiau kai kurie darbai eilės autorių buvo pavadinti „kultūrizmo enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka kur kas žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA (World Body Building Association) savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA (National Amateur Body Building Association) vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB (International Federation of Body Builders) komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1200 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių realiai ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

„GINTARINIS PRIZAS“. KULTŪRIZMO DRAUDIMO IR PERSEKIOJIMO LAIKOTARPIS.
Dėl politinių priežasčių nuo septyniasdešimtųjų praėjusio šimtmečio metų beveik du dešimtmečius kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, o ypatingai TSRS (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga), buvo valdžios draudžiamas ir persekiojamas kaip priešiškas komunistinei pasaulėžiūrai „Vakarų“ sportas. Dauguma to meto kultūrizmo sporto vadovų išsigando ir pakluso režimui, tačiau ne visi. Tarp nesutikusių taikstytis su kultūrizmo draudimu buvo klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), asmeniškai savo paties iniciatyva bei rizika pradėjęs dialogą su TSRS komunistų partijos centrinio komiteto, TSRS Vyriausybės, TSRS sporto ministerijos (Goskomsport, Госкомспорт) administracija, laikraščių „Pravda“ (Правда), „Izvestija“ (Известия) ir „Sovietskij sport“ (Советский спорт) redakcijomis.
Nesutikdamas su kultūrizmo sporto draudimu, EDMUNDAS DAUBARAS ne tik susirašinėjo ir bendravo telefonu su minėtų TSRS institucijų atstovais, tačiau pats asmeniškai nuvyko į Maskvą ir paliko minėtų institucijų priimamuosiuose registruotus laiškus su parašais (savotiškas „peticijas“). Kultūrizmo draudimo TSRS niekas neatšaukė, tačiau EDMUNDUI DAUBARUI leido Klaipėdoje tęsti organizuoti jau tapusiu tradiciniu tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą, kuris iš tikro buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu (ką vėliau pripažino ir TSRS Goskomsportas, „perestrojkos“ laikais ėmęs suteikinėti „Gintarinio prizo“ čempionams garbingus „TSRS sporto meistro“ vardus). Yra teigiama, kad nesant jokios alternatyvos, Klaipėdoje kasmet organizuojamas tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras faktiškai buvo socialistinių šalių kultūrizmo pasaulio čempionatu, kurio dalyviai nei dalyvavusių šalių skaičiumi, nei sportininkų lygiu nenusileido Vakaruose vykusiems pasaulio čempionatams, o kai kuriose pozicijose juos dar ir lenkė. Nieko panašaus į „Gintarinio prizo“ turnyrą nė vienoje iš socialistinio pasaulio šalių niekados nevyko.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: 1981 „Amber Prix International“ Awards.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA. PERVERSMAS PROFESIONALŲ KULTŪRIZME.
KAIP KEPAMOS „FEDERACIJOS“ AMERIKOJE. VINCO MAK MAHONO WBF.
Privati komercinė Pasaulinė kultūrizmo federacija (WBF, World Bodybuilding Federation) 1991 metais įkurta JAV garsaus komercinių imtynių turnyrų organizatoriaus VINCO MAK MAHONO (Vincent Kennedy Mc. Mahon). VINCAS MAK MAHONAS WBF įkūrė tam, kad komercinėje sporto rinkoje konkuruoti su BENUI VEIDERIUI priklausančia IFBB komercine firma.
MAK MAHONAS ėmėsi leisti naują kultūrizmo žurnalą „Kultūrizmo gyvenimo būdas“ („Bodybuilding Lifestyles“), kurį prižiūrėjo garsus kultūristas TOMAS PLACAS (Tom Plaz). Po 1990 metų komercinio „Džo Veiderio OLIMPIJA“ („Joe Weider OLYMPIA“) turnyro Čikagoje, MAK MAHONAS viešai paskelbė įsteigęs WBF tam, kad „pakelti profesionalų kultūrizmo sportą per naujas varžybas į neregėtas aukštumas ir duoti sportininkams uždirbti fantastiškus pinigus“ . TOMAS PLACAS buvo paskelbtas WBF talentų departamento direktoriumi („Director of Talent Development“).

ATAKUOJAMI VEIDERIAI.
Savo privačios WBF federacijos veiklą VINCAS MAK MAHONAS pradėjo tuo, kad viliojančiais kontraktais susipirko beveik visus geriausius to meto brolių VEIDERIŲ profesionalus. Tai buvo ARONAS BEIKERIS, MAIKAS KRIŠTIANAS, VINCAS KAMERFORDAS, DEIVIDAS DERTAS, BERIS DE MEJUS, DŽONAS MORANTAS, DANAS PADILA, TONIS PERSONAS, DŽIMAS KVINAS, MAIKAS KVINAS, EDIS ROBINSONAS, HARIS STRAIDOMAS ir TROJUS CUKOLOTAS (Aaron Baker, Mike Christian, Vince Comerford, David Dearth, Berry Demey, Johnnie Morant, Danny Padilla, Tony Pearson, Jim Quinn, Mike Quinn, Eddie Robinson, Gary Strydom and Troy Zuccolotto). Tais metais be sportininkų komercinis turnyras „Džo Veiderio OLIMPIJA“ buvo ant žlugimo ribos…
Abiejų vykusių VINCO MAK MAHONO komercinių turnyrų čempionu tapo HARIS STRAIDOMAS (1991, 1992 m.).

VERSLININKAS TRAUKIASI.
1992 metais VINCAS MAK MAHONAS pabandė dar kartą užsidirbti pinigų ir pasisamdė dar vieną brolių VEIDERIŲ legendinę profesionalų garsenybę – tai buvo LUISAS FERINIO (Lou Ferrigno). Iškart po antrą kartą komerciškai nevykusio renginio, MAK MAHONAS susisekė su privačios IFBB kompanijos savininkais, pranešė, kad jam IFBB sportininkai nebereikalingi ir kad jis nutraukia WBF veiklą.
Broliai VEIDERIAI leido prasikaltusiems kultūristams sugrįžti atgal. Jiems buvo leista vėl dalyvauti VEIDERIŲ varžybose, tačiau aukštų vietų varžybose užimti jiems šeimininkai niekados jau nebeleido.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA. LUISAS CVIKAS.
1988 m. LUISAS CVIKAS (Louis Zwick) komercinę veiklą kultūrizmo sporte sėkmingai pradėjo tarptautiniu projektu „TSRS prieš JAV“. Jis stipriai rizikavo, nes, neturėdamas patyrimo, apsiėmė asmeniškai pilnai finansuoti tokį beprecedentinį tarptautinį projektą. Tačiau, pasisekimo atveju LUISAS CVIKAS galėjo gerai uždirbti, parduodamas TSRS filmuotą projekto medžiagą ESPN televizijos kanalui.
LUISAS CVIKAS Amerikoje surinko eilę garsių profesionalių ir mėgėjų kultūristų, pasamdė filmavimo brigadą, dirbusią projekto įgyvendinimo metu, ir visus atsivežė į Rusiją.
Varžybų metu LUISAS CVIKAS susipažino ir susidraugavo su dabartiniu Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras), vieninteliu iš visų to meto TSRS kultūrizmo vadovų ir organizatorių gerai mokėjusiu anglų kalbą. EDMUNDAS DAUBARAS iš Lietuvos į varžybas Rusijoje atvyko su savo auklėtiniu, neseniai tapusiu pirmu oficialaus ir jau pripažinto sporto kultūrizmo istorijoje absoliučiu TSRS kultūrizmo čempionu klaipėdiečiu VIKTORU JUCIU (Viktoras Jucys) ir kitu TSRS čempionu šiauliečiu ROLANDU BUČINSKU (Rolandas Bučinskas). Tuo metu abu lietuviai buvo jau ne ratą tapę absoliučiais seniausių tradicinių kultūrizmo varžybų tarptautinio „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968-2013 m.) turnyro čempionais.
LUISAS CVIKAS savo filmuotai medžiagai norėjo atviro komentaro, jis siekė gauti nepriklausomą TSRS kultūrizmo specialisto interviu ir pasirinko tam EDMUNDĄ DAUBARĄ. Ne paslaptis, kad visus atvykusius amerikiečius globojo TSRS specialiosios tarnybos ir visi kontaktai su jais buvo griežtai kontroliuojami. Iš anksto paslapčia susitaręs su LUISU CVIKU, EDMUNDAS DAUBARAS su VIKTORU JUCIU ir ROLANDU BUČINSKU atsitiktiniu automobiliu staiga „pabėgo“ nuo spec. tarnybų globos į priemiestyje esantį kultūrizmo sporto klubą. Kartu atvyko LUISO CVIKO filmavimo brigada. Kultūrizmo klube amerikiečiai paėmė EDMUNDO DAUBARO interviu, nufilmavo VIKTORO JUCIO ir ROLANDO BUČINSKO treniruotes. Vėliau, sugrįžę į JAV, amerikiečiai sukūrė kino filmą apie geriausių TSRS kultūristų treniruotes, kurį ne kartą Amerikai parodė ESPN televizija.
TSRS sėkmingai pradėti LUISO CVIKO darbai tęsiasi iki šiol. Dabar LUISAS CVIKAS JAV ir pasaulyje dirba su eile tarptautinių projektų („Fame“, „America Pageant“, „World Fitness Tour“ ir pan.), juos režisuoja, filmuoja ir filmuotą medžiagą parduoda televizijos kompanijoms, tame tarpe ir ESPN.
Viename tokių projektų LUISAS CVIKAS pakvietė dalyvauti ir Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ. Tai buvo 2002 metų „Fame“ Europos čempionatas, vykęs Vokietijos Štutgarto mieste. Į Štutgartą LUISAS CVIKAS atsivežė iš JAV šešias profesionalias fitneso sportininkes. Apie jų pasirodymą ir sukosi renginys bei visa filmuota medžiaga. Nėra abejonių, kad šios šešios sportininkės ir užėmė pirmas šešias vietas, o visos kitos susirinkusios dalyvės buvo joms tik statistiniu fonu. Iš viso šio tarptautinio renginio LUISUI CVIKUI reikėjo sukurti filmą, kad parodyti per ESPN televiziją, tam ir buvo skirtas renginys.
EDMUNDUI DAUBARUI bendraujant kitos JAV esančios privačios tarptautinės sporto organizacijos savininke MIŠELE BOIKO (Meshelle Boyko), tris dešimtmečius rengiančios Amerikoje eilę tarptautinių fitneso renginių, paaiškėjo, kad LUISO CVIKO veikla parduodant televizijoms filmuotą varžybų medžiagą nėra nauja. Anksčiau LUISAS CVIKAS dirbo tą patį darbą MIŠELES BOIKO firmoje, tačiau sumanė tą patį darbą daryti savarankiškai vienas be jos.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
2013. KULTŪRIZMAS JAV. ANALITINIS STRAIPSNIS.
PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS. PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Oficialaus sporto požiūriu būdama šios sporto šakos lydere pasaulyje, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija rengia straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Straipsnyje bus dedami akcentai toms tarptautinėms organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai tarptautiniame sporte nevaidina jokio vaidmens.

KULTŪRIZMAS JAV. ANALITINIS STRAIPSNIS.
Aukščiau paminėto straipsnio rėmuose Pasaulinė WFF-WBBF federacija dirba ruošdama analitinį straipsnį apie JAV kultūrizmą. Straipsnis apims JAV kultūrizmo istoriją, svarbiausius visų laikų sportininkus ir sporto organizatorius.
Panaši apžvalga jau padaryta apie kultūrizmą Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Estijoje.
Štai žemiau pateiktas vienas būsimo straipsnio epizodų.

DANAS LURIS.
Po antrojo pasaulinio karo žymus JAV sporto organizatorius, kultūristas DANAS LURIS (Dan Lurie) aktyviai reiškėsi JAV: įkūrė privačią komercionę WBBG (World Body Building Guild) kultūrizmo organizaciją (veikė 1967-1979 m.), organizavo kultūrizmo mėgėjų ir profesionalų varžybas (tame tarpe ir „Olympus“ turnyrą), dirbo sporto leidyboje.
Ilgą laiką kartu su DANU LURIU dirbo tokie garsūs to meto tarptautinio lygio sportininkai, kaip HAROLDAS PULAS (Harold Poole), RIKAS VEINAS (Rick Wayne), BILAS GRANTAS (Bill Grant), KRISAS DIKERSONAS (Chris Dickerson), BOJERIS KOU (Boyer Coe), TONIS EMOTAS (Tony Emmott), SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), TONIS PERSONAS (Tony Pearson) ir SERDŽIO OLIVA (Sergio Oliva).
Nežiūrint į neeilinius DANO LURIO organizacinius sugebėjimus, geras iniciatyvas bei įdėtą darbą, jis su savo WBBG organizacija į plačią tarptautinę areną taip ir neiškopė. Beje, DANAS LURIS pirmasis sugalvojo pavadinimą IFBB, kurį vėliau savo organizacijos veikloje naudojo jos vėlesnis savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

KULTŪRIZMO MOKSLŲ DAKTARAS.
Įvertinus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO kelis dešimtmečius trunkančios tarptautinės veiklos rezultatus, vienas seniausių Ukrainos Lvovo Stavropigiono universitetas (įkurtas buvusioje Galicijoje 1788 metais) suteikė EDMUNDUI DAUBARUI akademinį „Garbės Mokslų Daktaro“ laipsnį (Doctor Honoris Causa, Doctor of Sciences, DSc).
Tai aukščiausias akademinis laipsnis ir tai jau yra įvykęs istorinis FAKTAS, pirmoje eilėje tai liečiantis pasaulinio kultūrizmo istoriją.
EDMUNDAS DAUBARAS yra vienas iš rengiamo leidinio “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” autorių.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: President WFF-WBBF International DSc. EDMUNDAS DAUBARAS.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
KULTŪRIZMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE. ANALITINIS STRAPSNIS.
ĮŽANGA. DABARTIES AKTUALIJOS. JAV ŽLUGDO KULTŪRIZMO SPORTĄ.
Iki šiol niekas niekados nedarė ir net nebandė daryti bent kiek išsamesnės JAV kultūrizmo analizės. O reikia, nes per susidariusią JAV kultūrizmo situacijos prizmę atsiveria tuštoka dabarties tarptautinio kultūrizmo esmė, ėjimas į niekur, kadaise buvusio gražaus sporto žlugdymas, iškreiptų kultūrizmo idealų ir netikrų vertybių garbinimas, nuoseklus tendencingas visuomenės klaidinimas. JAV valdžia seniai nusisuko nuo kultūrizmo ir šios sporto šakos nepalaiko, nes kultūrizmas tapo privačių komercinių firmų nuosavybe, kur pirmoje eilėje yra pelno vaikymasis bet kuria kaina, o ne sportas.
Kultūrizmo specialistai mato, kad paskutiniu laikotarpiu JAV sparčiai netenka anksčiau turėtų tarptautinio kultūrizmo lyderio pozicijų. Dėl ilgą laiką Amerikos kultūrizmo vadovų vedamos klaidingos sporto politikos, kuri atvedė tiek JAV, tiek ir pasaulinį kultūrizmo sportą į aklavietę, šiandien JAV šis kadaise gražus sportas virto panašus labiau į komercinį šou pasirodymą ar komercinį teatrą, kur viskas perkama ir parduodama, o ne į visuomenei ir, tuo labiau, sporto specialistams, priimtinas įprastas sportines varžybas. Ar kas nors bent atsimena, kada paskutinį kartą pilnavertė JAV nacionalinė rinktinė dalyvavo bent vienos kokios nors tarptautinės federacijos pasaulio čempionate? Nuo tol praėjo ne vienas dešimtmetis ...

ILGAI TRUNKANTIS MELAS.
Paaukojom pastaruosius penkiasdešimt metų kultūrizmo sporto vystymui ir dabar finale turime komercinį pirk – parduok - vaidink teatrą?
Dar esant gyvam privačios komercinės korporacijos IFBB (International Federation of Body Builders) savininkui kanadiečiui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider), Tarptautinis olimpinis Komitetas (IOC, International Olympic Committee) atsisakė pripažinti ir remti IFBB federaciją (1998). Tuomet, nematydami tolimesnės perspektyvos, broliai BENAS IR DŽO VEIDERIAI (Ben and Joseph Weider, the Weider brothers) kitiems komersantams pardavė visus savo nuosavybėje turėtus ir leidžiamus žurnalus, nuosavybės teise priklausantį komercinį „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrą, o po B.VEIDERIO mirties ir pačią pačią komercinę firmą, kuri vadinama „IFBB federacija“. Pastaruosius penkiolika metų kultūrizmo sporto padėtis pasaulyje, įskaitant ir JAV, akivaizdžiai tik blogėja. Kalbame apie oficialią poziciją, įprastą tradicinėse sporto šakose.
2009 metais įvyko IFBB komercinės firmos skilimas ir pasidalijimas. Dabartinis IFBB logotipo ir pavadinimo savininkas (nes tarptautinė sporto federacija IFBB juridiškai neegzistuoja, tai tik privati komercinė firma), ispanas RAFAELIS SANTOCHA (Rafael Santonja) perėmė ir perkėlė į Europą pagrindinių JAV tradicinių kultūrizmo varžybų pavadinimus.
Pačioje JAV irgi juridiškai niekados nebuvo IFBB federacijos. Kultūrizmui JAV formaliai vadovauja NPC (National Physique Committee), bet juridiškai ir realiai taip nėra (su istoriniais ir juridiniais faktais bei dokumentais galima susipažinti tarptautinio interneto puslapio www.wff.lt forumo temose „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“, „WADA ir Anti - dopingo kodekso pasirašymas“, „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „Įvairios tarptautinės federacijos“, „WFF-WBBF Šiaurės Amerikoje“). JAV privačių komercinių struktūrų vykdomos varžybos beveik visados išlieka amerikietišku komerciniu šou - teatru, o ne sporto varžybomis.
Kritišką situaciją tarptautiniame kultūrizme gerai iliustruoja dabartinė padėtis privačioje IFBB federacijoje: ilgametis juridinis melas ir nuolatinis IOC, WADA, GAISF apgaudinėjimas, pačių IFBB narių bei sportininkų apgaudinėjimas (su istoriniais ir juridiniais faktais bei dokumentais galima susipažinti minėtose tarptautinio interneto puslapio www.wff.lt forumo temose „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“, „WADA ir Anti - dopingo kodekso pasirašymas“, „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „Įvairios tarptautinės federacijos“).
Tai, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB federacija, dar ne viskas. Po 2009 metų įvykių suvokusios realybę, neseniai tokios žinomos organizacijos, kaip pasaulio žaidynės (World Games) ir Azijos žaidynės (Asia Games) pašalino IFBB federaciją iš savo narių tarpo, o Azijos šalių Olimpinis Komitetas išskirtiniu potvarkiu atsisakė pripažinti IFBB.

OFICIALIAS SPORTO VARŽYBAS KEIČIA SPORTO FESTIVALIAI.
JAV, o paskutiniu metu ir Europoje, rengiami kultūrizmo sporto festivaliai, visokiausi „klasikai“, komercinės mugės („FIBO“, „Joe Weider‘s OLYMPIA“, „Arnold Classic“ ir t.t.) - tolimi nuo oficialaus sporto. Pasakykite bet kurios šalies sporto ministerijoje, kad esate „FIBO mugės“ ar kokio nors „Classic“ čempionas – jūsų ten niekas net neišklausys. Kasdien kultūrizmas vis labiau tolsta nuo oficialaus pripažinimo ir šia prasme šis sportas Amerikoje prarado solidumą ir pavirto į komercinio cirko šou pasirodymus.
JAV kultūrizmo vadovai laikosi aiškiai savininkiškos biznieriaus pozicijos, kai Amerikoje vykdomos visos kultūrizmo varžybos privačia nuosavybe priklauso kokiam nors konkrečiam savininkui, o šis visai nėra suinteresuotas kitų jam konkuruojančių privačių varžybų savininkų organizuojamais renginiais. Dalyvauti ir palaikyti realias sporto organizacijas bei jų varžybas minėtiems komersantams nenaudinga, įskaitant net Amerikos kontinento ir pasaulio čempionatą. Naiviems sportininkams sporto komersantai sukūrė pasaką, kurioje profesionalūs kultūristai varžybose „laimi“ virtualius milijonus dolerių. Ar kas nors žino bent vieną kultūristą - profesionalą, kuris per pastaruosius penkiasdešimt metų praturtėjo iš varžybose laimėtų pinigų? Mes nežinome...
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių jau seniai JAV kultūrizmas gyvuoja netvarkingame chaose, kur nėra net elementarios tvarkos, o nuožmi privačių firmų konkurencija užkerta kelius bet kokiam kultūrizmo sporto progresui. JAV nėra tikrų įprasto supratimo kultūrizmo sporto federacijų, o tos, kurias žinome, yra vien privačios komercinės firmos, savo veiklą apsiribojusios tik savo uždarame rate ir savo interesuose. Dolerio fone vystyti sveikatingumą ir sportą nebeliko kam, tad niekas nesivargina ir tuo ir neužsiima.

ISTORINĖ JAV KULTŪRIZMO PRADŽIA.
Kad ir kaip sporto istoriją bevartyti, tačiau JAV niekada nėra buvusios prie kultūrizmo sporto ištakų. Bet jos į tai ir nepretenduoja. Praėjusio šimtmečio pradžioje kultūrizmas į Ameriką atkeliavo iš Europos ir vystėsi spontaniškai.
Nuo 1903 metų iki trečiojo dešimtmečio pradžios Niujorke pirmas varžybas organizuodavo BERNARAS MAKFADENAS (Bernarr Macfadden).
Tarpukario laikotarpiu JAV būta eilės iškilių kultūrizmo asmenybių, tarp kurių pirmoje eilėje minėtinas ČARLZAS ATLASAS (Charles Atlas, arba dar vadinamas Angelo Siciliano).
1921 metais dalyvavęs vienose iš BERNARO MAKFADENO organizuotų varžybų, ČARLZAS ATLASAS įgijo titulą „Geriausiai išvystytas vyro kūnas Amerikoje“ („Most Prefectly Developed Man in America“).

BRONĖS DUBAR FENOMENAS.
2013 metais tarptautinė sporto bendruomenė šventė 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR (Brone Dubar).
Praėjo daug metų ir šiandien informacija apie šią sportininkę nėra gausi. Žinome, kad BRONĖ DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą.
Beje, amerikiečiai dabar apie BRONĘ DUBAR mielai renka papildomą istorinę medžiagą Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“).

AMERIKA IMASI KOMERCINĖS INICIATYVOS.
Kai kalbame apie kultūrizmo sportą JAV, turime omenyje, kad kultūrizmo sporto mums visiems suvokiama oficialia sportine prasme ten nėra. Jau kalbėjome, kad kultūrizmas JAV – toli gražu ne sportas, o biznis, komercija. Parduodama ir perkama viskas, tad santykiai kaip parduotuvėje. Galima pirkti ir parduoti sportininkus, titulus, vietas varžybose, net pačias varžybas ir „nacionalines bei tarptautines federacijas“.
Privačių JAV komercinių firmų užsakymu parašyta ir visuomenei pateikta kultūrizmo istorija toli nuo realios tiesos. Kiekvienas komersantas sporto istoriją perrašinėjo sau naudinga linkme, savais interesais dėjo tendencingus sporto vystymosi akcentus, tad dabar net sporto specialistui istorikui nėra paprasta surasti galus.
Prieštaravimų daug. Pavyzdžiui, broliai VEIDERIAI (Weider brothers, Joseph and Ben) skelbia pirmą IFBB (International Federation of Body Builders) Amerikos čempionatą organizavę 1949 metais, kai po to sekantis čempionatas vyko tik po dešimties metų, 1958... Nejaugi dešimt metų nieko nebevyko??? Broliai VEIDERIAI skelbia tarptautinius komercinius „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrus buvus nuo 1965 metų, kai realiai matome, kad pirmas turnyras su realiais sportininkais, realiomis kategorijomis vyko tik 1975 metais Pietų Afrikos Respublikoje. Veideriai skelbia, kad pirmą dešimtmetį iki 1975 metų „Joe Weider OLYMPIA“ turnyrus dažniausiai laimėdavo vienas sportininkas, kovojęs arenoje pats su savimi, nes jis tebuvo vienui vienas dalyvis. Absurdiška. Ar galima vadinti vieno sportininko pasirodymą sporto varžybomis? Dažnai skelbiama, kad DŽO VEIDERIS (Joseph Weider) yra „čempionų treneris“ nuo 1936 metų. Tačiau jam pačiam tuo metu tebuvo tik septyniolika metų ir vargu ar jis pats tada tuo sportu domėjosi...
Be abejo, savo komercinės produkcijos reklamai VEIDERIAMS buvo reikalingas reklaminis „veidas“ su „garsiais titulais“, tą jie ir padarė, kai iš Europos atsiviliojo į Ameriką geriausią to meto kultūristą ARNOLDĄ ŠVARCENEGERĮ.
VEIDERIAMS dėl komercinės rinkos JAV ir pasaulyje reikėjo ne kartą pakovoti. Kartą dėl nuosavybės teisių į „Mr.America“ varžybų pavadinimą BENO VEIDERIO komercinė IFBB firma teisme susikovė su AAU (American Athletes Union), bet bylą pralaimėjo.
Faktas yra tai, kad oficialaus kultūrizmo sporto pradininkas JAV yra AAU. Pasak JAV kultūrizmo istoriko FREDERIKO HATFILDO (Ph.D. Frederick C.Hatfield), kultūrizmo pradžia Amerikoje siejama su pirmu AAU „Mr. America“ turnyru, vykusiu 1939 metais. Tuomet Amerikos kultūrizmo čempionu tapo BERTAS GUDRICHAS (Bert Goodrich). Kažkodėl AAU tais pačiais metais surengė dar vieną „Mr. America“ turnyrą, kurio čempionu tapo ROLANDAS ESEMEIKERIS (Roland Essemaker).
Po antrojo pasaulinio karo vienvaldis tarptautinio masto kultūrizmo lyderis pasaulyje buvo visuomeninis Anglijos sporto klubas NABBA (NABBA UK, National Amateur Body Building Association), nuo 1950 metų Anglijoje kasmet organizuojantis tarptautinį „Universe“ turnyrą. Pirmus du „Universe“ turnyrus (1947, 1948 m.) organizavo Anglijos kultūrizmo žurnalo „Jėga ir sveikata“ („Strength and Health“) redakcija. Priminsime, kad „Jėga ir sveikata“ yra seniausias kultūrizmo žurnalas pasaulyje, iki šiol nuo 1898 leidžiamas Anglijoje. 1949 metais „Universe“ varžybų nebuvo. 1950 metais žurnalo „Jėga ir sveikata“ redakcija suteikė Anglijos sporto klubui NABBA teisę naudoti jai priklausantį „Universe“ pavadinimą NABBA varžyboms, ką šis sporto klubas daro iki šiol.
Po antrojo pasaulinio karo ilgai NABBA „Universe“ turnyras buvo vienintelės tarptautinės kultūrizmo varžybos pasaulyje, rengiamos reguliariai. Nenuostabu, kad Anglijoje rengiamose NABBA „Universe“ varžybose kasmet dalyvavo geriausi AAU sportininkai, atstovavę Amerikos žemyną. Penktame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje NABBA „Universe“ varžybose dalyvavo ir vėliau imto organizuoti privataus komercinio profesionalų turnyro „Joe Weider‘s OLYMPIA“ savininkas DŽO VEIDERIS (Joe Weider) , bet jo startai buvo nesėkmingi. Tai rimtas faktas, neigiantis peršamą melą ir patvirtinantis, kad po karo ilgai IFBB savo tarptautinių renginių neturėjo, o pirmą pasaulio mėgėjų čempionatą (dalyvavo aštuoni sportininkai iš trijų šalių – Meksikos, JAV ir Kanados) surengė Meksikoje tik 1959 metais. Beje, kopijuodami tuo metu populiarią pasaulio kultūristų tarpe Anglijos NABBA ir norėdami sureikšminti savo renginius, broliai VEIDERIAI IFBB pasaulio čempionatus ilgai irgi vadino „Universe“ turnyrais.
AAU buvo ryškiai vienvaldis lyderis JAV kultūrizme, o jos „Mr. America“ turnyrai buvo organizuojami kasmet. Neįstengdami konkuruoti su AAU atviroje kovoje, broliai VEIDERIAI sumanė ką kita. AAU vadovams 1982 metais susitarus su IFBB komercinės firmos savininku ir prezidentu BENU VEIDERIU, tarp jų buvo pasidalintos komercinės pasaulio kultūrizmo rinkos ir įtakos sferos.
Naujai įsteigtos Amerikos kultūrizmo mėgėjų organizacijos NPC (National Physigue Committee) savininkui ir prezidentui DŽIMUI MANJONUI (Jim Manion) atiteko JAV komercinė kultūrizmo mėgėjų rinka. IFBB komercinės firmos savininkui ir prezidentui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider) atiteko visų likusių pasaulio šalių kultūrizmo mėgėjų rinka, o jo vyresniam broliui DŽO VEIDERIUI per jo privatų komercinį profesionalų „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrą atiteko pasaulio kultūrizmo profesionalų rinka.
Žemiau pateikiame absoliučių AAU „Mr.America“ čempionų sąrašą (iki atsirandant NPC).
Metai, čempiono vardas, pavardė
1939 BERT GOODRICH
1940 JOHN GRIMEK
1941 JOHN GRIMEK
1942 FRANK LEIGHT
1943 JULES BACON
1944 STEVE STANKO
1945 CLANCY ROSS
1946 ALAN STEPHAN
1947 STEVE REEVES
1948 GEORGE EIFERMAN
1949 JACK DELLINGER
1950 JOHN FARBOTNIK
1951 RAY HILLIGEN
1952 JIM PARK
1953 BILL PEARL
1954 DICK DUBOIS
1955 STEVE KLISANIN
1956 RAY SCHAEFER
1957 RON LACY
1958 TOM SANSONE
1959 HARRY JOHNSON
1960 LLOYD LERILLE
1961 RAY RUTLEDGE
1962 JOE ABENDA
1963 VERN WEAVER
1964 VAL VASILEF
1965 JERRY DANIELS
1966 BOB GAJDA
1967 DENNIS TINERINO
1968 JIM HAISLOP
1969 BOYER COE
1970 CHRIS DICKERSON
1971 CASEY VIATOR
1972 STEVE MICHALIK
1973 JIM MORRIS
1974 RON THOMPSON
1975 DALE ADRIAN
1976 KAL SZKALAK
1977 DAVE JOHNS
1978 TONY PEARSON
1979 RAY MENTZER
1980 GARY LEONARD
1981 TIM BELKNAP
1982 RUFUS HOWARD
1983 JEFF KING

BOBAS HOFMANAS.
Amerikietis BOBAS HOFMANAS (Bob Hoffman) po antrojo pasaulinio karo buvo žymus tarptautinio lygmens organizatorius, talentingas vadovas, vienas iš oficialaus sunkiosios atletikos sporto pradininkų, kultūrizmo varžybų organizatorius, įvairių sporto žurnalų ir knygų leidėjas.
Kaip ir visi JAV sporto organizatoriai, BOBAS HOFMANAS užsiėmė komercine veikla: treniruoklių projektavimu, gamyba bei prekyba, pirmasis pasaulyje ėmė gaminti maisto papildus sportininkams ir jais prekiauti.
Asmeninių BOBO HOFMANO pastangų dėka kultūrizmas JAV tapo populiariu užsiėmimu.

DANAS LURIS.
Po antrojo pasaulinio karo Amerikos žemyne aktyviai reiškėsi kitas žymus JAV sporto organizatorius, kultūristas DANAS LURIS (Dan Lurie).
DANAS LURIS įkūrė privačią komercinę WBBG (World Body Building Guild) kultūrizmo organizaciją (WBBG veikė 1967-1979 m.), organizavo kultūrizmo mėgėjų ir profesionalų varžybas (tame tarpe ir „Olympus“ turnyrą), dirbo sporto leidyboje.
Ilgą laiką kartu su DANU LURIU bendradarbiavo tokie garsūs to meto tarptautinio lygio sportininkai, kaip HAROLDAS PULAS (Harold Poole), RIKAS VEINAS (Rick Wayne), BILAS GRANTAS (Bill Grant), KRISAS DIKERSONAS (Chris Dickerson), BOJERIS KOU (Boyer Coe), TONIS EMOTAS (Tony Emmott), SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), TONIS PERSONAS (Tony Pearson) ir SERDŽIO OLIVA (Sergio Oliva).
Nežiūrint į neeilinius DANO LURIO organizacinius sugebėjimus, geras iniciatyvas bei įdėtą darbą, jis su savo WBBG organizacija į plačią tarptautinę areną taip ir neiškopė. Beje, DANAS LURIS pirmasis sugalvojo pavadinimą IFBB, kurį vėliau savo organizacijos veikloje naudojo jos vėlesnis savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS.

PERVERSMAS PROFESIONALŲ KULTŪRIZME. KAIP KEPAMOS „FEDERACIJOS“ AMERIKOJE. VINCO MAK MAHONO WBF.
1991 metais JAV buvo įkurta Pasaulinė kultūrizmo federacija (WBF, World Bodybuilding Federation). WBF įkūrė šiuo metu garsus komercinių imtynių turnyrų organizatorius VINCAS MAK MAHONAS (Vincent Kennedy Mc. Mahon).
Kaip įprasta Amerikoje, WBF juridiškai buvo privati komercinė firma. Kaip skelbta tuo metu gausiose spaudos konferencijose, WBF federaciją VINCAS MAK MAHONAS įkūrė tam, kad „pasaulio profesionalaus kultūrizmo komercinėje rinkoje konkuruoti su broliams VEIDERIAMS priklausančiomis IFBB bei „Džo Weider‘s OLYMPIA“ komercinėmis firmomis“.
1991 metais MAK MAHONAS ėmėsi leisti naują kultūrizmo žurnalą „Kultūrizmo gyvenimo būdas“ („Bodybuilding Lifestyles“), kurio paruošimą bei leidybą prižiūrėjo jo pasamdytas garsus JAV profesionalus kultūristas TOMAS PLACAS (Tom Plaz, „The Golden Eagle“).
Po 1990 metų komercinio „Džo Veiderio OLIMPIJA“ („Joe Weider‘s OLYMPIA“) turnyro Čikagoje VINCAS MAK MAHONAS spaudos konferencijoje paskelbė įsteigęs WBF tam, kad „per jo rengiamas naujas varžybas pakelti profesionalų kultūrizmo sportą į neregėtas aukštumas ir duoti profesionaliems sportininkams uždirbti fantastiškus pinigus“. Tuomet TOMAS PLACAS buvo paskelbtas WBF talentų departamento direktoriumi („Director of Talent Development“).
Savo privačios komercinės WBF federacijos veiklą VINCAS MAK MAHONAS pradėjo tuo, kad viliojančiais kontraktais gana nesunkiai susipirko beveik visus geriausius to meto brolių VEIDERIŲ profesionalius kultūristus. Tai buvo ARONAS BEIKERIS, MAIKAS KRIŠTIANAS, VINCAS KAMERFORDAS, DEIVIDAS DERTAS, BERIS DE MEJUS, DŽONAS MORANTAS, DANAS PADILA, TONIS PERSONAS, DŽIMAS KVINAS, MAIKAS KVINAS, EDIS ROBINSONAS, GARIS STRAIDOMAS ir TROJUS CUKOLOTAS (Aaron Baker, Mike Christian, Vince Comerford, David Dearth, Berry Demey, Johnnie Morant, Danny Padilla, Tony Pearson, Jim Quinn, Mike Quinn, Eddie Robinson, Gary Strydom and Troy Zuccolotto). Taip 1991 metais be tokios gausos netektų profesionalių sportininkų komercinis „Džo Veiderio OLIMPIJA“ turnyras pateko ant žlugimo ribos… Negana to, Amerikos sporto specialistai 1991 metų „Džo Veiderio OLIMPIJA“ turnyre pergalę prognozavo tada lyderiaujančiam GARIUI STRAIDOMUI, o šis pabėgo pas MAK MAHONĄ.
Nenuostabu, kad abiejų vykusių VINCO MAK MAHONO komercinių turnyrų čempionu tapo GARIS STRAIDOMAS (1991, 1992 m.).
Nors 1991 metų VINCO MAK MAHONO turnyras komerciškai nebuvo sėkmingas, tačiau ir 1992 metais VINCAS MAK MAHONAS pabandė dar kartą užsidirbti pinigų. Situacijai gerinti jis pasisamdė dar vieną brolių VEIDERIŲ legendinę kultūrizmo profesionalų garsenybę – tai buvo LUISAS FERINIO (Lou Ferrigno). Turnyras vėl nepavyko ir buvo nepelningas. Iškart po antrą kartą komerciškai nevykusio renginio, VINCAS MAK MAHONAS susisekė su privačios IFBB kompanijos savininkais, pranešė, kad jam IFBB sportininkai nebereikalingi ir kad jis nutraukia WBF federacijos veiklą.
Tuomet broliai VEIDERIAI leido savo prasikaltusiems kultūristams sugrįžti atgal. Jiems buvo netgi leista be nuobaudų ir diskvalifikacijų vėl dalyvauti VEIDERIŲ varžybose, tačiau aukštų vietų savo varžybose užimti jiems šeimininkai niekados jau nebeleido.

VEINAS DE MILIJA.
Dar viena žymia JAV kultūrizmo asmenybe buvo VEINAS DE MILIJA (Wayne De Milia). Per visą savo sportinę karjerą jis visada buvo ištikimu brolių VEIDERIŲ bendražygiu, samdomu darbuotoju. Formaliai privataus tarptautinio kultūrizmo profesionalų turnyro „Joe Weider OLYMPIA“ savininko paskirtas IFBB profesionalų lygos direktoriumi, VEINAS DE MILIJA daug metų nuosekliai dirbo rengdamas komercinius profesionalų „Joe Weider OLYMPIA“ turnyrus, įpareigotas DŽO VEIDERIO asmeniškai atrinkdavo dalyvausiančius turnyre sportininkus, sudarydavo su jais sutartis.
DŽO VEIDERIUI pardavus savo komercinį „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrą kitam savininkui, VEINAS DE MILIJA naujų turnyro šeimininkų iš darbo buvo atleistas. Protestuodamas, jis iškart 2006 metais įkūrė savo privačią profesionalaus kultūrizmo organizaciją: „Our Pro Division is a corporation that deals with bodybuilding sports entertainment. We are not a sports federation, so we can go to our own set of rules, so to speak. If you are a sports federation, you have to abide by certain rules, according to the Covenant. Because we are a company that will pay taxes, we have a little more leeway“.
VEINAS DE MILIJA ėmėsi JAV ir Anglijoje rengti komercines varžybas, tačiau nesėkmingai. VEINAS DE MILIJA bandė bendradarbiauti su Pasauline WFF-WBBF federacija, tačiau sveikatą pakirtusi rimta liga jį privertė visam palikti sportą.
Pirmą kartą Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) su VEINU DE MILIJA susitiko Niu Jorke (New York City, USA) 1990 metais. Tuomet tarpusavio bendradarbiavimo klausimams spręsti į Niu Jorke vykusį komercinį „Džo Veiderio OLIMPIJA“ („Joe Weider‘s OLYMPIA“) turnyrą asmeninio svečio teisėmis EDMUNDĄ DAUBARĄ pakvietė IFBB komercinės firmos savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS. Niu Jorke vykusių derybų metu EDMUNDO DAUBARO ir BENO VEIDERIO aptarti perspektyviniai planai steigti komercinę bendros veiklos įmonę (Joint-Venture Company), dėl ko tuomet buvo pasirašytas kėtinimų protikolas.
Su istoriniais dokumentais įvairiomis kalbomis galima susipažinti internete tarptautiniame puslapyje www.wff.lt , skaitykite forumo temas „WFF-WBBF Šiaurės Amerikoje“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS.
Dar viena iškilia tarptautinio kultūrizmo asmenybe Amerikoje buvo garsiausias visų laikų kultūristas ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS (Arnold Schwarzenegger).
Nors jau seniai nebedalyvaujantis kultūrizmo varžybose, pasiekęs ypatingo populiarumo per sėkmingus vaidmenis Holivudo kino filmuose, „Austrijos ąžuolu“ („Austrian Oak“) vadinamas ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS visados buvo ir liko už kažkokios konkrečios tarptautinės sportinės organizacinės veiklos tiek JAV, tiek ir pasaulyje.
Pradėjęs sportinę karjerą dalyvaudamas Anglijos visuomeninio sporto klubo NABBA (NNBBA UK, National Ameteur Body Building Association) „Universe“ turnyrais Londone, padedant Austrijos Graco miesto kultūrizmo treneriui KURTUI MARNULUI (Kurt Marnul), remiamas buvusio Austrijos parlamento pirmininko profesoriaus ALFREDO GERSTLO (President Parliament Austria Professor Alfred Gerstl), brolių VEIDERIŲ viliojamas ateities kultūrizmo perspektyvomis, praėjusio šimtmečio septyniasdešimtaisiais metais ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS iškeliavo į Ameriką laimės ieškoti.
To meto Amerikos komercinio kultūrizmo srityje broliai VEIDERIAI ir DŽIMAS MANJONAS (Jim Manion) valdė visa, kas įmanoma. Kultūrizmo rinka, ypatingai komercinė kultūrizmo rinka, buvo užimta.
Tokiomis sąlygomis, po atvykimo iš Europos išgyvenęs JAV daugiau nei dešimt metų, ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžioje ėmėsi tuo metu kuklaus nedidėlio savo asmeninių kultūrizmo varžybų komercinio projekto ir pavadino jį „Arnold Classic“ (dabar tai populiarios tarptautinės varžybos, apimančios per dvidešimt sporto šakų).
Būdamas populiariu kino aktoriumi, sėkmingai vedęs ir taip patekęs į įtakingą KENEDŽIŲ šeimą (The Kennedy Family), ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS tampa Kalifornijos valstijos gubernatoriumi (Governor State California). Tai dar labiau didina jo populiarumą.
Galima sakyti, kad dabartinis ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS, kaip ir visi sėkmingi gyvenimo žmonės, yra kolektyvinis kūrinys. Jam gyvenime labai sekėsi. Sekėsi tuo, kad visada aplink jį buvo reikalingi žmonės, kurių dėka jis tapo tuo, kuo yra dabar. Argi būtų toks gražus gyvenimiškas rezultatas pasiektas be ALFREDO GERSTLO, KURTO MARNULO, brolių VEIDERIŲ ir KENEDŽIŲ šeimos pagelbos?
Priminsime, kad ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS kartu su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras) yra įtrauktas į Danijos Karalystės garbės Knygą (Hall of Fame of the Kingdom of Denmark, 2008).

ROBERTAS KENEDIS.
Ilgą laiko tarpą ryškų vaidmenį JAV kultūrizme vaidino ROBERTAS KENEDIS (Robert Kennedy).
ROBERTAS KENEDIS buvo sėkmingas dailininkas, dailės darbų kolekcionierius, tarptautinio kultūrizmo sporto entuziastas ir teoretikas, organizatorius, leidėjas, daugelio kultūrizmo tematika parašytų knygų autorius (parašė ir išleido penkiasdešimt tris knygas, iš kurių kelios tapo bestseleriais).
Nuo 1974 metų ROBERTAS KENEDIS abiems Amerikos žemynams įvairiomis kalbomis leido populiarų „MuscleMag International“ kultūrizmo žurnalą.

LUISAS CVIKAS.
Kaip ir visi tradiciniai sporto organizatoriai JAV, LUISAS CVIKAS (Louis Zwick) buvo sporto komersantas, savo sportinę komercinę veiklą pradėjęs 1988 metais. Tai buvo 1988 metų išskirtinis iki šiol unikalus tarptautiniis kultūrizmo projektas „TSRS prieš JAV“.
Tada LUISAS CVIKAS stipriai rizikavo, nes, neturėdamas reikiamų lėšų ir patyrimo, apsiėmė skolintais pinigais asmeniškai finansuoti tokį beprecedentinį tarptautinį projektą. Tačiau, pasisekimo atveju LUISAS CVIKAS galėjo gerai uždirbti, parduodamas TSRS filmuotą projekto medžiagą populiariam Amerikoje ESPN televizijos kanalui.
LUISAS CVIKAS Amerikoje trumpalaikiais kontraktais atrinko eilę to meto garsių profesionalių ir mėgėjų kultūristų, pasamdė filmavimo brigadą, dirbusią projekto įgyvendinimo metu, ir visus atsivežė į Rusiją. Tarp LUISO CVIKO atrinktų JAV kultūristų buvo tokie sportininkai, kaip TROJUS CUKOLOTAS, ŽANAS POLIS GIULJAME, DAJANA DENIS, KARLA DANLEP, LAURA BJUDRI, KETI PALJO, DOROTI HERNDON, RENDIS PETERSONAS, REKSAS LETAS (Troy Zuccolotto, Jean Paul Guillaume, Diana Dennis, Carla Dunlap, Laura Beaudry, Cathey Palyo, Dorothy Herndon, Randy Peterson, Rex Letto).
Rusijos Leningrado mieste vykusių varžybų metu LUISAS CVIKAS susipažino ir susidraugavo su dabartiniu Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras), vieninteliu iš visų to meto TSRS kultūrizmo vadovų ir organizatorių gerai mokėjusiu anglų kalbą.
EDMUNDAS DAUBARAS iš Lietuvos į varžybas Rusijoje atvyko drauge su savo auklėtiniu, neseniai tapusiu absoliučiu pirmo oficialaus ir jau TSRS sporto ministerijos (Goskomsport) pripažinto TSRS kultūrizmo čempionato nugalėtoju klaipėdiečiu VIKTORU JUCIU (Viktoras Jucys). Kartu atvyko ir kitas TSRS čempionas šiaulietis ROLANDAS BUČINSKAS (Rolandas Bučinskas). Tuo metu abu lietuviai buvo tikromis garsenybėmis, nes jau ne kartą buvo tapę absoliučiais seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų tarptautinio „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968 - 2013 m.) turnyro čempionais.
Leningrade filmuotai medžiagai LUISAS CVIKAS norėjo profesionalaus TSRS kultūrizmo specialisto komentaro. Tam LUISAS CVIKAS pasirinko EDMUNDĄ DAUBARĄ. Ne paslaptis, kad visus atvykusius amerikiečius globojo TSRS specialiosios tarnybos ir visi kontaktai su amerikiečiais buvo griežtai kontroliuojami. Iš anksto paslapčia susitaręs su LUISU CVIKU, EDMUNDAS DAUBARAS su VIKTORU JUCIU ir ROLANDU BUČINSKU atsitiktiniu automobiliu staiga „pabėgo“ nuo Rusijos specialiųjų tarnybų globos į priemiestyje esantį kultūrizmo sporto klubą. Kartu atvyko LUISO CVIKO filmavimo brigada. Kultūrizmo klube amerikiečiai paėmė iš EDMUNDO DAUBARO interviu, detaliai nufilmavo VIKTORO JUCIO ir ROLANDO BUČINSKO treniruotes. Vėliau, jau sugrįžę į JAV, minėtame sporto klube filmuotos medžiagos pagrindu amerikiečiai sukūrė kino filmą apie geriausių TSRS kultūristų treniruotes, kurį ne kartą Amerikai parodė ESPN televizija. Beje, neseniai Rusijos NTV televizija kreipėsi į EDMUNDĄ DAUBARĄ istorinės informacijos ir savo laidose naudojo EDMUNDO DAUBARO jiems perduotą minėto kino filmo medžiagą.
1988 metais TSRS sėkmingai LUISO CVIKO Rusijoje pradėti darbai tęsiasi iki šiol. Dabar LUISAS CVIKAS JAV ir pasaulyje dirba realizuodamas eilę populiarių tarptautinių projektų („Fame“, „America Pageant“, „World Fitness Tour“ ir pan.), juos režisuoja, filmuoja ir filmuotą medžiagą parduoda įvairioms televizijos kompanijoms, tame tarpe ir ESPN.
Viename tokių projektų LUISAS CVIKAS pakvietė dalyvauti ir Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ. Tai buvo 2002 metų „Fame“ Europos čempionatas, vykęs Vokietijos Štutgarto (Stuttgart) mieste. Į Štutgartą iš JAV LUISAS CVIKAS atsivežė šešias profesionalias fitneso sportininkes. Apie jų pasirodymą ir sukosi renginys bei visa filmuota medžiaga. Nėra abejonių, kad būtent šios šešios sportininkės ir užėmė pirmas šešias vietas, o visos kitos susirinkusios dalyvės buvo amerikietėms tik statistiniu fonu. Iš viso šio tarptautinio renginio LUISUI CVIKUI reikėjo sukurti filmą, kad parduoti jį ESPN televizijai, tam ir buvo skirtas šis „tarptautinis“ renginys.
EDMUNDUI DAUBARUI bendraujant su kitos JAV esančios privačios tarptautinės sporto organizacijos savininke MIŠELE BOIKO (Meshelle Boyko), tris dešimtmečius rengiančios Amerikoje eilę tarptautinių fitneso renginių, paaiškėjo, kad LUISO CVIKO veikla filmuojant ir parduodant televizijoms filmuotą varžybų medžiagą nėra nauja. Anksčiau LUISAS CVIKAS dirbo tą patį darbą MIŠELES BOIKO komercinėje firmoje, tačiau sumanė svetimas idėjas nukopijuoti ir tą patį darbą daryti savarankiškai vienas be jos.

SERŽAS NUBRETAS.
Žvelgiant per viso pasaulinio kultūrizmo laiko prizmę, galime teigti, kad SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret) buvo antra po ARNOLDO ŠVARCENEGERIO istorine kultūrizmo sporto asmenybe.
Mes visados SERŽĄ NUBRETĄ prisiminsime kaip ryškią pasaulionio kultūrizmo legendą, kaip sėkmingą kino aktorių, kaip artimą ARNOLDO ŠVARCENEGERIO varžybinį draugą ir konkurentą, kaip gerą privačios komercinės IFBB firmos savinino ir prezidento BENO VEIDERIO bičiulį (iki 1974 m.), kaip pirmą IFBB istorijoje tarptautinį šios organizacijos vice prezidentą (1973 - 1974m.).
1976 metais SERŽAS NUBRETAS įkūrė savo asmeninę tarptautinę organizaciją WABBA (World Amateur Body Building Association) ir nuo tada pats tapo įvairių tarptautinių kultūrizmo renginių organizatoriumi.
Atskirais savo gyvenimo etapais SERŽAS NUBRETAS buvo tampriai susijęs su JAV. Amerikoje jis buvo eilę kartų tapęs DANO LURIO WBBG organizuotų tarptautinių „Olimpus“ („Olympus“) turnyrų čempionu. Praėjusio šimtmečio aštuoniasdešimtaisiais metais SERŽAS NUBRETAS pats JAV organizavo jam priklausiusios WABBA pasaulio mėgėjų čempionatą, tačiau tai buvo jo vienintelis bandynas įsiterpti į Amerikos kultūrizmo rinką.

JAV WFF-WBBF.
Taip jau gavosi, kad Pasaulinės WFF-WBBF federacijos oficialūs atstovai JAV nuolatos keičiasi. Priežastys įvairios.
Pirmas į WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionatus Vokietijoje ir Rusijoje JAV nacionalinę rinktinę atvežė BOBAS GRUSKINAS (Bob Gruskin, 2002 - 2004 m.).
Vėliau Pasaulinei WFF-WBBF federacijai kurį laiką JAV atstovavo garsus Šiaurės Amerikos profesionalus kultūristas KRAIGAS TITUSAS (Craig Titus, 2005 m.).
Ilgiausiai JAV nacionalinės WFF-WBBF federacijos ir Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentu išbuvo MAIKLAS GLASAS (Michael Glass, 2005-2010 m.) MAIKLAS GLASAS sėkmingai atstovavo Amerikos kontinentą oficialiose tarptautinėse WFF-WBBF varžybose, ne kartą kartu su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovais dalyvavo oficialiame priėmime Lietuvos Respublikos Seime, tarptautinėse spaudos konferencijose žinių tarnyboje ELTA (Lietuva, 2007, 2008 m.), oficialiame priėmime Tverės srities gubernatoriaus administracijoje (Rusija, 2006 m.). 2006 metais MAIKLAS GLASAS buvo vienas iš pagrindinių organizatorių Mechiko mieste vykusio nacionalinio Meksikos WFF-WBBF čempionato.
Nuo 2011 metų JAV nacionalinei WFF-WBBF federacijai vadovauja garsus Holivudo kino aktorius, sportininkas ROBERTAS MADRIDAS (Robert Madrid).

PASTABA.
Priminsime, kad tuo metu, kai JAV ir pasaulyje kultūrizmo sportas jau seniai buvo įgavęs konkrečius apibrėžtus rėmus, socialistiniame pasaulyje kultūrizmas vystėsi savu originaliu skirtingu keliu. Socialistinio pasaulio šalys užėmė pusę pasaulio teritotijos bei atstovavo didesniai daliai gyventojų. Praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio pakilimą sporte sekė du juodus dešimtmečius trukęs kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo laikotarpis. Būtent tuo laikotarpiu išskirtinę reikšmę suvaidino Klaipėdoje kasmet organizuojami seniausi pasaulyje tradiciniai tarptautiniai kultūrizmo „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968 - 2013 m.) turnyrai, buvę tiek neoficialiais socialistinių šalių pasaulio mėgėjų čempionatais, tiek ir neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu.
Detaliau apie tai skaitykite istorinius straipsnius nuo 1989 metų įvairiomis kalbomis Lietuvoje leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“, Nr. 28, 33, 34) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , žiūrėkite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei istorinėse forumo temose.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
2013. WFF-WBBF OFFICIALI INFORMACIJA.
2013. PASAULIO MĖGĖJŲ ČEMPIONATAS.
2013 metų spalio mėnesį WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) pasaulio mėgėjų čempionatas vyko Slovakijos Brusno Kupele kurorte.
Dėl aukštų apdovanojimų bei titulų pasaulio čempionate varžėsi per 250 geriausių pasaulio kultūrizmo ir fitneso sportininkų, atstovavusių visus kontinentus.
Aukščiausius apdovanojimus iškovojo:
Absoliuti visų fitneso moterų kategorijų čempionė RENATA KALADZINSKAJA (Baltarusija)
Absoliutus visų fitneso vyrų kategorijų čempionas JEVGENIJUS NADEŽDINAS (Ukraina)
Absoliuti visų fitneso modelių kategorijų čempionė KRISTINA NARBUTAITYTĖ (Lietuva)
Absoliuti visų kultūrizmo moterų kategorijų čempionė MARINELLI MARIJA SOL (Argentina)
Absoliutus visų kultūrizmo vyrų kategorijų čempionas ESKANDARIS MOSTAFA GOLMIREZA (Iranas)
Absoliutus visų neįgalaus sporto kategorijų čempionas OLEGAS ABORBUJEVAS (Ukraina).

2013. SLOVAKIJOS PARLAMENTO VADOVAS PASAULIO ČEMPIONATE.
Garbės svečio teisėmis Brusno Kupele kurorte vykusiame 2013 m. WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionate dalyvavo Slovakijos Respublikos Parlamento vice pirmininkas JANAS FIGELIS (Jan Figel).
Po to, kai finalinės čempionato dalies dalyviai ir publika iškilmingai išklausė Pasaulinės WFF-WBBF federacijos himną, Slovakijos Respublikos Parlamento vice pirmininkas JANAS FIGELIS apdovanojo Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras) Slovakijos Parlamento sidabro medaliu (Silver Medal of the Parliament Republic Slovakia) ir garbės raštu (Parliament Diploma of Honour).
„DIPLOMA OF HONOUR to the President of the Global Federation of WBBF and WFF DSc. EDMUNDAS DAUBARAS for his lifetime contribution to fitness and bodybuilding and promotion of the sport between youth and physically disabled people around the world“.

2013. SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VADOVAS APDOVANOJA.
Slovakijoje organizuoto 2013 metų WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionato proga atstovaujantis Slovakijos Respublikos Vyriausybę vice premjeras LIUBOMIRAS VAŽNYJUS (Lubomir Važny) apdovanojo Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras) Slovakijos Vyriausybės garbės raštu (Government Republic Slovakia Diploma of Honour).

WFF-WBBF PRIĖMIMAS SLOVAKIJOS PARLAMENTE.
2013. OFICIALUS VIZITAS PARLAMENTE.
Lankydamasis 2013 metų WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionate Brusno Kupele kurorte, Slovakijos Respublikos Parlamento vice pirmininkas JANAS FIGELIS (Jan Figel) pakvietė Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras) aplankyti su oficialiu vizitu Slovakijos Respublikos Parlamentą (Headquarters Parliament Republic Slovakia).
Iškart po pasaulio čempionato Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS Slovakijos sostinėje Bratislavoje dalyvavo Slovakijos Respublikos Parlamente organizuotame oficialiame susitikime.
Susitikimo metu aptarti aktualūs dabarties nacionaliniai bei tarptautiniai sporto bei sveikatingumo projektai.

ANKSTESNIS OFICIALUS SUSITIKIMAS.
Norėtume priminti, kad praėjusių 2012 metų WFF-WBBF pasaulio čempionato globėju ir rėmėju buvo Slovakijos Respublikos ministras pirmininkas ROBERTAS FICO (Robert Fico).
Tuomet irgi po Brusno Kupele kurorte vykusio pasaulio čempionato Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) Bratislavoje dalyvavo Slovakijos Respublikos Vyriausybės rūmuose organizuotame oficialiame susitikime, kur buvo apdovanotas Slovakijos ministro pirmininko garbės raštu.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
WORLD FITNESS FEDERATION
(WFF-International)
WORLD BODYBUILDING FEDERATION
(WBBF-International)
WORLD AMATEUR CHAMPIONSHIP
OVER ALL WINNERS
(1990-2013)
WOMEN
YEAR COMPETITOR'S NAME COUNTRY
2013 FARINELLI MARIA SOL ARGENTINA
2012 DALVANIZA AQUINO BRAZIL
2011 CRECKY CHAVES BRAZIL
2010 LIUDMILA KOLESNIKOVA RUSSIA
2009 LIUDMILA KOLESNIKOVA RUSSIA
2008 JOLANTA MILERIUTE LITHUANIA
2007 IRINA RIABOVA RUSSIA
2006 ROSALIA DUTRA DE CAMPOS ARGENTINA
2005 RACHEL KAUPPILA FINLAND
2004 MARINA BURINSKAJA LATVIA
2003 MARIE PIERRE DOMINIQUE RIPERT FRANCE
2002 IRINA ZINCENKO RUSSIA
2001 SVETLANA PUGACIOVA RUSSIA
2000 MARIA KONSTANTINIDOU GREECE
1999 TINA PUSH GERMANY
1998 CLAUDIA MACHMOR GERMANY
1997 EDITA DAUBARAITE LITHUANIA
1996 DANIELA HARIC CROATIA
1995 ALEXANDRA BAUMANN GERMANY
1994 MANUELA NOUGEBAUER GERMANY
1993 SANDRA BAUERTLE GERMANY
1992 MANUELA FRANC GERMANY
1991 SABINE WICK GERMANY
1990 BETTINA BINDER GERMANY

Chairman WFF-WBBF International Judges Council Edita Sendriene


Attached Files Thumbnail(s)
   
Chairman WFF-WBBF International Judges Council
Secretary General WFF-WBBF Lithuania
Reply
WORLD FITNESS FEDERATION
(WFF-International)
WORLD BODYBUILDING FEDERATION
(WBBF-International)
WORLD AMATEUR CHAMPIONSHIP
OVER ALL WINNERS
(1990-2013)
AEROBICS
YEAR COMPETITOR'S NAME COUNTRY
2013 RENATA KALADZINSKAJA BELARUS
2012 KLAUDIJA KORPAN POLAND
2011 MARIETTA ZIGALOVA SLOVAKIA
2010 ALINA OLEFIRENKO UKRAINE
2009 CAROLINA ELIZABETH MIGNANI ARGENTINA
2008 NATALIA BOCIAN POLAND
2007 MARIJA DEKSNE LATVIA
2006 SILVIA MALACHOVSKA SLOVAKIA
2005 JOLANTA MILERIUTE LITHUANIA
2004 JANA VODICKOVA CZECH
2003 MARINA FAKTOROVIC RUSSIA
2002 RAMONA PAOLI ITALY
2001 RAMONA PAOLI ITALY
2000 TANJA BAUMANN SWITZERLAND
1999 TANJA BAUMANN SWITZERLAND
1998 TANJA BAUMANN SWITZERLAND
1997 DIANA PARTHEYMULLER GERMANY
1996 INES VOGEL GERMANY
1995 INES VOGEL GERMANY
1994 INES VOGEL GERMANY
1993 INES VOGEL GERMANY
1992 VERA HESSE GERMANY
1991 VERA HESSE GERMANY

Chairman WFF-WBBF International Judges Council Edita Sendriene


Attached Files Thumbnail(s)
   
Chairman WFF-WBBF International Judges Council
Secretary General WFF-WBBF Lithuania
Reply
WORLD FITNESS FEDERATION
(WFF-International)
WORLD BODYBUILDING FEDERATION
(WBBF-International)
WORLD AMATEUR CHAMPIONSHIP
OVER ALL WINNERS
(1990-2013)
MEN
YEAR COMPETITOR'S NAME COUNTRY
2013 MOSTAFA GOLMIRZA ESKANDARI IRAN
2012 NIKOLAJ VOROBJOV RUSSIA
2011 ALI IMANI IRAN
2010 ALEKSANDR SEVCOV ESTONIA
2009 ALEKSANDR ANASKIN RUSSIA
2008 WOJCIECH NADOLSKI POLAND
2007 ROMAN DUBOVICKIJ RUSSIA
2006 ANTONIO OSTA URUGUAY
2005 ALEKSANDR BALDIN RUSSIA
2004 KONSTANTIN ZACHAROV RUSSIA
2003 ALEKSANDR TUMASEVIC RUSSIA
2002 FRANCO CARLOTTO SWITZERLAND
2001 MINDAUGAS KVASYS LITHUANIA
2000 MASSIMO MONACO ITALY
1999 FRANCO CARLOTTO SWITZERLAND
1998 JURGEN KOCH GERMANY
1997 JURGEN KOCH GERMANY
1996 JAN BOLKEN GERMANY
1995 HOLGER DANNHEIM GERMANY
1994 DIRK KARREGARN GERMANY
1993 KLAUS MARTIN GERMANY
1992 MURAT AIBBYAK TURKEY
1991 REINER GORBRACHT GERMANY
1990 VOLKER FORTSCH GERMANY

Chairman WFF-WBBF International Judges Council Edita Sendriene


Attached Files Thumbnail(s)
   
Chairman WFF-WBBF International Judges Council
Secretary General WFF-WBBF Lithuania
Reply
2013. KULTŪRIZMAS ANGLIJOJE. ANALITINIS STRAIPSNIS.
PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS. PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Oficialaus sporto požiūriu būdama šios sporto šakos lydere pasaulyje, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija rengia straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Straipsnyje bus dedami akcentai toms tarptautinėms organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai tarptautiniame sporte nevaidina jokio vaidmens.

KULTŪRIZMAS ANGLIJOJE. ANALITINIS STRAIPSNIS.
Aukščiau paminėto straipsnio rėmuose Pasaulinė WFF-WBBF federacija dirba ruošdama analitinį straipsnį apie Anglijos kultūrizmą. Straipsnis apims Anglijos kultūrizmo istoriją, svarbiausius visų laikų sportininkus ir sporto organizatorius.
Panaši apžvalga jau padaryta apie kultūrizmą Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Estijoje.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

KULTŪRIZMO MOKSLŲ DAKTARAS.
Įvertinus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO kelis dešimtmečius trunkančios tarptautinės veiklos rezultatus, vienas seniausių Ukrainos Lvovo Stavropigiono universitetas (įkurtas buvusioje Galicijoje 1788 metais) suteikė EDMUNDUI DAUBARUI akademinį „Garbės Mokslų Daktaro“ laipsnį (Doctor Honoris Causa, Doctor of Sciences, DSc).
Tai aukščiausias akademinis laipsnis ir tai jau yra įvykęs istorinis FAKTAS, pirmoje eilėje tai liečiantis pasaulinio kultūrizmo istoriją.
EDMUNDAS DAUBARAS yra vienas iš rengiamo leidinio “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” autorių.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje http://www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2013. TARPTAUTINIO ISTORINIO ŽURNALO 37-TAS NUMERIS.
Artėjant lapkričio mėnesio tarptautiniams įvykiams, įvairiomis kalbomis ruošiamas naujas Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos žurnalo "Sportinis fitnesas ir kultūrizmas" ("Sport of Fitness and Bodybuilding" ) 37-tas numeris.

TURINYS.
"Sportinis fitnesas ir kultūrizmas"
Oficialus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos leidinys
(leidžiamas nuo 1989 m. lietuvių, anglų, rusų kalbomis)
37 numeris
Turinys
1. Aktualūs dabarties kultūrizmo ir fitneso klausimai. Straipsnis.
2. Slovakijos Respublikos parlamento vadovas. Oficialus priėmimas.
3. Kultūrizmo mokslų daktaras. Informacinis straipsnis.
4. 2013 pasaulio profesionalų čempionatas "Gintarinio prizo OLYMPIJA".
5. Kultūrizmas JAV. Analitinis straipsnis.
6. 2013 pasaulio mėgėjų čempionatas.
7. Verslo ir sporto ledi.
8. Kultūrizmas Prancūzijoje. Analitinis straipsnis.
9. 2013 WFF-WBBF "Universe" turnyras.
10. Kultūrizmas Estijoje. Analitinis straipsnis.
11. 45-tas tarptautinis "Gintarinio prizo" turnyras. Kaunas.
12. 2013 WBBF pasaulio profesionalų gran pri. Saratovas, Rusija.
13. 2013 WFF-WBBF Paragvajaus čempionatas.
14. 2013 WFF-WBBF Brazilijos čempionatas.
15. Absoliutūs tarptautinio "Gintarinio prizo" čempionai (1968-2013).
16. Tai įdomu. Naujienos.
17. Absoliutūs pasaulio profesionalų čempionai (2004-2013).
18. Absoliutūs pasaulio mėgėjų čempionai (1990-2013).
19. Absoliutūs Europos mėgėjų čempionai (2000-2013).
20. Absoliutūs "Lithuania Cup Open" čempionai (1975-2013).
21. 2014 tarptautinių renginių kalendorius.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
NEPAMIRŠKIME LEGENDINIŲ KULTŪRISTŲ. SUSIPAŽINKIME SU PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

PASAULINĖ KULTŪRIZMO ŠVENTĖ.
2013 metai ypatingi kultūrizmo sportui.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 45- tą seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų – tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro (“Amber Prix International”) – jubiliejų (1968-2013).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmų žinomų kultūrizmo varžybų jubiliejų: 1898 metais Anglijoje ir Rusijoje vyko pirmos varžybos, kuriose buvo demonstruojamas žmogaus kūnas. 1989 metais Anglijoje pradėtas leisti kultūrizmo žurnalas „Health and Strenght“ , leidžiamas iki šiol ROJAUS EDVADRSO (Roy Edwards).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR. Beje, amerikiečiai dabar mielai renka papildomą istorinę medžiagą mūsų rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ apie BRONĘ DUBAR. BRONE DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

LEGENDINIS KULTŪRISTAS.
Pasaulinio kultūrizmo legenda VIKTORAS JUCYS (Viktoras Jucys, Klaipėda, Lietuva), absoliutus seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų - tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro čempionas (1987, 1988, 1989 m.), absoliutus tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro čempionas jaunimo amžiaus grupėje (1985 m.).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
FOTO: World Bodybuilding Legend VIKTORAS JUCYS at the „Amber Prix International“ (1989, Klaipeda, Lithuania).


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
NEPAMIRŠKIME LEGENDINIŲ KULTŪRISTŲ. SUSIPAŽINKIME SU PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

PASAULINĖ KULTŪRIZMO ŠVENTĖ.
2013 metai ypatingi kultūrizmo sportui.
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 45- tą seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų – tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro (“Amber Prix International”) – jubiliejų (1968-2013).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 115 –tą pirmų žinomų kultūrizmo varžybų jubiliejų: 1898 metais Anglijoje ir Rusijoje vyko pirmos varžybos, kuriose buvo demonstruojamas žmogaus kūnas. 1989 metais Anglijoje pradėtas leisti kultūrizmo žurnalas „Health and Strenght“ , leidžiamas iki šiol ROJAUS EDVADRSO (Roy Edwards).
Šiais metais tarptautinė sporto bendruomenė švenčia 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR. Beje, amerikiečiai dabar mielai renka papildomą istorinę medžiagą mūsų rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ apie BRONĘ DUBAR. BRONE DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

PASAULIO LEGENDINIS KULTŪRISTAS.
Susipažinkite su per 100 kilogramų sveriančiu Pasaulinio kultūrizmo legenda REZA BAGERZADE (Reza Bagherzadeh, Iran):
- 6 kartus pasaulio kultūrizmo mėgėjų čempionas (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.)
- Čempionas Azijos žaidynių („Asia Games“), kurias organizavo Azijos Olimpinis Komitetas (2006 m.)
- 8 kartus Azijos kultūrizmo mėgėjų čempionas (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.)
- 2 kartus pasaulio kultūrizmo čempionato vice čempionas (2005, 2006 m.).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
FOTO: World Bodybuilding Legend REZA BAGHERZADEH (Iran).


Attached Files Thumbnail(s)
           
WFF-International Official Information Only
Reply
World Fitness Federation (WFF-International)
World Body Building Federation (WBBF-International)
Professional World Championship "Amber Prix OLYMPIA"
(20 000 US dollars, November 5-7, 2013, Brusno Kupele, Slovakia)
FINAL RESULTS
(Only first three places)

Women Bodybuilding
No. Competitors Name Country Place
77 AQUINO DALVANIZA Brazil 1
31 KRZYWORZEKA ALEKSANDRA AGATA Poland 2
22 KISEVIC DANIELA Montenegro 3

Men Bodybuilding
No. Competitors Name Country Place
51 REZA BAGHERZADEH Iran 1
88 LESLIE JOHN South Africa 2
18 DA CRUZ REINALDO JOSE ROBERTO Portugal 3
27 KANAS MAROSZ Slovakia 4
35 BRZEZINSKI ANDRZEJ Poland 5
26 FIODOROV OLEG Estonia 6

Model Fitness
No. Competitors Name Country Place
70 MARTINKOVA EVA Slovakia 1
55 NARBUTAITYTE KRISTINA Lithuania 2
40 SHUKAITYTE AGNE Lithuania 3

Judges International
Mikuckis Vytautas Lithuania
Lebedinskaja Olga Ukraine
Ali Reza Rasa Iran
Nadolski Wojciech Max Poland
Martinka Liubomir Slovakia
Filatov Aleksej Estonia
Brzezinska Malgorzata Poland

International Secretary ANNA GAVRILOVA (Slovakia)
WFF-International Official Information Only
Reply
2013. AZIJOS KONTINENTO WFF-WBBF FEDERACIJOS PREZIDENTAS.

2014. KULTŪRISTAMS-PROFESIONALAMS 40 000 JAV DOLERIŲ. OFICIALŪS SUSITIKIMAI.
2012 metais Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. EDMUNDAS DAUBARAS) su oficialiu vizitu lankėsi Irano Islamo Respublikoje. Tuomet Irano Nacionaliniame Olimpiniame Komitete (National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran) buvo surengtas oficialus priėmimas.
Į 2013 metų WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionatą Slovakijoje atvyko Irano Islamo Respublikos Vyriausybės atstovas.
Susitikime su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU buvo aptarti artėjančio pasaulio profesionalų čempionato „WFF-WBBF PERSIAN GULF Pro World Championship“ darbiniai klausimai. Susitikime dalyvavo WFF-WBBF Azijos federacijos prezidentas ALIREZA RASA (Iranas).

AUKŠTOS TARPTAUTINĖS PAREIGOS.
Artėja neturintis precedento grandiozinis profesionalaus kultūrizmo įvykis: 2013 metų WFF-WBBF WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) pasaulio profesionalų taurės pirmenybės „WFF-WBBF Persian Gulf Pro World Cup“. Renginys vyks garsioje Irano kurortinėje Kiš saloje (40 000 JAV dolerių, 2014 metų gegužės 22-26 d.). Taip pat organizatoriai imasi iki 2014 metų sausio 15 dienos apmokėti užsienio kultūristams kelionės ir viešbučio išlaidas. Įvairių šalių nacionalinės rinktinės jau pradėtos formuoti. Lietuvai Irane atstovaus penki delegatai.
Neseniai Slovakijoje vykusio tarptautinio kongreso metu Pasaulinės federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) įteikė iraniečiui ALI REZAI RASAI (Ali Reza Rasa) oficialų liudijimą, skiriant jį Azijos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentu.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa.


Attached Files Thumbnail(s)
           
WFF-International Official Information Only
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)