Thread Rating:
  • 7 Vote(s) - 4.43 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WFF-WBBF Šiaurės Amerikoje
2013. KULTŪRIZMAS JAV. ANALITINIS STRAIPSNIS.
PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS. PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Oficialaus sporto požiūriu būdama šios sporto šakos lydere pasaulyje, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija rengia straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Straipsnyje bus dedami akcentai toms tarptautinėms organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai tarptautiniame sporte nevaidina jokio vaidmens.

KULTŪRIZMAS JAV. ANALITINIS STRAIPSNIS.
Aukščiau paminėto straipsnio rėmuose Pasaulinė WFF-WBBF federacija dirba ruošdama analitinį straipsnį apie JAV kultūrizmą. Straipsnis apims JAV kultūrizmo istoriją, svarbiausius visų laikų sportininkus ir sporto organizatorius.
Panaši apžvalga jau padaryta apie kultūrizmą Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Estijoje.
Štai žemiau pateiktas vienas būsimo straipsnio epizodų.

DANAS LURIS.
Po antrojo pasaulinio karo žymus JAV sporto organizatorius, kultūristas DANAS LURIS (Dan Lurie) aktyviai reiškėsi JAV: įkūrė privačią komercionę WBBG (World Body Building Guild) kultūrizmo organizaciją (veikė 1967-1979 m.), organizavo kultūrizmo mėgėjų ir profesionalų varžybas (tame tarpe ir „Olympus“ turnyrą), dirbo sporto leidyboje.
Ilgą laiką kartu su DANU LURIU dirbo tokie garsūs to meto tarptautinio lygio sportininkai, kaip HAROLDAS PULAS (Harold Poole), RIKAS VEINAS (Rick Wayne), BILAS GRANTAS (Bill Grant), KRISAS DIKERSONAS (Chris Dickerson), BOJERIS KOU (Boyer Coe), TONIS EMOTAS (Tony Emmott), SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), TONIS PERSONAS (Tony Pearson) ir SERDŽIO OLIVA (Sergio Oliva).
Nežiūrint į neeilinius DANO LURIO organizacinius sugebėjimus, geras iniciatyvas bei įdėtą darbą, jis su savo WBBG organizacija į plačią tarptautinę areną taip ir neiškopė. Beje, DANAS LURIS pirmasis sugalvojo pavadinimą IFBB, kurį vėliau savo organizacijos veikloje naudojo jos vėlesnis savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS.

GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi neturinčio precedent globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“). Iki mūsų niekas pasaulyje net nepabandė imtis tokio grandiozinio projekto. Beje, toli gražu ne kiekvienas ir sugebėtų tai padaryti. Jau anksčiau kai kurie darbai buvo pavadinti „enciklopedijomis“, tačiau iš tiesu tokiais nebuvo (pav. Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger) parašė knygą apie save patį ir ją pavadino „enciklopedija“). Enciklopedijos sąvoka žymiai platesnė ir ji paprastai apima daug platesnius enciklopedinius dalykus.
Mūsų enciklopedija remiasi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvais, kurie buvo sukaupti per pastaruosius penkiasdešimt metų. Taip pat ji remiasi archyviniais dokumentais, kurie mums buvo perduoti WABBA savininko ir prezidento SERŽO NUBRETO (Serge Nubret, Prancūzija), Anglijos klubo NABBA vadovų OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam, Anglija) ir AIVANO DANBARO (Ivan Dunbar, Airija), taip pat ir IFBB komercinės firmos savininkų bei vadovų BENO VEIDERIO (Ben Weider, Kanada), POLO ČIUA (Paul Chua, Singapūras), ALEKSO BAUERIO (Alex Bauer, Austrija) ir CHOSE PARDO HIDALGO (Jose Pardo Hidalgo, Ispanija).
Mūsų enciklopedija apima daugiau nei šimto metų laikotarpį nuo Eugenijaus Sandovo (Eugeny Sandow) laikų ir pristato per 1000 žinomų pasaulio sportininkų bei vadovų, palikusių ženklų pėdsaką kultūrizmo sporto istorijoje ir atstovavusių visas pagrindines žinomas tradicines tarptautines kultūrizmo federacijas.
Mūsų “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” ruošiama išleisti įvairiomis populiariomis kalbomis, tame tarpe ir kiniečių.

KULTŪRIZMO MOKSLŲ DAKTARAS.
Įvertinus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO kelis dešimtmečius trunkančios tarptautinės veiklos rezultatus, vienas seniausių Ukrainos Lvovo Stavropigiono universitetas (įkurtas buvusioje Galicijoje 1788 metais) suteikė EDMUNDUI DAUBARUI akademinį „Garbės Mokslų Daktaro“ laipsnį (Doctor Honoris Causa, Doctor of Sciences, DSc).
Tai aukščiausias akademinis laipsnis ir tai jau yra įvykęs istorinis FAKTAS, pirmoje eilėje tai liečiantis pasaulinio kultūrizmo istoriją.
EDMUNDAS DAUBARAS yra vienas iš rengiamo leidinio “Dabartinio kultūrizmo enciklopedija” autorių.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: President WFF-WBBF International DSc. EDMUNDAS DAUBARAS.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
KULTŪRIZMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE. ANALITINIS STRAPSNIS.
VEINAS DE MILIJA.
Mes vis dar dirbame, ruošdami straipsnį apie kultūrizmą JAV ir mūsų darbas jau arti pabaigos..
Dar viena žymia JAV kultūrizmo asmenybe buvo VEINAS DE MILIJA (Wayne De Milia). Per visą savo sportinę karjerą jis visada buvo ištikimu brolių VEIDERIŲ bendražygiu, samdomu darbuotoju. Formaliai privataus tarptautinio kultūrizmo profesionalų turnyro „Joe Weider OLYMPIA“ savininko paskirtas IFBB profesionalų lygos direktoriumi, VEINAS DE MILIJA daug metų nuosekliai dirbo rengdamas komercinius profesionalų „Joe Weider OLYMPIA“ turnyrus, įpareigotas DŽO VEIDERIO asmeniškai atrinkdavo dalyvausiančius turnyre sportininkus, sudarydavo su jais sutartis.
DŽO VEIDERIUI pardavus savo komercinį „Joe Weider OLYMPIA“ turnyrą kitam savininkui, VEINAS DE MILIJA naujų turnyro šeimininkų iš darbo buvo atleistas. Protestuodamas, jis iškart įkūrė savo privačią profesionalaus kultūrizmo organizaciją: „Our Pro Division is a corporation that deals with bodybuilding sports entertainment. We are not a sports federation, so we can go to our own set of rules, so to speak. If you are a sports federation, you have to abide by certain rules, according to the Covenant. Because we are a company that will pay taxes, we have a little more leeway“.
VEINAS DE MILIJA ėmėsi JAV ir Anglijoje rengti varžybas, tačiau nesėkmingai. VEINAS DE MILIJA bandė bendradarbiauti su pasauline WFF-WBBF federacija, tačiau sveikatą pakirtusi rimta liga jį privertė visam palikti sportą.
Pirmą kartą Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) su VEINU DE MILIJA susitiko Niu Jorke (New York City, USA) 1990 metais. Tuomet tarpusavio bendradarbiavimo klausimams spręsti į Niu Jorke vykusį komercinį „Džo Veiderio OLIMPIJA“ („Joe Weider‘s OLYMPIA“) turnyrą asmeninio svečio teisėmis EDMUNDĄ DAUBARĄ pakvietė IFBB komercinės firmos savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS. Niu Jorke vykusių derybų metu EDMUNDO DAUBARO ir BENO VEIDERIO aptarti perspektyviniai planai steigti komercinę bendros veiklos įmonę (Joint-Venture Company), apie ką tuomet buvo pasirašytas kėtinimų protikolas.
Su istoriniais dokumentais įvairiomis kalbomis galima susipažinti internete tarptautiniame puslapyje www.wff.lt , skaitykite forumo temas „WFF-WBBF Šiaurės Amerikoje“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

INFORMACIJA
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
KULTŪRIZMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE. ANALITINIS STRAPSNIS.
ĮŽANGA. DABARTIES AKTUALIJOS. JAV ŽLUGDO KULTŪRIZMO SPORTĄ.
Iki šiol niekas niekados nedarė ir net nebandė daryti bent kiek išsamesnės JAV kultūrizmo analizės. O reikia, nes per susidariusią JAV kultūrizmo situacijos prizmę atsiveria tuštoka dabarties tarptautinio kultūrizmo esmė, ėjimas į niekur, kadaise buvusio gražaus sporto žlugdymas, iškreiptų kultūrizmo idealų ir netikrų vertybių garbinimas, nuoseklus tendencingas visuomenės klaidinimas. JAV valdžia seniai nusisuko nuo kultūrizmo ir šios sporto šakos nepalaiko, nes kultūrizmas tapo privačių komercinių firmų nuosavybe, kur pirmoje eilėje yra pelno vaikymasis bet kuria kaina, o ne sportas.
Kultūrizmo specialistai mato, kad paskutiniu laikotarpiu JAV sparčiai netenka anksčiau turėtų tarptautinio kultūrizmo lyderio pozicijų. Dėl ilgą laiką Amerikos kultūrizmo vadovų vedamos klaidingos sporto politikos, kuri atvedė tiek JAV, tiek ir pasaulinį kultūrizmo sportą į aklavietę, šiandien JAV šis kadaise gražus sportas virto panašus labiau į komercinį šou pasirodymą ar komercinį teatrą, kur viskas perkama ir parduodama, o ne į visuomenei ir, tuo labiau, sporto specialistams, priimtinas įprastas sportines varžybas. Ar kas nors bent atsimena, kada paskutinį kartą pilnavertė JAV nacionalinė rinktinė dalyvavo bent vienos kokios nors tarptautinės federacijos pasaulio čempionate? Nuo tol praėjo ne vienas dešimtmetis ...

ILGAI TRUNKANTIS MELAS.
Paaukojom pastaruosius penkiasdešimt metų kultūrizmo sporto vystymui ir dabar finale turime komercinį pirk – parduok - vaidink teatrą?
Dar esant gyvam privačios komercinės korporacijos IFBB (International Federation of Body Builders) savininkui kanadiečiui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider), Tarptautinis olimpinis Komitetas (IOC, International Olympic Committee) atsisakė pripažinti ir remti IFBB federaciją (1998). Tuomet, nematydami tolimesnės perspektyvos, broliai BENAS IR DŽO VEIDERIAI (Ben and Joseph Weider, the Weider brothers) kitiems komersantams pardavė visus savo nuosavybėje turėtus ir leidžiamus žurnalus, nuosavybės teise priklausantį komercinį „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrą, o po B.VEIDERIO mirties ir pačią pačią komercinę firmą, kuri vadinama „IFBB federacija“. Pastaruosius penkiolika metų kultūrizmo sporto padėtis pasaulyje, įskaitant ir JAV, akivaizdžiai tik blogėja. Kalbame apie oficialią poziciją, įprastą tradicinėse sporto šakose.
2009 metais įvyko IFBB komercinės firmos skilimas ir pasidalijimas. Dabartinis IFBB logotipo ir pavadinimo savininkas (nes tarptautinė sporto federacija IFBB juridiškai neegzistuoja, tai tik privati komercinė firma), ispanas RAFAELIS SANTOCHA (Rafael Santonja) perėmė ir perkėlė į Europą pagrindinių JAV tradicinių kultūrizmo varžybų pavadinimus.
Pačioje JAV irgi juridiškai niekados nebuvo IFBB federacijos. Kultūrizmui JAV formaliai vadovauja NPC (National Physique Committee), bet juridiškai ir realiai taip nėra (su istoriniais ir juridiniais faktais bei dokumentais galima susipažinti tarptautinio interneto puslapio www.wff.lt forumo temose „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“, „WADA ir Anti - dopingo kodekso pasirašymas“, „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „Įvairios tarptautinės federacijos“, „WFF-WBBF Šiaurės Amerikoje“). JAV privačių komercinių struktūrų vykdomos varžybos beveik visados išlieka amerikietišku komerciniu šou - teatru, o ne sporto varžybomis.
Kritišką situaciją tarptautiniame kultūrizme gerai iliustruoja dabartinė padėtis privačioje IFBB federacijoje: ilgametis juridinis melas ir nuolatinis IOC, WADA, GAISF apgaudinėjimas, pačių IFBB narių bei sportininkų apgaudinėjimas (su istoriniais ir juridiniais faktais bei dokumentais galima susipažinti minėtose tarptautinio interneto puslapio www.wff.lt forumo temose „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“, „WADA ir Anti - dopingo kodekso pasirašymas“, „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „Įvairios tarptautinės federacijos“).
Tai, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB federacija, dar ne viskas. Po 2009 metų įvykių suvokusios realybę, neseniai tokios žinomos organizacijos, kaip pasaulio žaidynės (World Games) ir Azijos žaidynės (Asia Games) pašalino IFBB federaciją iš savo narių tarpo, o Azijos šalių Olimpinis Komitetas išskirtiniu potvarkiu atsisakė pripažinti IFBB.

OFICIALIAS SPORTO VARŽYBAS KEIČIA SPORTO FESTIVALIAI.
JAV, o paskutiniu metu ir Europoje, rengiami kultūrizmo sporto festivaliai, visokiausi „klasikai“, komercinės mugės („FIBO“, „Joe Weider‘s OLYMPIA“, „Arnold Classic“ ir t.t.) - tolimi nuo oficialaus sporto. Pasakykite bet kurios šalies sporto ministerijoje, kad esate „FIBO mugės“ ar kokio nors „Classic“ čempionas – jūsų ten niekas net neišklausys. Kasdien kultūrizmas vis labiau tolsta nuo oficialaus pripažinimo ir šia prasme šis sportas Amerikoje prarado solidumą ir pavirto į komercinio cirko šou pasirodymus.
JAV kultūrizmo vadovai laikosi aiškiai savininkiškos biznieriaus pozicijos, kai Amerikoje vykdomos visos kultūrizmo varžybos privačia nuosavybe priklauso kokiam nors konkrečiam savininkui, o šis visai nėra suinteresuotas kitų jam konkuruojančių privačių varžybų savininkų organizuojamais renginiais. Dalyvauti ir palaikyti realias sporto organizacijas bei jų varžybas minėtiems komersantams nenaudinga, įskaitant net Amerikos kontinento ir pasaulio čempionatą. Naiviems sportininkams sporto komersantai sukūrė pasaką, kurioje profesionalūs kultūristai varžybose „laimi“ virtualius milijonus dolerių. Ar kas nors žino bent vieną kultūristą - profesionalą, kuris per pastaruosius penkiasdešimt metų praturtėjo iš varžybose laimėtų pinigų? Mes nežinome...
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių jau seniai JAV kultūrizmas gyvuoja netvarkingame chaose, kur nėra net elementarios tvarkos, o nuožmi privačių firmų konkurencija užkerta kelius bet kokiam kultūrizmo sporto progresui. JAV nėra tikrų įprasto supratimo kultūrizmo sporto federacijų, o tos, kurias žinome, yra vien privačios komercinės firmos, savo veiklą apsiribojusios tik savo uždarame rate ir savo interesuose. Dolerio fone vystyti sveikatingumą ir sportą nebeliko kam, tad niekas nesivargina ir tuo ir neužsiima.

ISTORINĖ JAV KULTŪRIZMO PRADŽIA.
Kad ir kaip sporto istoriją bevartyti, tačiau JAV niekada nėra buvusios prie kultūrizmo sporto ištakų. Bet jos į tai ir nepretenduoja. Praėjusio šimtmečio pradžioje kultūrizmas į Ameriką atkeliavo iš Europos ir vystėsi spontaniškai.
Nuo 1903 metų iki trečiojo dešimtmečio pradžios Niujorke pirmas varžybas organizuodavo BERNARAS MAKFADENAS (Bernarr Macfadden).
Tarpukario laikotarpiu JAV būta eilės iškilių kultūrizmo asmenybių, tarp kurių pirmoje eilėje minėtinas ČARLZAS ATLASAS (Charles Atlas, arba dar vadinamas Angelo Siciliano).
1921 metais dalyvavęs vienose iš BERNARO MAKFADENO organizuotų varžybų, ČARLZAS ATLASAS įgijo titulą „Geriausiai išvystytas vyro kūnas Amerikoje“ („Most Prefectly Developed Man in America“).

BRONĖS DUBAR FENOMENAS.
2013 metais tarptautinė sporto bendruomenė šventė 85 –tas fitneso metines: pirmos reguliarios treniruotės ir vieši pasirodymai 1928 metais Niujorke (JAV) siejami su mūsų tautiete BRONE DUBAR (Brone Dubar).
Praėjo daug metų ir šiandien informacija apie šią sportininkę nėra gausi. Žinome, kad BRONĖ DUBAR iš Lietuvos su šeima į JAV emigravo prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą.
Beje, amerikiečiai dabar apie BRONĘ DUBAR mielai renka papildomą istorinę medžiagą Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos rengiamai „Dabartinio kultūrizmo enciklopedijai“ („Encyclopedia of Modern Bodybuilding“).

AMERIKA IMASI KOMERCINĖS INICIATYVOS.
Kai kalbame apie kultūrizmo sportą JAV, turime omenyje, kad kultūrizmo sporto mums visiems suvokiama oficialia sportine prasme ten nėra. Jau kalbėjome, kad kultūrizmas JAV – toli gražu ne sportas, o biznis, komercija. Parduodama ir perkama viskas, tad santykiai kaip parduotuvėje. Galima pirkti ir parduoti sportininkus, titulus, vietas varžybose, net pačias varžybas ir „nacionalines bei tarptautines federacijas“.
Privačių JAV komercinių firmų užsakymu parašyta ir visuomenei pateikta kultūrizmo istorija toli nuo realios tiesos. Kiekvienas komersantas sporto istoriją perrašinėjo sau naudinga linkme, savais interesais dėjo tendencingus sporto vystymosi akcentus, tad dabar net sporto specialistui istorikui nėra paprasta surasti galus.
Prieštaravimų daug. Pavyzdžiui, broliai VEIDERIAI (Weider brothers, Joseph and Ben) skelbia pirmą IFBB (International Federation of Body Builders) Amerikos čempionatą organizavę 1949 metais, kai po to sekantis čempionatas vyko tik po dešimties metų, 1958... Nejaugi dešimt metų nieko nebevyko??? Broliai VEIDERIAI skelbia tarptautinius komercinius „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrus buvus nuo 1965 metų, kai realiai matome, kad pirmas turnyras su realiais sportininkais, realiomis kategorijomis vyko tik 1975 metais Pietų Afrikos Respublikoje. Veideriai skelbia, kad pirmą dešimtmetį iki 1975 metų „Joe Weider OLYMPIA“ turnyrus dažniausiai laimėdavo vienas sportininkas, kovojęs arenoje pats su savimi, nes jis tebuvo vienui vienas dalyvis. Absurdiška. Ar galima vadinti vieno sportininko pasirodymą sporto varžybomis? Dažnai skelbiama, kad DŽO VEIDERIS (Joseph Weider) yra „čempionų treneris“ nuo 1936 metų. Tačiau jam pačiam tuo metu tebuvo tik septyniolika metų ir vargu ar jis pats tada tuo sportu domėjosi...
Be abejo, savo komercinės produkcijos reklamai VEIDERIAMS buvo reikalingas reklaminis „veidas“ su „garsiais titulais“, tą jie ir padarė, kai iš Europos atsiviliojo į Ameriką geriausią to meto kultūristą ARNOLDĄ ŠVARCENEGERĮ.
VEIDERIAMS dėl komercinės rinkos JAV ir pasaulyje reikėjo ne kartą pakovoti. Kartą dėl nuosavybės teisių į „Mr.America“ varžybų pavadinimą BENO VEIDERIO komercinė IFBB firma teisme susikovė su AAU (American Athletes Union), bet bylą pralaimėjo.
Faktas yra tai, kad oficialaus kultūrizmo sporto pradininkas JAV yra AAU. Pasak JAV kultūrizmo istoriko FREDERIKO HATFILDO (Ph.D. Frederick C.Hatfield), kultūrizmo pradžia Amerikoje siejama su pirmu AAU „Mr. America“ turnyru, vykusiu 1939 metais. Tuomet Amerikos kultūrizmo čempionu tapo BERTAS GUDRICHAS (Bert Goodrich). Kažkodėl AAU tais pačiais metais surengė dar vieną „Mr. America“ turnyrą, kurio čempionu tapo ROLANDAS ESEMEIKERIS (Roland Essemaker).
Po antrojo pasaulinio karo vienvaldis tarptautinio masto kultūrizmo lyderis pasaulyje buvo visuomeninis Anglijos sporto klubas NABBA (NABBA UK, National Amateur Body Building Association), nuo 1950 metų Anglijoje kasmet organizuojantis tarptautinį „Universe“ turnyrą. Pirmus du „Universe“ turnyrus (1947, 1948 m.) organizavo Anglijos kultūrizmo žurnalo „Jėga ir sveikata“ („Strength and Health“) redakcija. Priminsime, kad „Jėga ir sveikata“ yra seniausias kultūrizmo žurnalas pasaulyje, iki šiol nuo 1898 leidžiamas Anglijoje. 1949 metais „Universe“ varžybų nebuvo. 1950 metais žurnalo „Jėga ir sveikata“ redakcija suteikė Anglijos sporto klubui NABBA teisę naudoti jai priklausantį „Universe“ pavadinimą NABBA varžyboms, ką šis sporto klubas daro iki šiol.
Po antrojo pasaulinio karo ilgai NABBA „Universe“ turnyras buvo vienintelės tarptautinės kultūrizmo varžybos pasaulyje, rengiamos reguliariai. Nenuostabu, kad Anglijoje rengiamose NABBA „Universe“ varžybose kasmet dalyvavo geriausi AAU sportininkai, atstovavę Amerikos žemyną. Penktame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje NABBA „Universe“ varžybose dalyvavo ir vėliau imto organizuoti privataus komercinio profesionalų turnyro „Joe Weider‘s OLYMPIA“ savininkas DŽO VEIDERIS (Joe Weider) , bet jo startai buvo nesėkmingi. Tai rimtas faktas, neigiantis peršamą melą ir patvirtinantis, kad po karo ilgai IFBB savo tarptautinių renginių neturėjo, o pirmą pasaulio mėgėjų čempionatą (dalyvavo aštuoni sportininkai iš trijų šalių – Meksikos, JAV ir Kanados) surengė Meksikoje tik 1959 metais. Beje, kopijuodami tuo metu populiarią pasaulio kultūristų tarpe Anglijos NABBA ir norėdami sureikšminti savo renginius, broliai VEIDERIAI IFBB pasaulio čempionatus ilgai irgi vadino „Universe“ turnyrais.
AAU buvo ryškiai vienvaldis lyderis JAV kultūrizme, o jos „Mr. America“ turnyrai buvo organizuojami kasmet. Neįstengdami konkuruoti su AAU atviroje kovoje, broliai VEIDERIAI sumanė ką kita. AAU vadovams 1982 metais susitarus su IFBB komercinės firmos savininku ir prezidentu BENU VEIDERIU, tarp jų buvo pasidalintos komercinės pasaulio kultūrizmo rinkos ir įtakos sferos.
Naujai įsteigtos Amerikos kultūrizmo mėgėjų organizacijos NPC (National Physigue Committee) savininkui ir prezidentui DŽIMUI MANJONUI (Jim Manion) atiteko JAV komercinė kultūrizmo mėgėjų rinka. IFBB komercinės firmos savininkui ir prezidentui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider) atiteko visų likusių pasaulio šalių kultūrizmo mėgėjų rinka, o jo vyresniam broliui DŽO VEIDERIUI per jo privatų komercinį profesionalų „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrą atiteko pasaulio kultūrizmo profesionalų rinka.
Žemiau pateikiame absoliučių AAU „Mr.America“ čempionų sąrašą (iki atsirandant NPC).
Metai, čempiono vardas, pavardė
1939 BERT GOODRICH
1940 JOHN GRIMEK
1941 JOHN GRIMEK
1942 FRANK LEIGHT
1943 JULES BACON
1944 STEVE STANKO
1945 CLANCY ROSS
1946 ALAN STEPHAN
1947 STEVE REEVES
1948 GEORGE EIFERMAN
1949 JACK DELLINGER
1950 JOHN FARBOTNIK
1951 RAY HILLIGEN
1952 JIM PARK
1953 BILL PEARL
1954 DICK DUBOIS
1955 STEVE KLISANIN
1956 RAY SCHAEFER
1957 RON LACY
1958 TOM SANSONE
1959 HARRY JOHNSON
1960 LLOYD LERILLE
1961 RAY RUTLEDGE
1962 JOE ABENDA
1963 VERN WEAVER
1964 VAL VASILEF
1965 JERRY DANIELS
1966 BOB GAJDA
1967 DENNIS TINERINO
1968 JIM HAISLOP
1969 BOYER COE
1970 CHRIS DICKERSON
1971 CASEY VIATOR
1972 STEVE MICHALIK
1973 JIM MORRIS
1974 RON THOMPSON
1975 DALE ADRIAN
1976 KAL SZKALAK
1977 DAVE JOHNS
1978 TONY PEARSON
1979 RAY MENTZER
1980 GARY LEONARD
1981 TIM BELKNAP
1982 RUFUS HOWARD
1983 JEFF KING

BOBAS HOFMANAS.
Amerikietis BOBAS HOFMANAS (Bob Hoffman) po antrojo pasaulinio karo buvo žymus tarptautinio lygmens organizatorius, talentingas vadovas, vienas iš oficialaus sunkiosios atletikos sporto pradininkų, kultūrizmo varžybų organizatorius, įvairių sporto žurnalų ir knygų leidėjas.
Kaip ir visi JAV sporto organizatoriai, BOBAS HOFMANAS užsiėmė komercine veikla: treniruoklių projektavimu, gamyba bei prekyba, pirmasis pasaulyje ėmė gaminti maisto papildus sportininkams ir jais prekiauti.
Asmeninių BOBO HOFMANO pastangų dėka kultūrizmas JAV tapo populiariu užsiėmimu.

DANAS LURIS.
Po antrojo pasaulinio karo Amerikos žemyne aktyviai reiškėsi kitas žymus JAV sporto organizatorius, kultūristas DANAS LURIS (Dan Lurie).
DANAS LURIS įkūrė privačią komercinę WBBG (World Body Building Guild) kultūrizmo organizaciją (WBBG veikė 1967-1979 m.), organizavo kultūrizmo mėgėjų ir profesionalų varžybas (tame tarpe ir „Olympus“ turnyrą), dirbo sporto leidyboje.
Ilgą laiką kartu su DANU LURIU bendradarbiavo tokie garsūs to meto tarptautinio lygio sportininkai, kaip HAROLDAS PULAS (Harold Poole), RIKAS VEINAS (Rick Wayne), BILAS GRANTAS (Bill Grant), KRISAS DIKERSONAS (Chris Dickerson), BOJERIS KOU (Boyer Coe), TONIS EMOTAS (Tony Emmott), SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), TONIS PERSONAS (Tony Pearson) ir SERDŽIO OLIVA (Sergio Oliva).
Nežiūrint į neeilinius DANO LURIO organizacinius sugebėjimus, geras iniciatyvas bei įdėtą darbą, jis su savo WBBG organizacija į plačią tarptautinę areną taip ir neiškopė. Beje, DANAS LURIS pirmasis sugalvojo pavadinimą IFBB, kurį vėliau savo organizacijos veikloje naudojo jos vėlesnis savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS.

PERVERSMAS PROFESIONALŲ KULTŪRIZME. KAIP KEPAMOS „FEDERACIJOS“ AMERIKOJE. VINCO MAK MAHONO WBF.
1991 metais JAV buvo įkurta Pasaulinė kultūrizmo federacija (WBF, World Bodybuilding Federation). WBF įkūrė šiuo metu garsus komercinių imtynių turnyrų organizatorius VINCAS MAK MAHONAS (Vincent Kennedy Mc. Mahon).
Kaip įprasta Amerikoje, WBF juridiškai buvo privati komercinė firma. Kaip skelbta tuo metu gausiose spaudos konferencijose, WBF federaciją VINCAS MAK MAHONAS įkūrė tam, kad „pasaulio profesionalaus kultūrizmo komercinėje rinkoje konkuruoti su broliams VEIDERIAMS priklausančiomis IFBB bei „Džo Weider‘s OLYMPIA“ komercinėmis firmomis“.
1991 metais MAK MAHONAS ėmėsi leisti naują kultūrizmo žurnalą „Kultūrizmo gyvenimo būdas“ („Bodybuilding Lifestyles“), kurio paruošimą bei leidybą prižiūrėjo jo pasamdytas garsus JAV profesionalus kultūristas TOMAS PLACAS (Tom Plaz, „The Golden Eagle“).
Po 1990 metų komercinio „Džo Veiderio OLIMPIJA“ („Joe Weider‘s OLYMPIA“) turnyro Čikagoje VINCAS MAK MAHONAS spaudos konferencijoje paskelbė įsteigęs WBF tam, kad „per jo rengiamas naujas varžybas pakelti profesionalų kultūrizmo sportą į neregėtas aukštumas ir duoti profesionaliems sportininkams uždirbti fantastiškus pinigus“. Tuomet TOMAS PLACAS buvo paskelbtas WBF talentų departamento direktoriumi („Director of Talent Development“).
Savo privačios komercinės WBF federacijos veiklą VINCAS MAK MAHONAS pradėjo tuo, kad viliojančiais kontraktais gana nesunkiai susipirko beveik visus geriausius to meto brolių VEIDERIŲ profesionalius kultūristus. Tai buvo ARONAS BEIKERIS, MAIKAS KRIŠTIANAS, VINCAS KAMERFORDAS, DEIVIDAS DERTAS, BERIS DE MEJUS, DŽONAS MORANTAS, DANAS PADILA, TONIS PERSONAS, DŽIMAS KVINAS, MAIKAS KVINAS, EDIS ROBINSONAS, GARIS STRAIDOMAS ir TROJUS CUKOLOTAS (Aaron Baker, Mike Christian, Vince Comerford, David Dearth, Berry Demey, Johnnie Morant, Danny Padilla, Tony Pearson, Jim Quinn, Mike Quinn, Eddie Robinson, Gary Strydom and Troy Zuccolotto). Taip 1991 metais be tokios gausos netektų profesionalių sportininkų komercinis „Džo Veiderio OLIMPIJA“ turnyras pateko ant žlugimo ribos… Negana to, Amerikos sporto specialistai 1991 metų „Džo Veiderio OLIMPIJA“ turnyre pergalę prognozavo tada lyderiaujančiam GARIUI STRAIDOMUI, o šis pabėgo pas MAK MAHONĄ.
Nenuostabu, kad abiejų vykusių VINCO MAK MAHONO komercinių turnyrų čempionu tapo GARIS STRAIDOMAS (1991, 1992 m.).
Nors 1991 metų VINCO MAK MAHONO turnyras komerciškai nebuvo sėkmingas, tačiau ir 1992 metais VINCAS MAK MAHONAS pabandė dar kartą užsidirbti pinigų. Situacijai gerinti jis pasisamdė dar vieną brolių VEIDERIŲ legendinę kultūrizmo profesionalų garsenybę – tai buvo LUISAS FERINIO (Lou Ferrigno). Turnyras vėl nepavyko ir buvo nepelningas. Iškart po antrą kartą komerciškai nevykusio renginio, VINCAS MAK MAHONAS susisekė su privačios IFBB kompanijos savininkais, pranešė, kad jam IFBB sportininkai nebereikalingi ir kad jis nutraukia WBF federacijos veiklą.
Tuomet broliai VEIDERIAI leido savo prasikaltusiems kultūristams sugrįžti atgal. Jiems buvo netgi leista be nuobaudų ir diskvalifikacijų vėl dalyvauti VEIDERIŲ varžybose, tačiau aukštų vietų savo varžybose užimti jiems šeimininkai niekados jau nebeleido.

VEINAS DE MILIJA.
Dar viena žymia JAV kultūrizmo asmenybe buvo VEINAS DE MILIJA (Wayne De Milia). Per visą savo sportinę karjerą jis visada buvo ištikimu brolių VEIDERIŲ bendražygiu, samdomu darbuotoju. Formaliai privataus tarptautinio kultūrizmo profesionalų turnyro „Joe Weider OLYMPIA“ savininko paskirtas IFBB profesionalų lygos direktoriumi, VEINAS DE MILIJA daug metų nuosekliai dirbo rengdamas komercinius profesionalų „Joe Weider OLYMPIA“ turnyrus, įpareigotas DŽO VEIDERIO asmeniškai atrinkdavo dalyvausiančius turnyre sportininkus, sudarydavo su jais sutartis.
DŽO VEIDERIUI pardavus savo komercinį „Joe Weider‘s OLYMPIA“ turnyrą kitam savininkui, VEINAS DE MILIJA naujų turnyro šeimininkų iš darbo buvo atleistas. Protestuodamas, jis iškart 2006 metais įkūrė savo privačią profesionalaus kultūrizmo organizaciją: „Our Pro Division is a corporation that deals with bodybuilding sports entertainment. We are not a sports federation, so we can go to our own set of rules, so to speak. If you are a sports federation, you have to abide by certain rules, according to the Covenant. Because we are a company that will pay taxes, we have a little more leeway“.
VEINAS DE MILIJA ėmėsi JAV ir Anglijoje rengti komercines varžybas, tačiau nesėkmingai. VEINAS DE MILIJA bandė bendradarbiauti su Pasauline WFF-WBBF federacija, tačiau sveikatą pakirtusi rimta liga jį privertė visam palikti sportą.
Pirmą kartą Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) su VEINU DE MILIJA susitiko Niu Jorke (New York City, USA) 1990 metais. Tuomet tarpusavio bendradarbiavimo klausimams spręsti į Niu Jorke vykusį komercinį „Džo Veiderio OLIMPIJA“ („Joe Weider‘s OLYMPIA“) turnyrą asmeninio svečio teisėmis EDMUNDĄ DAUBARĄ pakvietė IFBB komercinės firmos savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS. Niu Jorke vykusių derybų metu EDMUNDO DAUBARO ir BENO VEIDERIO aptarti perspektyviniai planai steigti komercinę bendros veiklos įmonę (Joint-Venture Company), dėl ko tuomet buvo pasirašytas kėtinimų protikolas.
Su istoriniais dokumentais įvairiomis kalbomis galima susipažinti internete tarptautiniame puslapyje www.wff.lt , skaitykite forumo temas „WFF-WBBF Šiaurės Amerikoje“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS.
Dar viena iškilia tarptautinio kultūrizmo asmenybe Amerikoje buvo garsiausias visų laikų kultūristas ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS (Arnold Schwarzenegger).
Nors jau seniai nebedalyvaujantis kultūrizmo varžybose, pasiekęs ypatingo populiarumo per sėkmingus vaidmenis Holivudo kino filmuose, „Austrijos ąžuolu“ („Austrian Oak“) vadinamas ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS visados buvo ir liko už kažkokios konkrečios tarptautinės sportinės organizacinės veiklos tiek JAV, tiek ir pasaulyje.
Pradėjęs sportinę karjerą dalyvaudamas Anglijos visuomeninio sporto klubo NABBA (NNBBA UK, National Ameteur Body Building Association) „Universe“ turnyrais Londone, padedant Austrijos Graco miesto kultūrizmo treneriui KURTUI MARNULUI (Kurt Marnul), remiamas buvusio Austrijos parlamento pirmininko profesoriaus ALFREDO GERSTLO (President Parliament Austria Professor Alfred Gerstl), brolių VEIDERIŲ viliojamas ateities kultūrizmo perspektyvomis, praėjusio šimtmečio septyniasdešimtaisiais metais ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS iškeliavo į Ameriką laimės ieškoti.
To meto Amerikos komercinio kultūrizmo srityje broliai VEIDERIAI ir DŽIMAS MANJONAS (Jim Manion) valdė visa, kas įmanoma. Kultūrizmo rinka, ypatingai komercinė kultūrizmo rinka, buvo užimta.
Tokiomis sąlygomis, po atvykimo iš Europos išgyvenęs JAV daugiau nei dešimt metų, ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžioje ėmėsi tuo metu kuklaus nedidėlio savo asmeninių kultūrizmo varžybų komercinio projekto ir pavadino jį „Arnold Classic“ (dabar tai populiarios tarptautinės varžybos, apimančios per dvidešimt sporto šakų).
Būdamas populiariu kino aktoriumi, sėkmingai vedęs ir taip patekęs į įtakingą KENEDŽIŲ šeimą (The Kennedy Family), ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS tampa Kalifornijos valstijos gubernatoriumi (Governor State California). Tai dar labiau didina jo populiarumą.
Galima sakyti, kad dabartinis ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS, kaip ir visi sėkmingi gyvenimo žmonės, yra kolektyvinis kūrinys. Jam gyvenime labai sekėsi. Sekėsi tuo, kad visada aplink jį buvo reikalingi žmonės, kurių dėka jis tapo tuo, kuo yra dabar. Argi būtų toks gražus gyvenimiškas rezultatas pasiektas be ALFREDO GERSTLO, KURTO MARNULO, brolių VEIDERIŲ ir KENEDŽIŲ šeimos pagelbos?
Priminsime, kad ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS kartu su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras) yra įtrauktas į Danijos Karalystės garbės Knygą (Hall of Fame of the Kingdom of Denmark, 2008).

ROBERTAS KENEDIS.
Ilgą laiko tarpą ryškų vaidmenį JAV kultūrizme vaidino ROBERTAS KENEDIS (Robert Kennedy).
ROBERTAS KENEDIS buvo sėkmingas dailininkas, dailės darbų kolekcionierius, tarptautinio kultūrizmo sporto entuziastas ir teoretikas, organizatorius, leidėjas, daugelio kultūrizmo tematika parašytų knygų autorius (parašė ir išleido penkiasdešimt tris knygas, iš kurių kelios tapo bestseleriais).
Nuo 1974 metų ROBERTAS KENEDIS abiems Amerikos žemynams įvairiomis kalbomis leido populiarų „MuscleMag International“ kultūrizmo žurnalą.

LUISAS CVIKAS.
Kaip ir visi tradiciniai sporto organizatoriai JAV, LUISAS CVIKAS (Louis Zwick) buvo sporto komersantas, savo sportinę komercinę veiklą pradėjęs 1988 metais. Tai buvo 1988 metų išskirtinis iki šiol unikalus tarptautiniis kultūrizmo projektas „TSRS prieš JAV“.
Tada LUISAS CVIKAS stipriai rizikavo, nes, neturėdamas reikiamų lėšų ir patyrimo, apsiėmė skolintais pinigais asmeniškai finansuoti tokį beprecedentinį tarptautinį projektą. Tačiau, pasisekimo atveju LUISAS CVIKAS galėjo gerai uždirbti, parduodamas TSRS filmuotą projekto medžiagą populiariam Amerikoje ESPN televizijos kanalui.
LUISAS CVIKAS Amerikoje trumpalaikiais kontraktais atrinko eilę to meto garsių profesionalių ir mėgėjų kultūristų, pasamdė filmavimo brigadą, dirbusią projekto įgyvendinimo metu, ir visus atsivežė į Rusiją. Tarp LUISO CVIKO atrinktų JAV kultūristų buvo tokie sportininkai, kaip TROJUS CUKOLOTAS, ŽANAS POLIS GIULJAME, DAJANA DENIS, KARLA DANLEP, LAURA BJUDRI, KETI PALJO, DOROTI HERNDON, RENDIS PETERSONAS, REKSAS LETAS (Troy Zuccolotto, Jean Paul Guillaume, Diana Dennis, Carla Dunlap, Laura Beaudry, Cathey Palyo, Dorothy Herndon, Randy Peterson, Rex Letto).
Rusijos Leningrado mieste vykusių varžybų metu LUISAS CVIKAS susipažino ir susidraugavo su dabartiniu Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras), vieninteliu iš visų to meto TSRS kultūrizmo vadovų ir organizatorių gerai mokėjusiu anglų kalbą.
EDMUNDAS DAUBARAS iš Lietuvos į varžybas Rusijoje atvyko drauge su savo auklėtiniu, neseniai tapusiu absoliučiu pirmo oficialaus ir jau TSRS sporto ministerijos (Goskomsport) pripažinto TSRS kultūrizmo čempionato nugalėtoju klaipėdiečiu VIKTORU JUCIU (Viktoras Jucys). Kartu atvyko ir kitas TSRS čempionas šiaulietis ROLANDAS BUČINSKAS (Rolandas Bučinskas). Tuo metu abu lietuviai buvo tikromis garsenybėmis, nes jau ne kartą buvo tapę absoliučiais seniausių pasaulio tradicinių kultūrizmo varžybų tarptautinio „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968 - 2013 m.) turnyro čempionais.
Leningrade filmuotai medžiagai LUISAS CVIKAS norėjo profesionalaus TSRS kultūrizmo specialisto komentaro. Tam LUISAS CVIKAS pasirinko EDMUNDĄ DAUBARĄ. Ne paslaptis, kad visus atvykusius amerikiečius globojo TSRS specialiosios tarnybos ir visi kontaktai su amerikiečiais buvo griežtai kontroliuojami. Iš anksto paslapčia susitaręs su LUISU CVIKU, EDMUNDAS DAUBARAS su VIKTORU JUCIU ir ROLANDU BUČINSKU atsitiktiniu automobiliu staiga „pabėgo“ nuo Rusijos specialiųjų tarnybų globos į priemiestyje esantį kultūrizmo sporto klubą. Kartu atvyko LUISO CVIKO filmavimo brigada. Kultūrizmo klube amerikiečiai paėmė iš EDMUNDO DAUBARO interviu, detaliai nufilmavo VIKTORO JUCIO ir ROLANDO BUČINSKO treniruotes. Vėliau, jau sugrįžę į JAV, minėtame sporto klube filmuotos medžiagos pagrindu amerikiečiai sukūrė kino filmą apie geriausių TSRS kultūristų treniruotes, kurį ne kartą Amerikai parodė ESPN televizija. Beje, neseniai Rusijos NTV televizija kreipėsi į EDMUNDĄ DAUBARĄ istorinės informacijos ir savo laidose naudojo EDMUNDO DAUBARO jiems perduotą minėto kino filmo medžiagą.
1988 metais TSRS sėkmingai LUISO CVIKO Rusijoje pradėti darbai tęsiasi iki šiol. Dabar LUISAS CVIKAS JAV ir pasaulyje dirba realizuodamas eilę populiarių tarptautinių projektų („Fame“, „America Pageant“, „World Fitness Tour“ ir pan.), juos režisuoja, filmuoja ir filmuotą medžiagą parduoda įvairioms televizijos kompanijoms, tame tarpe ir ESPN.
Viename tokių projektų LUISAS CVIKAS pakvietė dalyvauti ir Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ. Tai buvo 2002 metų „Fame“ Europos čempionatas, vykęs Vokietijos Štutgarto (Stuttgart) mieste. Į Štutgartą iš JAV LUISAS CVIKAS atsivežė šešias profesionalias fitneso sportininkes. Apie jų pasirodymą ir sukosi renginys bei visa filmuota medžiaga. Nėra abejonių, kad būtent šios šešios sportininkės ir užėmė pirmas šešias vietas, o visos kitos susirinkusios dalyvės buvo amerikietėms tik statistiniu fonu. Iš viso šio tarptautinio renginio LUISUI CVIKUI reikėjo sukurti filmą, kad parduoti jį ESPN televizijai, tam ir buvo skirtas šis „tarptautinis“ renginys.
EDMUNDUI DAUBARUI bendraujant su kitos JAV esančios privačios tarptautinės sporto organizacijos savininke MIŠELE BOIKO (Meshelle Boyko), tris dešimtmečius rengiančios Amerikoje eilę tarptautinių fitneso renginių, paaiškėjo, kad LUISO CVIKO veikla filmuojant ir parduodant televizijoms filmuotą varžybų medžiagą nėra nauja. Anksčiau LUISAS CVIKAS dirbo tą patį darbą MIŠELES BOIKO komercinėje firmoje, tačiau sumanė svetimas idėjas nukopijuoti ir tą patį darbą daryti savarankiškai vienas be jos.

SERŽAS NUBRETAS.
Žvelgiant per viso pasaulinio kultūrizmo laiko prizmę, galime teigti, kad SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret) buvo antra po ARNOLDO ŠVARCENEGERIO istorine kultūrizmo sporto asmenybe.
Mes visados SERŽĄ NUBRETĄ prisiminsime kaip ryškią pasaulionio kultūrizmo legendą, kaip sėkmingą kino aktorių, kaip artimą ARNOLDO ŠVARCENEGERIO varžybinį draugą ir konkurentą, kaip gerą privačios komercinės IFBB firmos savinino ir prezidento BENO VEIDERIO bičiulį (iki 1974 m.), kaip pirmą IFBB istorijoje tarptautinį šios organizacijos vice prezidentą (1973 - 1974m.).
1976 metais SERŽAS NUBRETAS įkūrė savo asmeninę tarptautinę organizaciją WABBA (World Amateur Body Building Association) ir nuo tada pats tapo įvairių tarptautinių kultūrizmo renginių organizatoriumi.
Atskirais savo gyvenimo etapais SERŽAS NUBRETAS buvo tampriai susijęs su JAV. Amerikoje jis buvo eilę kartų tapęs DANO LURIO WBBG organizuotų tarptautinių „Olimpus“ („Olympus“) turnyrų čempionu. Praėjusio šimtmečio aštuoniasdešimtaisiais metais SERŽAS NUBRETAS pats JAV organizavo jam priklausiusios WABBA pasaulio mėgėjų čempionatą, tačiau tai buvo jo vienintelis bandynas įsiterpti į Amerikos kultūrizmo rinką.

JAV WFF-WBBF.
Taip jau gavosi, kad Pasaulinės WFF-WBBF federacijos oficialūs atstovai JAV nuolatos keičiasi. Priežastys įvairios.
Pirmas į WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionatus Vokietijoje ir Rusijoje JAV nacionalinę rinktinę atvežė BOBAS GRUSKINAS (Bob Gruskin, 2002 - 2004 m.).
Vėliau Pasaulinei WFF-WBBF federacijai kurį laiką JAV atstovavo garsus Šiaurės Amerikos profesionalus kultūristas KRAIGAS TITUSAS (Craig Titus, 2005 m.).
Ilgiausiai JAV nacionalinės WFF-WBBF federacijos ir Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentu išbuvo MAIKLAS GLASAS (Michael Glass, 2005-2010 m.) MAIKLAS GLASAS sėkmingai atstovavo Amerikos kontinentą oficialiose tarptautinėse WFF-WBBF varžybose, ne kartą kartu su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovais dalyvavo oficialiame priėmime Lietuvos Respublikos Seime, tarptautinėse spaudos konferencijose žinių tarnyboje ELTA (Lietuva, 2007, 2008 m.), oficialiame priėmime Tverės srities gubernatoriaus administracijoje (Rusija, 2006 m.). 2006 metais MAIKLAS GLASAS buvo vienas iš pagrindinių organizatorių Mechiko mieste vykusio nacionalinio Meksikos WFF-WBBF čempionato.
Nuo 2011 metų JAV nacionalinei WFF-WBBF federacijai vadovauja garsus Holivudo kino aktorius, sportininkas ROBERTAS MADRIDAS (Robert Madrid).

PASTABA.
Priminsime, kad tuo metu, kai JAV ir pasaulyje kultūrizmo sportas jau seniai buvo įgavęs konkrečius apibrėžtus rėmus, socialistiniame pasaulyje kultūrizmas vystėsi savu originaliu skirtingu keliu. Socialistinio pasaulio šalys užėmė pusę pasaulio teritotijos bei atstovavo didesniai daliai gyventojų. Praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio pakilimą sporte sekė du juodus dešimtmečius trukęs kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo laikotarpis. Būtent tuo laikotarpiu išskirtinę reikšmę suvaidino Klaipėdoje kasmet organizuojami seniausi pasaulyje tradiciniai tarptautiniai kultūrizmo „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968 - 2013 m.) turnyrai, buvę tiek neoficialiais socialistinių šalių pasaulio mėgėjų čempionatais, tiek ir neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu.
Detaliau apie tai skaitykite istorinius straipsnius nuo 1989 metų įvairiomis kalbomis Lietuvoje leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“, Nr. 28, 33, 34) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , žiūrėkite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei istorinėse forumo temose.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
                   
WFF-International Official Information Only
Reply
DĖMESIO. SVARBIOS TARPTAUTINĖS NAUJIENOS.

AUKŠTOS TARPTAUTINĖS PAREIGOS.
Neseniai Slovakijoje vykusio tarptautinio kongreso metu Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) įteikė EHSANUI FARAHIUI (Ehsan Farahi) oficialų liudijimą, skiriant jį JAV nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentu.

KULTŪRIZMO ŽURNALAS „PHYSIQUE MAGAZINE“.
Visą gyvenimą pašventęs kultūrizmo sportui, EHSANAS FARAHIS nuo 2008 metų Arabų šalims leidžia tarptautinį kultūrizmo „PHYSIQUE MAGAZINE“ žurnalą.

KULTŪRIZMO TELEVIZIJA „PHYSIQUE TV“.
2009 metais Arabų šalims įkūręs kultūrizmo televiziją „PHYSIQUE TV“, EHSANAS FARAHIS sėkmingai populiarina kultūrizmo sportą.

AMERIKOS WFF-WBBF FEDERACIJA.
Turintis daug idėjų kultūrizmo vystymui JAV, EHSANAS FARAHIS pasirengęs jau artimiausiu metu Amerikoje rengti stambias WFF-WBBF varžybas.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa.


Attached Files Thumbnail(s)
       
WFF-International Official Information Only
Reply
2013 WFF-WBBF PRO WORLD CUP „NEVSKY CLASSIC“.
RUOŠIASI ATVYKTI AMERIKOS PROFESIONALAI.
Jau antra savaitė Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos profesionalų skyrius veda derybas su dešimčia profesionalių kultūristų iš Kanados. Tarp minėtų profesionalų eilė pasaulio kultūrizmo čempionų.
Garsūs kanadiečiai nori tapti WFF-WBBF profesionalais ir įgyti WFF-WBBF profesionalų kortas. Tam jie skubiai renka Kanados nacionalinę delegaciją, kuri ruošiasi dalyvauti tradiciniame 2013 metų WFF-WBBF kultūrizmo turnyras „NEVSKY CLASSIC INTERNATIONAL“.
Dalyvavimas minėtame turnyre priklauso dabar, ar spės Kanados kultūristai taip gretai pasisukti... Mes suspėtume.

III-as „NEVSKY CLASSIC INTERNATIONAL“.
Jau greitai daug žinomų pasaulio kultūristų susirinks Rusijos Tuloje.
2013 metų lapkričio 30 dieną Tuloje vyks jau trečias tradicinis WFF-WBBF kultūrizmo turnyras „NEVSKY CLASSIC INTERNATIONAL“.
Pagrindinis renginio organizatorius yra žinomas Holivudo aktorius ir režisierius, tris kartus tarptautinio „Universe“ turnyro nugalėtojas, žurnalistų vadinamas „Rusijos Švarcenegeriu“ („Russian Schwarzenegger“) ALEKSANDRAS NEVSKIS.

ALEKSANDRO NEVSKIO INICIATYVA.
ALEKSANDRO NEVSKIO iniciatyva turnyro organizatoriai kruopščiai renka šio išskirtinio renginio dalyvius. Vienu metu vyks dvejos varžybos – vienos sportininkams mėgėjams, o kitos profesionalams. Organizatoriai apmoka renginio dalyviams kelionės ir pragyvenimo išlaidas, o geriausiems profesionaliems kultūristams dar atiteks ir piniginiai prizai.
Varžybose dalyvaus pasaulyje garsūs Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Anglijos, Lenkijos, Slovakijos, Indijos, Irano, Pakistano, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos sportininkai.

INFORMACIJA
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2014. GARSŪS KANADOS KULTŪRISTAI DALYVAUS WFF-WBBF RENGINIUOSE EUROPOJE.
GLOBALUS PROJEKTAS - DABARTINIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ėmėsi globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto: dirbama ruošiant publikacijai apimantį pastaruosius šimtą dvidešimt kultūrizmo istorijos metų didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį “Pasaulio kultūrizmo enciklopedija” („World Bodybuilding Encyclopedia“).

GARSUS KANADOS KULTŪRISTAS.
Ruošiamame leidinyje “Pasaulio kultūrizmo enciklopedija” kartu su 1300 kitų pasaulio nusipelniusių sportininkų minimas ir legendinis dabarties Kanados kultūristas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L.Taylor).
Leidinio “Pasaulio kultūrizmo enciklopedija” („World Bodybuilding Encyclopedia“) informacija:
MARKUSAS TEILORAS (Marcus L.Taylor, Kanada), pasaulio mėgėjų čempionas (2009, 2011 m.).

ARTIMIAUSI KANADIEČIŲ PLANAI.
Kanadietis MARKUSAS TEILORAS neseniai paviešino informaciją, jog dalyvaus artimiausiuose tarptautiniuose Pasaulinės WFF-WBBF federacijos renginiuose Europoje ir Azijoje, tame tarpe ir Rusijoje.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Multiple World Amateur Bodybuilding Champion MARCUS L.TAYLOR (Canada).


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2014. GARSUS KANADOS KULTŪRISTAS VYKS Į SLOVAKIJĄ.
SLOVAKIJOS KURORTE SUSIRINKS GERIAUSIEJI PASAULIO SPORTININKAI.
Neseniai garsus Šiaurės Amerikos WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos sportininkas, du kartus pasaulio mėgėjų čempionas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor, Kanada) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
Pokalbyje aptarti artimiausi tarptautiniai planai, 2014 metų antros pusės tarptautiniai renginiai.
Šiaurės Amerikos kultūristas MARKUSAS TEILORAS patvirtino, kad dalyvaus 2014 metų WFF-WBBF Pasaulio mėgėjų čempionate ir WFF-WBBF Pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ („Amber Prix OLYMPIA“), kurie vyks spalio 5-10 dienomis Slovakijos Brusno Kupele kalnų kurorte.

KANADOS ASASINAS RUOŠIASI VISUS PASAULIO PROFESIONALŲ ČEMPIONATE SUTRIUŠKINTI.
MARKUSAS TEILORAS rašo:
„The King has Arrived to the WBBF! OCT 6-10 watch the 5 ft Assassin Kill Everything Moving on stage!!!!!
Winning is what's on my mind right now! Has anyone seen my rose bearers!!!!!!
I am coming to take the Title! Please Believe it!!!!!! I am focus on the BodyBuilding World Cup and Mr. Universe! This is last year winner I am going to kill him. Trust that! 5ft Assassin Time For Some Action!!!“

MARKUSO TEILORO DARBO GRUPĖ.
MARKUSAS TEILORAS į Slovakiją ruošiasi atsivežti skaitlingą darbinę grupę, kuri fiksuos vykstančius įvykius:
„I am focus IRON MAN MAGAZINE, Victoria Dominguez Ifbb Pro, DSc Edmundas Daubaras, MuscleMagFitness.com, MuscleMag, MUSCLE INSIDER. NO ONE WILL BEAT ME! OCT 6-10 YOU CAN CALL ME MR. UNIVERSE!!!“.

REKLAMINIS WFF-WBBF FEDERACIJOS FILMAS AMERIKOS SPORTO INDUSTRIJOS RINKOJE.
Artimiausiu metu MARKUSAS TEILORAS ruošiasi sukurti reklaminį WFF-WBBF federacijos filmą ir amerikiečiams daugiau papasakoti apie federaciją.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Famous North America Athlete MARCUS L. TAYLOR (Canada).


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2014. JĮ TRENIRAVO SERŽAS NUBRETAS.
GARSUS KANADOS KULTŪRISTAS VYKS Į SLOVAKIJĄ. SLOVAKIJOS KURORTE SUSIRINKS GERIAUSIEJI PASAULIO SPORTININKAI.
Neseniai garsus Šiaurės Amerikos WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos sportininkas, du kartus pasaulio mėgėjų čempionas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor, Kanada) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras). MARKUSAS TEILORAS papasakojo, kad jo sporto karjeros pradžioje jį ilgą laiką treniravo garsusis SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), buvęs nuolatinis ARNOLDO ŠVARCENEGERIO varžybų konkurentas.
Pokalbyje aptarti artimiausi tarptautiniai planai, 2014 metų antros pusės tarptautiniai renginiai.
Šiaurės Amerikos kultūristas MARKUSAS TEILORAS patvirtino, kad dalyvaus 2014 metų WFF-WBBF Pasaulio mėgėjų čempionate ir WFF-WBBF Pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ („Amber Prix OLYMPIA“), kurie vyks spalio 5-10 dienomis Slovakijos Brusno Kupele kalnų kurorte.

PASAULIO ČEMPIONAS PADARYS VISKĄ PERGALEI SLOVAKIJOJE PASIEKTI.
Du kartus pasaulio mėgėjų čempionas amerikietis MARKUSAS TEILORAS rašo:
„DSc Edmundas Daubaras,
I praying for my competition because they know not what they do.
I am one with my Mind and Body focus to do the miraculous.
I am praying, I am working and focusing all my energy in to walking on water!
Mr Universe Oct 10th in Slovakia Brusno Kupele.
Stand for the cause, fall from the causes. Now does this mean more then this did before. Or did it mean more before. I am soaking up reality after each set. I'm trying to stay afloat while my competition dream chase! I promise you all Oct 10th I will walk on water!!!“

KANADOS ASASINAS RUOŠIASI VISUS PASAULIO PROFESIONALŲ ČEMPIONATE SUTRIUŠKINTI.
MARKUSAS TEILORAS rašo:
„The King has Arrived to the WBBF! OCT 6-10 watch the 5 ft Assassin Kill Everything Moving on stage!!!!!
Winning is what's on my mind right now! Has anyone seen my rose bearers!!!!!!
I am coming to take the Title! Please Believe it!!!!!! I am focus on the BodyBuilding World Cup and Mr. Universe! This is last year winner I am going to kill him. Trust that! 5ft Assassin Time For Some Action!!!“

MARKUSO TEILORO DARBO GRUPĖ.
MARKUSAS TEILORAS į Slovakiją ruošiasi atsivežti skaitlingą darbinę grupę, kuri fiksuos vykstančius įvykius:
„I am focus IRON MAN MAGAZINE, Victoria Dominguez Ifbb Pro, DSc Edmundas Daubaras, MuscleMagFitness.com, MuscleMag, MUSCLE INSIDER. NO ONE WILL BEAT ME! OCT 6-10 YOU CAN CALL ME MR. UNIVERSE!!!“.

REKLAMINIS WFF-WBBF FEDERACIJOS FILMAS AMERIKOS SPORTO INDUSTRIJOS RINKOJE.
Artimiausiu metu MARKUSAS TEILORAS ruošiasi sukurti reklaminį WFF-WBBF federacijos filmą ir amerikiečiams daugiau papasakoti apie federaciją.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Famous North America Athlete, two times World Champion MARCUS L. TAYLOR (Canada).


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2014. WFF-WBBF PASAULIO PROFESIONALŲ ČEMPIONATAS „GINTARINIO PRIZO OLIMPIJA“. PASIVAIKŠČIOKIM VANDENS PAVIRŠIUMI!
SLOVAKIJOJE SUSIRINKS GERIAUSI PASAULIO PROFESIONALAI.
Neseniai pasakojome, kad garsus Šiaurės Amerikos WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos sportininkas, du kartus pasaulio mėgėjų čempionas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor, Kanada) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
Jo planai ateičiai rimti ir ambicingi:

„My goal, my competition Serge Nubret.
To my Coach I have to say that, I am taking all of the lessons you have taught and push them to that next level. I am introducing and new style of training Called the SN 120 Training Method. Scientific Neurological 120 days to fit Training Method.
I will be using the training method all the way to the WFF-WBBF World Pro Championship „Amber Prix OLYMPIA“.
This show is for you big guy.
I am going to show the bodybuilding world.
True Art at it highest form!
Lets Walk On Water!!!“
„It is only right that My last show will be the place where my mentor and coach became a legend! Did I tell you I am going no short of this!!!!! Oct 10 I am walking on water!!!“

2014. JĮ TRENIRAVO SERŽAS NUBRETAS. GARSUS KANADOS KULTŪRISTAS VYKS Į SLOVAKIJĄ.
MARKUSAS TEILORAS papasakojo, kad jo sporto karjeros pradžioje jį ilgą laiką treniravo garsusis SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), buvęs nuolatinis ARNOLDO ŠVARCENEGERIO varžybų konkurentas.
Šiaurės Amerikos kultūristas MARKUSAS TEILORAS patvirtino, kad dalyvaus 2014 metų WFF-WBBF Pasaulio mėgėjų čempionate ir WFF-WBBF Pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ („Amber Prix OLYMPIA“), kurie vyks spalio 5-10 dienomis Slovakijos Brusno Kupele kalnų kurorte.

PASAULIO ČEMPIONAS PADARYS VISKĄ PERGALEI SLOVAKIJOJE PASIEKTI.
Du kartus pasaulio mėgėjų čempionas amerikietis MARKUSAS TEILORAS rašo:
„DSc Edmundas Daubaras,
I praying for my competition because they know not what they do.
I am one with my Mind and Body focus to do the miraculous.
I am praying, I am working and focusing all my energy in to walking on water!
Mr Universe Oct 10th in Slovakia Brusno Kupele.
Stand for the cause, fall from the causes. Now does this mean more then this did before. Or did it mean more before. I am soaking up reality after each set. I'm trying to stay afloat while my competition dream chase! I promise you all Oct 10th I will walk on water!!!“

KANADOS ASASINAS RUOŠIASI VISUS PASAULIO PROFESIONALŲ ČEMPIONATE SUTRIUŠKINTI.
MARKUSAS TEILORAS rašo:
„The King has Arrived to the WBBF! OCT 6-10 watch the 5 ft Assassin Kill Everything Moving on stage!!!!!
Winning is what's on my mind right now! Has anyone seen my rose bearers!!!!!!
I am coming to take the Title! Please Believe it!!!!!! I am focus on the BodyBuilding World Cup and Mr. Universe! This is last year winner I am going to kill him. Trust that! 5ft Assassin Time For Some Action!!!“

MARKUSO TEILORO DARBO GRUPĖ.
MARKUSAS TEILORAS į Slovakiją ruošiasi atsivežti skaitlingą darbinę grupę, kuri fiksuos vykstančius įvykius:
„I am focus IRON MAN MAGAZINE, Victoria Dominguez Ifbb Pro, DSc Edmundas Daubaras, MuscleMagFitness.com, MuscleMag, MUSCLE INSIDER. NO ONE WILL BEAT ME! OCT 6-10 YOU CAN CALL ME MR. UNIVERSE!!!“.

REKLAMINIS WFF-WBBF FEDERACIJOS FILMAS AMERIKOS SPORTO INDUSTRIJOS RINKOJE.
Artimiausiu metu MARKUSAS TEILORAS ruošiasi sukurti reklaminį WFF-WBBF federacijos filmą ir amerikiečiams daugiau papasakoti apie federaciją.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Famous North America Athlete, two times World Champion MARCUS L. TAYLOR (Canada).


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2014. GEITAI REKLAMINIS FILMAS AMERIKOJE PRISTATYS WFF-WBBF FEDERACIJĄ.
REKLAMINIS WFF-WBBF FEDERACIJOS FILMAS AMERIKOS SPORTO INDUSTRIJOS RINKOJE.
Propaguodamas savo asmeninį pasirodymą 2014 metų WFF-WBBF Pasaulio mėgėjų ir profesionalų čempionate, artimiausiu metu MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor, Kanada) ruošiasi sukurti keletą reklaminų WFF-WBBF federacijos filmų ir amerikiečiams daugiau papasakoti apie Pasaulinę WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federaciją.
Pasak jo, pirmasis WFF-WBBF reklaminis filmas sporto industrijos rinkoje pasirodys po dviejų savaičių.

JĮ TRENIRAVO SERŽAS NUBRETAS. SLOVAKIJOS KURORTE SUSIRINKS GERIAUSIEJI PASAULIO SPORTININKAI.
Neseniai garsus Šiaurės Amerikos WFF-WBBF federacijos sportininkas, du kartus pasaulio mėgėjų čempionas MARKUSAS TEILORAS kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras). MARKUSAS TEILORAS papasakojo, kad jo sporto karjeros pradžioje jį ilgą laiką treniravo garsusis SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), buvęs nuolatinis ARNOLDO ŠVARCENEGERIO varžybų konkurentas.
Pokalbyje aptarti artimiausi tarptautiniai planai, 2014 metų antros pusės tarptautiniai renginiai.
Šiaurės Amerikos kultūristas MARKUSAS TEILORAS patvirtino, kad dalyvaus 2014 metų WFF-WBBF Pasaulio mėgėjų čempionate ir WFF-WBBF Pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ („Amber Prix OLYMPIA“), kurie vyks spalio 5-10 dienomis Slovakijos Brusno Kupele kalnų kurorte.

PASAULIO ČEMPIONAS PADARYS VISKĄ PERGALEI SLOVAKIJOJE PASIEKTI.
Du kartus pasaulio mėgėjų čempionas amerikietis MARKUSAS TEILORAS rašo:
„DSc Edmundas Daubaras,
I praying for my competition because they know not what they do.
I am one with my Mind and Body focus to do the miraculous.
I am praying, I am working and focusing all my energy in to walking on water!
Mr Universe Oct 10th in Slovakia Brusno Kupele.
Stand for the cause, fall from the causes. Now does this mean more then this did before. Or did it mean more before. I am soaking up reality after each set. I'm trying to stay afloat while my competition dream chase! I promise you all Oct 10th I will walk on water!!!“

KANADOS ASASINAS RUOŠIASI VISUS PASAULIO PROFESIONALŲ ČEMPIONATE SUTRIUŠKINTI.
MARKUSAS TEILORAS rašo:
„The King has Arrived to the WBBF! OCT 6-10 watch the 5 ft Assassin Kill Everything Moving on stage!!!!!
Winning is what's on my mind right now! Has anyone seen my rose bearers!!!!!!
I am coming to take the Title! Please Believe it!!!!!! I am focus on the BodyBuilding World Cup and Mr. Universe! This is last year winner I am going to kill him. Trust that! 5ft Assassin Time For Some Action!!!“

MARKUSO TEILORO DARBO GRUPĖ.
MARKUSAS TEILORAS į Slovakiją ruošiasi atsivežti skaitlingą darbinę grupę, kuri fiksuos vykstančius įvykius:
„I am focus IRON MAN MAGAZINE, Victoria Dominguez Ifbb Pro, DSc Edmundas Daubaras, MuscleMagFitness.com, MuscleMag, MUSCLE INSIDER. NO ONE WILL BEAT ME! OCT 6-10 YOU CAN CALL ME MR. UNIVERSE!!!“.

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
PHOTO: Famous North America Athlete, two times World Champion MARCUS L. TAYLOR (Canada).


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2014. MEKSIKOS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
2015 METAMS MEKSIKA NUSITEIKUSI OPTIMISTIŠKAI.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinė gavo informaciją iš Meksikos.
Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos viceprezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras) ir patvirtino, kad Meksikos nacionalinė rinktinė dalyvaus 2015 metų tarptautiniuose WFF-WBBF renginiuose.
Atstovaudamas Meksiką MANUELIS SOLANAS dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008, 2009 m.) ir tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2007, 2008, 2009 m.)

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

PHOTO: Vice President WFF-WBBF North America MANUEL SOLANO (Mexico)


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
(11-22-2014, 10:48 AM)WFF-WBBF secretary service Wrote: 2014. MEKSIKOS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
2015 METAMS MEKSIKA NUSITEIKUSI OPTIMISTIŠKAI.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinė gavo informaciją iš Meksikos.
Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos viceprezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras) ir patvirtino, kad Meksikos nacionalinė rinktinė dalyvaus 2015 metų tarptautiniuose WFF-WBBF renginiuose.
Atstovaudamas Meksiką MANUELIS SOLANAS dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008, 2009 m.) ir tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2007, 2008, 2009 m.)

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

PHOTO: Vice President WFF-WBBF North America MANUEL SOLANO (Mexico)


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2015. LIŪDNOS NAUJIENOS IŠ AMERIKOS.
KULTŪRISTĄ PRISIMINS DAUGELIS ATLETŲ.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos būstinė sulaukė liūdnų naujienų iš JAV.
Staiga šį pasaulį paliko žinomas JAV neįgalus kultūristas DŽEISONAS GRIRAS (Jason Greer).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

PHOTO: USA Wheel-Chair Bodybuilder JASON GREER.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2015. JĮ TRENIRAVO LEGENDINIS SERŽAS NUBRETAS.
GARSUS KANADOS KULTŪRISTAS ATVYKS Į LIETUVĄ. RUDENĮ LIETUVOJE SUSIRINKS GERIAUSIEJI PASAULIO SPORTININKAI.
Neseniai garsus Šiaurės Amerikos WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos sportininkas, du kartus pasaulio mėgėjų čempionas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor, Kanada) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
MARKUSAS TEILORAS papasakojo, kad jo sporto karjeros pradžioje jį ilgą laiką treniravo garsusis SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret), tuo metu buvęs nuolatinis ARNOLDO ŠVARCENEGERIO varžybų konkurentas.
Pokalbyje aptarti artimiausi tarptautiniai planai, 2015 metų antros pusės tarptautiniai renginiai.
Šiaurės Amerikos kultūristas MARKUSAS TEILORAS patvirtino, kad dalyvaus 2015 metų WFF-WBBF Pasaulio taurės pirmenybėse (spalio 10 d., Kaunas) ir WFF-WBBF Pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ („Amber Prix OLYMPIA“, spalio 11 d., Klaipėda).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

PHOTO: Famous North America Athlete, two times World Champion MARCUS L. TAYLOR (Canada).


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2015. GARSUS JAV KULTŪRISTAS ATVYKS Į LIETUVĄ NUDŽIUGINTI LENDĄ MUREY.
LIETUVOJE VĖL SUSIRINKS GERIAUSIEJI PASAULIO SPORTININKAI.
Neseniai garsus Šiaurės Amerikos WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos sportininkas, du kartus pasaulio mėgėjų čempionas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor, JAV) kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
Pokalbyje aptarti artimiausi tarptautiniai planai, 2015 metų antros pusės tarptautiniai renginiai.
Šiaurės Amerikos kultūristas MARKUSAS TEILORAS patvirtino, kad dalyvaus 2015 metų WFF-WBBF Pasaulio mėgėjų taurės pirmenybėse ir WFF-WBBF Pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ („Amber Prix OLYMPIA“), kurie vyks spalio 10-11 dienomis Kaune ir Klaipėdoje. Savo pasiekimais Lietuvoje jis tikisi nudžiuginti savo tetą daugkartinę tarptautinio profesionalų turnyro „Džo Veiderio Olimpija“ („Joe Weider‘s Olympia“) čempionę LENDĄ MUREI (Lenda Murray):

„I promise Auntie Lenda Murray I am going to nail this pose next at Wbbf-Wff WFF - WBBF International Mr Universe in Lithuania Oct 11th!
See you at the B Monsta Athletics and Fitness Booth Lenda Murray Detroit Classic in Detroit MI August 29th!
Can't wait to get in a training session with you training me on film!
Love ya see you soon!
Tanesha Stephens- Taylor and DSc Edmundas Daubaras Oct 11th it's on!“

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2015. JAV KULTŪRISTAI SIEKIA WFF-WBBF OLIMPIJOS TITULO.
KREIPIMASIS Į FEDERACIJOS PREZIDENTĄ.
2015 metų rugpjūtyje į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras) kreipėsi JAV kultūristas BRANDONAS LIRIO (Brandon Lirio). Pasak jo, eilė žinomų JAV kultūristų profesionalų norėtų dalyvauti 2015 metų WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ (Pro World Championship „Amber Prix OLYMPIA“). Vyksta derybos dėl amerikiečių dalyvavimo varžybose sąlygų.

JAV KULTŪRISTAI LIETUVOJE.
Kitas garsus JAV kultūristas MARKUSAS TEILORAS (Marcus L. Taylor) jau patvirtino savo dalyvavimą WFF-WBBF pasaulio mėgėjų taurės pirmenybėse Kaune (spalio 10 d.) ir WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ Klaipėdoje (spalio 11 d.).

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2016. Į PASAULINĖS FEDERACIJOS PREZIDENTĄ KREIPĖSI JAV NABBA VADOVAS.
JAV KULTŪRISTAI NORI BENDRADARBIAUTI.
Neseniai į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)   federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ  (DSc. Edmundas Daubaras) kreipėsi garsus JAV kultūristas profesionalas, šiuo metu vadovaujantis JAV nacionalinei NABBA (National Amateur Body Building Association) organizacijai, EDIS ROBINSONAS (Eddie Robinson).
NABBA organizacija šoke – juk EDŽIO ROBINSONO  asmenyje amerikiečiai nori kartu su Pasauline WFF-WBBF federacija surengti JAV profesionalių kultūristų turnyrą.
Derybos su amerikiečiais tęsiasi.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University.
 
PHOTO: Famous USA Pro Bodybuilder EDDIE ROBINSON. 


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2016. ŠIAURĖS AMERIKOS  SPORTININKAI VĖL ATVYKS Į EUROPĄ.
AMERIKA IR TOLIAU STEBINA EUROPIEČIUS.
Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija užsiima tarptautine veikla nuo 1968 metų (greitai švęsime penkiasdešimtmetį!). Šiandien WFF-WBBF vienija 123 šalis - nares, atstovaujančias visus kontinentus. Pasaulinė WFF-WBBF federacija įvairiose šalyse kasmet organizuoja per 60 tarptautinių renginių.
Neseniai  Pietų Amerikos WFF-WBBF federacijos prezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano) informavo, kad garsūs Šiaurės Amerikos sportininkai dalyvaus 2016 metų tarptautiniuose renginiuose Europoje.
Tradiciškai netgi WFF-WBBF Europos čempionatas yra atviras kitų kontinentų sportininkams.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.
 
PHOTO:  President WFF-WBBF North America MANUEL SOLANO (Mexico).


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
World Fitness Federation.
World Body Building Federation.
(tarptautinė veikla nuo 1968 m., 125 šalys-narės atstovaujančios visus kontinentus, įvairiose šalyse per 60 kasmetinių tarptautinių renginių).
2016. ŠIAURĖS AMERIKOS WFF-WBBF ČEMPIONATAS.
AMERIKEIČIAI RENGIASI LIETUVOJE VYKSIANČIAM PASAULIO ČEMPIONATUI.
2016 metų spalio 14-16 dienomis   Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)     federacija Lietuvoje organizuos eilę stambių tarptautinių renginių.
Neseniai Šiaurės Amerikos WFF-WBBF federacijos vadovai informavo apie rengiamą 2016 metų Šiaurės Amerikos čempionatą ir Šiaurės Amerikos šalių nacionalinių rinktinių ketinimus dalyvauti Kaune vyksiančiame WFF-WBBF pasaulio čempionate.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU).


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2017. PASAULINĖS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
WFF-WBBF PREZIDENTO KANADOJE PASKYRIMAS.
Šiuo metu Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)   federacija vienija nacionalines organizacijas iš 129 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus.
Neseniai, rekomendavus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vice prezidentui LALITUI SONIUI (Lalit Soni), Kanados nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentu patvirtintas HARPRITAS DEORAS (Harpreet Deora).
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2018. ŠIAURĖS AMERIKOS  SPORTININKAI VĖL ATVYKS Į EUROPĄ.
AMERIKA IR TOLIAU STEBINA EUROPIEČIUS.
Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija užsiima tarptautine veikla nuo 1968 metų. Šiandien WFF-WBBF vienija 129 šalis - nares, atstovaujančias visus kontinentus. Pasaulinė WFF-WBBF federacija įvairiose šalyse kasmet organizuoja per 60 tarptautinių renginių.
Neseniai  Pietų Amerikos WFF-WBBF federacijos prezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano) informavo, kad garsūs Šiaurės Amerikos sportininkai dalyvaus 2018 metų tarptautiniuose renginiuose Europoje.
Tradiciškai netgi WFF-WBBF Europos čempionatas yra atviras kitų kontinentų sportininkams.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt), WPSF World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2018. GARBINGAS AMERIKOS APDOVANOJIMAS.
MES ŽENGIAME PIRMYN!
2018 metų gegužės mėnesį Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) už produktyvią tarptautinę visuomeninę veiklą buvo apdovanotas Amerikos garbės ženklu.
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).


Attached Files Thumbnail(s)
           
Reply
2019. MEKSIKOS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
2019 METAIS MEKSIKA RENGS ATVIRĄ AMERIKOS ČEMPIONATĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos būstinė gavo informaciją iš Meksikos.
Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano)  kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
RIMTI IŠŠŪKIAI AMERIKAI.
MANUELIS SOLANAS  patvirtino, kad 2019 metų spalio mėnesį Meksikos Akapulko kurortiniame mieste bus organizuotas atviras Amerikos kontinento čempionatas.
PRIEŠISTORIJA.
Atstovaudamas Meksiką MANUELIS SOLANAS dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008, 2009 m.) ir tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2007, 2008, 2009 m.)
 
PASAULINĖS FEDERACIJOS VADOVAI VYKS Į MEKSIKĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF federacijos sekretoriatas paskelbė informaciją, kad federacijos vadovai planuoja dalyvauti 2019 metų Amerikos čempionate Akapulke.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt ), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.
WFF-International Official Information Only
Reply
2019. MEKSIKOS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
2019 METAIS MEKSIKA RENGS ATVIRĄ AMERIKOS ČEMPIONATĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos būstinė gavo informaciją iš Meksikos.
Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano)  kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
RIMTI IŠŠŪKIAI AMERIKAI.
MANUELIS SOLANAS  patvirtino, kad 2019 metų spalio mėnesį Meksikos Akapulko kurortiniame mieste bus organizuotas atviras Amerikos kontinento čempionatas.
PRIEŠISTORIJA.
Atstovaudamas Meksiką MANUELIS SOLANAS dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008, 2009 m.) ir tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2007, 2008, 2009 m.)
 
PASAULINĖS FEDERACIJOS VADOVAI VYKS Į MEKSIKĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF federacijos sekretoriatas paskelbė informaciją, kad federacijos vadovai planuoja dalyvauti 2019 metų Amerikos čempionate Akapulke.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt ), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2019. MEKSIKOS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
2019 METAIS MEKSIKA RENGS ATVIRĄ AMERIKOS ČEMPIONATĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos būstinė gavo informaciją iš Meksikos.
Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano)  kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
RIMTI IŠŠŪKIAI AMERIKAI.
MANUELIS SOLANAS  patvirtino, kad 2019 metų spalio mėnesį Meksikos Akapulko kurortiniame mieste bus organizuotas atviras Amerikos kontinento čempionatas.
PRIEŠISTORIJA.
Atstovaudamas Meksiką MANUELIS SOLANAS dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008, 2009 m.) ir tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2007, 2008, 2009 m.)
 
PASAULINĖS FEDERACIJOS VADOVAI VYKS Į MEKSIKĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF federacijos sekretoriatas paskelbė informaciją, kad federacijos vadovai planuoja dalyvauti 2019 metų Amerikos čempionate Akapulke.
 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt ), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
World Fitness Federation (WFF-International).
World Body Building Federation (WBBF-International).
NORTH AMERICA CHAMPIONSHIP.
November 2-3, 2019, Acapulco, Mexico.
President WFF-WBBF North America MANUEL SOLANO presents the 2019 WFF-WBBF North America Championship that will be held in Acapulco resort, Mexico.
INFORMATION.
More detailed information on the International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt ), WPSF World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
2019. MEKSIKOS WFF-WBBF FEDERACIJOS INFORMACIJA.
2019 METAIS MEKSIKA RENGS ATVIRĄ AMERIKOS ČEMPIONATĄ.
Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos būstinė gavo informaciją iš Meksikos.
Šiaurės Amerikos kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentas meksikietis MANUELIS SOLANAS (Manuel Solano)  kalbėjosi su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras).
RIMTI IŠŠŪKIAI AMERIKAI.
MANUELIS SOLANAS  patvirtino, kad 2019 metų spalio mėnesio 2-3 dienomis Meksikos Akapulko kurortiniame mieste bus organizuotas atviras Amerikos kontinento čempionatas.
PRIEŠISTORIJA.
Atstovaudamas Meksiką MANUELIS SOLANAS dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008, 2009 m.) ir tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2007, 2008, 2009 m.)
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt ), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2020. PASAULIO KULTŪRIZMO ENCIKLOPEDIJA.
PRISTATOME ABSOLIUČIUS A.A.U. „Mr. America“ TURNYRO NUGALĖTOJUS.
 Pasaulinė kultūrizmo federacija W.F.F. – W.B.B.F. (World Fitness Federation, World Body Building Federation) šiandien vienija 135 šalis – nares, kurios atstovauja visus kontinentus. Pasaulinė W.F.F. – W.B.B.F. federacija kasmet įvairiose šalyse organizuoja apie 60 tarptautinių mėgėjų ir profesionalų renginių ir juridine oficialaus sporto prasme yra neabejotina kultūrizmo lyderė pasaulyje.
Sutapo, kad vainikuojanti savo penkis dešimtmečius trunkančią sportinę veiklą, Pasaulinė W.F.F. – W.B.B.F. federacija ėmėsi neturinčio precedento  globalaus tarptautinio kultūrizmo projekto:  kruopščiai dirbama ruošiant publikacijai didžiulės apimties išsamų istorinį sporto leidinį  “Pasaulinio kultūrizmo enciklopedija” („World Bodybuilding Encyclopedia“).
 
 A.A.U. “MR. AMERICA” TURNYRAI.
Šiame enciklopedijos priede pateikiame „Mėgėjiškos atletų sąjungos“ (A.A.U., „Amateur Athletic Union“) organizacijos „Mr. America“ turnyro absoliučių nugalėtojų sąrašą. A.A.U., kuri buvo įkurta 1888 metais, jungė įvairias sporto šakas. A.A.U. sunkiosios atletikos padalinio vienas organizatorių, vadovų ir rėmėjų BOBAS HOFMANAS (Bob Hoffman) 1939 metais organizavo „Mr. America“ kultūrizmo turnyrą. Dažniausiai minėtas turnyras buvo organizuojamas kartu su A.A.U. sunkiosios atletikos varžybomis. 1939 metų „Mr. America“, kaip ir sekančių 1940 metų varžybos, kai absoliučiu nugalėtoju tapo BOBO HOFMANO mokinys sunkiaatletis DŽONAS GRIMEKAS (John Grimek), nebuvo dabarties supratimu kultūristiškomis varžybomis. Jose dalyvavo sunkiaatlečiai, imtynininkai bei įvairių kitų sporto šakų atstovai. 1939 metais A.A.U. „Mr. America“ turnyre absoliutaus nugalėtojo nerinko, todėl visur minimi du čempionai, nugalėję atskirose kategorijose: BERTAS GUDRICHAS (Bert Goodrich) ir ROLANDAS ESMEIKERIS (Roland Essmaker). 1940 metų DŽONO GRIMEKO pergalė iš esmės pakeitė iki tol buvusius kultūrizmo varžybų standartus. Visi sporto organizatoriai, treneriai ir patys sportininkai suprato, kad tam, kad laimėti A.A.U. „Mr. America“ varžybas, reikėjo būti panašiu į DŽONĄ GRIMEKĄ, turėti jo lygmens raumenis, sportuoti ir ruoštis varžyboms pagal panašią metodiką, kurią naudojosi čempionas. 1941 metų pakartotina DŽONO GRIMEKO pergalė A.A.U. „Mr. America“ turnyre tik patvirtino šiuos teiginius. Beje, siekiant suteikti galimybes kitiems sportininkams laimėti „Mr. America“ varžybas, 1941 metais A.A.U. organizacija priėmė sprendimą, kad kartą tapęs absoliučiu čempionu, kultūristas nebeturi teisės vėl dalyvauti šiose varžybose.
Tradicinis A.A.U. „Mr. America“ turnyras buvo tęsiamas iki 1999 metų. 1982 metais Amerikoje savo veiklą pradėjo Nacionalinis fizinės kultūros komitetas (N.P.C., National Physique Committee). Kultūristams A.A.U. „Mr. America“ titulas žemyne turėjo ypatingą reikšmę, jis buvo prestižinis. Nenuostabu, kad ir kitos Amerikos kultūrizmo organizacijos, sekdamos ir mėgdžiodamos A.A.U., irgi organizavo varžybas tuo pačiu pavadinimu, pavyzdžiui, 1946 metais įsteigta broliams BENUI ir DŽO VEIDERIAMS (Ben and Joe Weider brothers) priklausanti I.F.B.B. komercinė firma.
Vėliau, 1980 metais A.A.U. pradėjo organizuoti „Miss America“ varžybas ir moterims. 

Absoliutūs A.A.U. “Mr. America” čempionai
Year, Name.
1939, GOODRICH BERT
1939, ESSMAKER ROLAND
1940, GRIMEK JOHN
1941, GRIMEK JOHN
1942, LEIGHT FRANK
1943, BACON JULES
1944, STANKO STEVE
1945, ROSS CLANCY
1946, STEPHEN ALAN
1947, REEVES STEVE
1948, EIFERMAN GEORGE
1949, DELLINGER JACK
1950, FARBOTNIK JOHN
1951, HILLIGEN RAY
1952, PARK JIM
1953, PEARL BILL
1954, DUBOIS DICK
1955, KLISANIN STEVE
1956, SCHAEFER RAY
1957, LACY RON
1958, SANSONE TOM
1959, JOHNSON HARRY
1960, LERILLE LOYD
1961, RUTLEDGE RAY
1962, ABENDA JOE
1963, WEAVER VERN
1964, VASILEF VAL
1965, DANIELS JERRY
1966, GAJDA BOB
1967, TINERINO DENNIS
1968, HAISLOP JIM
1969, COE BOYER
1970, DICKERSON CHRIS
1971, VIATOR CASEY
1972, MICHALIK STEVE
1973, MORRIS JIM
1974, THOMPSON RON
1975, ADRIAN DALE
1976, SZKALAK KAL
1977, JOHNS DAVE
1978, PEARSON TONY
1979, MENTZER RAY
1980, LEONARD GARY
1981, BELKNAP TIM
1982, HOWARD RUFUS
1982, HANEY LEE (N.P.C.)
1983, KING JEFF
1983, PARIS BOB (N.P.C.)
1984, MAEKO JOE
1985, ANTORINO MICHAEL
1986, KNERR GLEN
1987, BARRETA RICHARD
1988, NORBERG WILLIAM
1989, DU FRESNE MATT
1990, MILLER PETER
1991, DE ANGELIS JOE
1992, SCARCELLA BILLY
1993, HOTHAFT ANDREW
1994, SIVERT TERENCE
1995, HAIRSTON DOUG
1996, RIESER BILL
1997, DAVEY BILL
1998, CAMPBELL HARWEY
1999, TRACEY DORSEY.  

 
INFORMACIJA.
Detalesnė informacija globaliame tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
W.F.F. - W.B.B.F. International
PROFESSIONAL COMPETITORS
(2004-2020)
No. Cert., Athlete's Name, Country.
20-001 Julija Magilinskaja Lithuania
19-001 Ulku Ece Erturk Turkey
19-002 Celal Orhan Bozkurt Turkey
19-003 Tareq Ahmet Mohammed Turkey
19-004 Olga Kolesova Lithuania
19-005 Moumita Mazumder India
19-006 Zina Usikova Belarus
19-007 Arkadiusz Demidowicz Poland
19-008 Aleksandr Pulbere Russia
19-009 Alex Dunnett UK
19-010 Ema Miliauskiene Lithuania
18-001 Golab Rabha India
18-002 Nerina Broggia Argentina
18-003 Oksana Filimonova Estonia
18-004 Amirhossein Pourezzat Malaysia
18-005 Maik Thies Germany
18-006 Tolga Murat Balikci Turkey
18-007 Vipnesh Kumar India
18-008 Igor Artemjev Russia
18-009 Valentina Zabiiaka Russia
18-010 Evelina Stulginskaite Lithuania
18-011 Hollie Jade Feeney UK
18-012 Hanna Kristina Skytta Finland
18-013 Ricardo Cordeiro Fernandes Brazil
18-014 Lilija Shcheklanova Russia
18-015 Burcin Bayraktar Turkey
18-016 Anas Nahhas Turkey
18-017 Nadir Kassab Turkey
18-018 Mohammad Maragheh Iran
18-019 Kalimorad Morteza Siah Iran
18-020 Hossin Reza Poor Iran
18-021 Tajik Gholam Reza Iran
18-022 Vahid Ashori Iran
18-023 Ali Moieni Iran
18-024 Hamid Solati Thailand
18-025 Mohammad Ali Norozkhan Iran
18-026 Shagmai Kushan India
17-013 Jason Flechner Germany
17-012 Sandro Piccirillo Germany
17-011 Hugo Rafael Brazil
17-010 Sergeii Iatsiuk Ukraine
17-009 Marcos Oloveira Dumont Brazil
17-008 Eduard Sevcenko Latvia
17-007 Marina Legenzova Lithuania
17-006 Jana Zykiene Lithuania
17-005 Evgenij Baishev Russia
17-004 Rahul Joshi India
17-003 Anita Lakatos Serbia
17-002 Ugne Kukyte Lithuania
17-001 Sandra Mockute Lithuania
16-010 Jorg Fuchs Germany
16-009 Vilma Naruse Lithuania
16-008 Asta Butkute Lithuania
16-007 Jannie Coetzee South Africa
16-006 Liudmila Kakaulina Russia
16-005 Christopher Mewes Germany
16-004 Katja Bongart Germany
16-003 Marina Putzinger Germany
16-002 Arslanel Ödül Turkey
16-001 Souto Glayson Brazil
15-004 Marina Vlasova Russia
15-003 Liudmila Senciugova Russia
15-002 Sintia Katkevica Latvia
15-001 Sylvester James Scotland-Nigeria
14-007 Andrej Choroneko Belarus
14-006 Andrej Rumiancev Estonia
14-005 Leonor Greffel Denmark-Mozambique
14-004 Jelena Kursanova Russia
14-003 Sean Fergusson UK
14-002 Jagjeet Singh India
14-002 Roberto Reinaldo Portugal-UK
14-001 Evelyn Dirocie Belgium
13-005 Olga Samak Belarus
13-004 Reza Bagherzadeh Iran
13-003 Jelena Volkova Russia
13-002 John Leslie South Africa
13-001 Nikolaj Vorobjov Russia
12-009 Svetlana Pugacheva Russia
12-008 Kristina Narbutaityte Lithuania
12-007 Sergej Kostel Belarus
12-006 Reza Rezaei Iran
12-005 Andrzej Rak Poland
12-004 Andrzej Brzezinski Poland
12-003 Marieta Zigalova Slovakia
12-002 Marosz Kanas Slovakia
12-001 Dalvaniza Aquino Brazil
11-016 Elizabeth Van Den Merve South Africa
11-015 Suzanna Lemmer South Africa
11-014 Marina Bekojeva Russia
11-013 Svetlana Agalarova Russia
11-012 Arora Rajesh India
11-011 Ali Mahdi Iran
11-010 Andrius Pauliukevicius Lithuania
11-009 Aleksandr Borsan Belarus
11-008 Fernando Sardinha Brazil
11-007 Mohsen Choranevis Iran
11-006 Navtej Singh India
11-005 Shameen Adams South Africa
11-004 Crecky Chaves Brazil
11-003 Ali Imani Iran
11-002 Jevgenij Klockov Russia
11-001 King Izogie Belgium
10-008 Aleksandr Vohmjanin UK
10-007 Sukvinder Singh India
10-006 Dharminder Singh India
10-005 Maria Lutsina Russia
10-004 Tracey Gottchalk South Africa
10-003 Dainius Dzikevicius Lithuania
10-003 Heinrich Voss South Africa
10-002 Valentina Kozlovskaja Belarus
10-001 Eva Martinkova Slovakia
09-003 Irina Valette France
09-002 Liudmila Kolesnikova Russia
09-001 Vitalij Aleksandrov Latvia
08-011 Sanchez Flores Mexico
08-010 Anton Zajanckovskij Lithuania
08-009 Wojciech Nadolski Poland
08-008 Jelena Panova Russia
08-007 Irina Stavickaja Russia
08-006 Aleksandr Sciogolev Russia
08-005 Leonid Filkatov Russia
08-004 Oksana Lapsova Russia
08-003 Timo Pekka Vilponen Finland
08-002 Aelksandr Sevcov Estonia
08-001 Yamila Toledo Argentina
07-011 Vladimir Poliakov Russia
07-010 Vladimir Belousov Russia
07-009 Denis Burmistrov Russia
07-008 Maria Kuzmina Russia
07-007 Liudmila Kungurova Russia
07-006 Tatjana Bojciuk Russia
07-005 Jelena Frenkel Israel
07-004 Jurij Solionov Lithuania
07-003 Arvydas Miseikis Lithuania
07-002 Irina Riabova Russia
07-001 Maria Stukova Russia
06-012 Vitalijus Kuzmycius Lithuania
06-011 Aleksandr Liubomirov Latvia
06-010 Dmitrij Skripnik Russia
06-009 Marios Artemiou Cyprus
06-008 Mona Costi Cyprus
06-007 Elena Stasiukyniene Lithuania
06-006 Silvia Malachovska Slovakia
06-005 Diana Decesare Brazil
06-005 Michail Malek Russia
06-004 Jurij Gucan Latvia
06-003 Aleksej Sebastjanov Russia
06-002 Aleksandr Anaskin Russia
06-001 Jurans Normunds Latvia
06-001 Antonio Osta Uruguay
05-014 Bruno Lembo Italy
05-013 Jelena Stadnik Ukraine
05-012 Brigita Brezovac Slovenia
05-011 Dmitrij Zolin Russia
05-010 Samuel Cullingworth UK
05-009 Marek Kalmus Estonia
05-008 Mike Mitchel Turkey
05-007 Luigi Sabiela Italy
05-006 Vera Jegorova Russia
05-005 Maris Kliavins Latvia
05-004 Andrej Jakubov Russia
05-003 Ida Guscia Russia
05-002 Rachel Kauppila Finland
05-001 Andre Kai Kaknes Norway
04-011 Martina Lepcin Croatia
04-010 Aleksandra Kukres Lithuania
04-009 Massimo Monaco Italy
04-008 Marie Rippert France
04-007 Irina Zincenko Russia
04-006 Vladimir Marachovskij Latvia
04-005 Aleksandr Baldin Russia
04-004 Dmitrij Cizov Russia
04-003 Ramunas Sendrius Lithuania
04-002 Mindaugas Kvasys Lithuania
04-001 Jolanta Mileriute Lithuania
 
International Secretary EDITA SENDRIENE
 
INFORMATION.
More detailed information on the Global International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
WFF-International Official Information Only
Reply
2021. KUBA ĮSILIEJO Į W.F.F. – W.B.B.F. FEDERACIJOS VEIKLĄ.
139-TA PASAULINĖS FEDERACIJOS ŠALIS-NARĖ.
Pasaulinė kultūrizmo federacija W.F.F. – W.B.B.F. (World Fitness Federation, World Body Building Federation) šiandien vienija 138 šalis – nares, kurios atstovauja visus kontinentus. Pasaulinė W.F.F. – W.B.B.F. federacija kasmet įvairiose šalyse organizuoja apie 60 tarptautinių mėgėjų ir profesionalų renginių ir juridine oficialaus sporto prasme yra neabejotina kultūrizmo lyderė pasaulyje.
2021 metų liepos mėnesį Kuba prisijungė prie Pasaulinės W.F.F. - W.B.B.F. federacijos veiklos. Kuba tapo 139-ta šalimi, pasaulinės W.F.F. – W.B.B.F. federacijos nare. Kubos sportininkai jau rungtyniauja mūsų varžybose.
INFORMACIJA.
Išsamesnė informacija globaliame tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)